SARIKAMIŞ BELEDİYE BŞK.

Belediyen satılık arsa (çoklu)

SARIKAMIŞ BELEDİYE BŞK.

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00876205
Şehir : Kars
Yayınlandığı Gazeteler

YENİ ŞAFAK 13.10.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
25.10.2018 14:00
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Satış

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

SARIKAMIŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

SARIKAMIŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI 28 ADET TAŞINMAZ SATIŞI İLANI


1- Mülkiyeti Belediyemize ait Kars İli Sarıkamış İlçesi Yeni Mahalle ve İnönü Mahallesi mevkiinde yer alan aşağıda nitelikleri belirtilen 28 adet arsa niteliğindeki taşınmazlar 2886 sayılı Devlet İhale kanununun 45. Maddesi gereğince açık ihale usulü ile satışı yapılacaktır.

2-Satışı yapılacak Taşınmazlar:
MAHALLE MEVKİ PAFTA ADA PARSEL MİKTARI İMAR DURUMU Bağ.Böl.No NİTELİK MUH.BEDELİ
1.Yeni Mah. Hançerli 18b-4d 360 1 641,00 m² Konut ............. Arsa 70.510,00 TL
2. Yeni Mah. Hançerli 18b-4d 360 2 635,00 m² Konut ............. Arsa 69.850,00 TL
3. Yeni Mah. Hançerli 18b-4d 360 3 550,00 m² Konut ............. Arsa 60.500,00 TL
4. Yeni Mah. Hançerli 18b-4d 360 4 548,00 m² Konut ............. Arsa 60.280,00 TL
5. Yeni Mah Hançerli 18b-4d 360 6 544,00 m² Konut ............. Arsa 59.840,00 TL
7. Yeni Mah. Hançerli 18b-4d 360 7 644,00 m² Konut ............. Arsa 70.840,00 TL
8. Yeni Mah. Hançerli 18b-4d 360 8 649,00 m² Konut ............. Arsa 71.390,00 TL
9. Yeni Mah. Hançerli 18b-4d 360 9 534,00 m² Konut ............ Arsa 58.740,00 TL
10.Yeni Mah. Hançerli 18b-4d 360 10 539,00 m² Konut ............. Arsa 59.290,00 TL
11.Yeni Mah. Hançerli 18b-4d 360 11 543,00 m² Konut ............. Arsa 59.730,00 TL
12.Yeni Mah. Hançerli 18b-4d 360 12 547,00 m² Konut ............. Arsa 60.170,00 TL
13.Yeni Mah. Hançerli 18b-4d 361 1 635,00 m² Konut ............. Arsa 58.850,00 TL
14.Yeni Mah. Hançerli 18b-4d 361 2 622,00 m² Konut ............. Arsa 68.420,00 TL
15.Yeni Mah. Hançerli 18b-4d 361 3 527,00 m² Konut .............. Arsa 57.970,00 TL
16.Yeni Mah. Hançerli 18b-4d 361 4 529,00 m² Konut ............. Arsa 58.190,00 TL
17.Yeni Mah. Hançerli 18b-4d 361 5 533,00 m² Konut ............. Arsa 58.630,00 TL
18.Yeni Mah. Hançerli 18b-4d 361 6 535,00 m² Konut ............. Arsa 58.850,00 TL
19.Yeni Mah. Hançerli 18b-4d 361 7 674,00 m² Konut ............. Arsa 74.140,00 TL
20.Yeni Mah. Hançerli 18b-4d 361 8 679,00 m² Konut ............. Arsa 74.690,00 TL
21.Yeni Mah. Hançerli 18b-4d 361 9 535,00 m² Konut ............. Arsa 58.850,00 TL
22.Yeni Mah. Hançerli 18b-4d 361 10 535,00 m² Konut ............. Arsa 58.850,00 TL
23.Yeni Mah. Hançerli 18b-4d 361 11 535,00 m² Konut ............. Arsa 58.850,00 TL
24.Yeni Mah. Hançerli 18b-4d 361 12 535,00 m² Konut ............. Arsa 58.850,00 TL
25.Yeni Mah. Hançerli 18b-4d 349 4 760,00 m² Konut ............ Arsa 83.600,00 TL
26.İnönü Hançerli 18d-2b 431 8 7.274,00 m² Turizm Tesisi Alanı ---- Arsa 1.236.580,00 TL
27.İnönü Hançerli 18d-2b 431 7 4.240,00 m² Turizm Tesisi Alanı ---- Arsa 720.800,00 TL
28.İnönü Hançerli 18d-2a 421 11 7.979,00 m² Turizm Tesisi Alanı ---- Arsa 1.356.430,00 TL


3-Söz konusu taşınmazların satış ihalesi 25.10.2018 Perşembe günü saat 14:00 da yapılacaktır.
4-İhaleye iştirak edecekler lüzumlu olan teminatları ile şartnamede istenilen diğer belgeleri ibraz etmeleri şarttır.
5-Bahse konu taşınmazlara ait ihale şartnamesi mesai saatleri dahilinde Belediye İmar ve Şehircilik Müdürlüğünde görülebilir ve 100 TL bedelle satın alınabilir.
6-Söz konusu taşınmazlar peşin satılacaktır. Yatırılması gereken geçici teminat miktarı muhammen bedelin % 3 ü kadardır. Satılan taşınmazın toplam teklif edilen bedelinin KDV hariç % 50 si ihale tarihinden itibaren 15 gün içerisinde peşin tahsil edilecektir. Geri kalan % 50 si ihale tarihinden itibaren 30 gün içerisinde tahsil edilecektir. Tüm vergi ve harçlar alıcıya aittir.
7-İhaleye katılmak isteyenlerin ;
a)Belediye Mali Hizmetler Müdürlüğüne yatırıldığına dair geçici teminat makbuzu, ikametgah belgesi, tebligat adresi, şartnameyi satın aldıklarına dair makbuz, nüfus cüzdan örneği, noter tasdikli imza beyannamesi.
b)Tüzel kişilik olmaları halinde kanıtlayıcı belgeleri, noter tasdikli yetki belgesi ve imza sirkülerini Ticaret ve/veya sanayi odası Belgesi veya Meslek Odası kaydını vermeleri gerekmektedir
8-İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
9-İstekliler istenen evraklar ile birlikte şahsen müracaat edeceklerdir.
SARIKAMIŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR