YAYLABAĞI BELEDİYE BŞK.

Belediyeye ait 4 adet arsa ihale usulüyle satılacaktır

YAYLABAĞI BELEDİYE BŞK.

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00861634
Şehir : Afyonkarahisar / İhsaniye
Semt-Mahalle : YAYLABAĞI KÖYÜ / MERKEZKÖYLER
: 547
Yayınlandığı Gazeteler

ANA HABER 13.09.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
ANA HABER 14.09.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
28.09.2018 14:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
YAYLABAĞI BELEDİYESİ HİZMET BİNASI
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Satış

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

AFYONKARAHİSAR İLİ İHSANİYE İLÇESİ YAYLABAĞI BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLAN

İHALE İLE SATILACAK ARSA NİTELİĞİNDEKİ TAŞINMAZLARIN MUHAMMEN BEDELLERİ.

SIRA
NO

MEVKİİ

CİNSİ

PAFTA NO

ADA NO

PARSEL NO

YÜZÖLÇÜMÜ M2

M2 BİRİM FİATI

TAHMİN EDİLEN BEDEL

GEÇİCİ TEMİNAT

1

Dikenlik

Arsa

K25A01C2A

174

133

547,35 m2

60,00 TL

32.841,00 TL

1.970,46 TL

2

Dikenlik

Arsa

K25A01C2A

174

134

543,40 m2

60,00 TL

32.604,00 TL

1.956,24 TL

3

Dikenlik

Arsa

K25A01C2A

174

135

543,14 m2

50,00 TL

27.157,00 TL

1.629,42 TL

4

Dikenlik

Arsa

K25A01C2A

174

136

547,16 m2

50,00 TL

27.358,00 TL

1.641,48 TL


1.İHALE TARİHİ : 28/09/2018 CUMA GÜNÜ SAAT: 14:30 ”da

2.İHALE YERİ : YAYLABAĞI BELEDİYESİ HİZMET BİNASI

Yukarıda nitelikleri tahmini bedelleri ve geçici teminat tutarları belirtilen Afyonkarahisar İli İhsaniye İlçesi Yaylabağı Belediye Başkanlığına ait 4 adet Arsa Niteliğindeki taşınmaz malın satış ihalesi 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. inci maddesi gereğince Açık teklif usulü (Açık artırma) ile Yaylabağı belediyesi hizmet binasında Belediye Encümenimiz huzurunda satışı yapılacaktır

3-İhale ile ilgili dosyalar ve şartname mesai saatleri içinde Yaylabağı Belediye başkanlığında bedelsiz olarak görüşülebilir.

4-İhaleye iştirak edeceklerin nüfus hüviyet cüzdanı suretini (T.C. kimlik no ile birlikte) Yaylabağı kasabası dışından katılacaklar için Kanuni ikametgah belgesini, ihale geçici teminat bedeli makbuzlarını, ihaleye katılma dilekçesini tüzel kişilerin idare merkezlerini bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret sanayi odasından veyahut benzeri meslekteki kuruluştan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsilen tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tastik edilmiş belge imza sirkülerini veya vekaletnameye vermeleri; Kamu tüzel kişilerin ise ayrıca tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsili yetkili olduğunu belirtir belgeyi ihale saatine kadar Yaylabağı Belediyesi Fen işleri servisine vermeleri zorunludur.

5-İstekliler Almak istedikleri arsa yada arsaların Geçici teminatlarını Belediyemiz tahsilat servisine ihale tarihi ve saati olan 28.09.2018 günü saat:14:30 a kadar yatırabilecekleri gibi Belediyemize ait 189 ORG.SAN.BÖL/AFYONKARAHİSAR ŞB. nezdindeki TR39 0001 2009 1890 0007 0000 17 IBAN hesabımıza da yatırıp Dekontunu Komisyona İbraz edebilirler. Bu saatten sonra yatırılan teminatlar geçerli değildir.

6- Arsa satış ihalesi üzerinde kalan gerçek ve tüzel kişiler Arsa satışı ihale Komisyonu tarafından onaylandıktan sonra hafta tatili dahil 20 gün içinde Arsa vasfındaki taşınmazların ihale satış bedeli (+) % 18 KDV=Toplam arsa satış bedelini aşağıdaki çizelge doğrultusunda Belediyemizin tahsilat servisine veya Belediyemize ait;189 ORG.SAN.BÖL/AFYONKARAHİSAR ŞB. nezdindeki TR39 0001 2009 1890 0007 0000 17 IBAN nolu hesap numarasına yatıracak olup yatırdıklarına dair 3 adet dekontu Yaylabağı Belediyesi Fen işlerine ibraz edeceklerdir. Bu Arsa satış bedeli gününde ödenmediği takdirde kesin teminat Belediye bütçesine gelir kaydedilecektir ayrıca satış bedelini Satış dan doğan Sözleşme Damga vergisini ve İhale karar pulunu İhsaniye Vergi dairesine yatıracaklardır vergilerini ödemeyenler hiçbir hak talep edemeyecek ve söz konusu arsanın tasarruf hakkı Belediyeye ait olacaktır.

7-Arsaların satışı ile ilgili olarak KDV ve her türlü vergi, resim ve harç vb. alıcısına aittir.

8- İhale satış komisyonu ihale günü itibari ile Belediye Encümen üyelerinden müteşekkildir. İhale komisyonu gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Komisyonların İhaleye yapmama kararına itiraz edilemez.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR