ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Belediyeden satılık gayrimenkul ve arsası

ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Bağlı ve İlgili Kuruluş
:
SATINALMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
17.10.2018 15:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Büyükşehir Belediye Encümenince, Encümen Toplantı Salonu
İhale Usulü
:
2886 Sayılı DİK, Kapalı Teklif Usulü
İhale Türü
:
Satış

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.
ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
SATINALMA DAİRESİ BAŞKANLIĞINDAN


Mülkiyeti Büyükşehir Belediyesine ait aşağıda Ada No, Parsel No, m2’si, cinsi, muhammen bedeli, geçici teminatı, ihale tarihi ve ihale saati yazılı olan gayrimenkulün satılması işi ihaleye konmuştur.

Pafta
No

Ada
No

Parsel
No

M2’ si, cinsi

Muhammen Bedeli

Geçici
Teminatı

İhale Tarihi ve Saati

Şartname Bedeli

İhale Usulü

20N-2C

1121

190

Merkez Işıklar Mah. 1121 ada, 190 parsel sayılı 1/1000 ölçekli 15.150,34-m2 arsası olan gayrimenkul

20.500.000,00-TL.

615.000,00-TL.

17.10.2018
15:00

500,00-TL.

2886 D.İ.K. 35/a, 37 ve müteakip maddeleri hükümleri çerçevesinde Kapalı Teklif Usulü ile yapılacaktır.


İhale yukarıda belirtilen tarih ve saatte Büyükşehir Belediye Encümenince, Encümen Toplantı Salonunda yapılacaktır.
İhale şartnameleri ihale tarihine kadar mesai saatleri içinde Büyükşehir Belediyesi Satınalma Dairesi Başkanlığında görülebilir ve yukarıda belirtilen bedel karşılığında aynı adresten satın alınabilir.
İhaleye katılabilmek için isteklilerin:
Tebligat adresi(gerçek kişi ise kanuni ikametgâh belgesi, nüfus cüzdan fotokopisi(aslını ihale anında ibraz edecektir), tüzel kişi Oda kayıt belgesi ),Şartname alındı makbuzu,
Gerçek kişilerin T.C. kimlik numaralarını ve noter tasdikli imza sirkülerini,
Tüzel kişi ise vergi kimlik numaralarını, noter tasdikli yetki belgelerini ve imza sirkülerini,
Belediyemiz Gelir Müdürlüğü’nden alınacak borcu yoktur belgesini,
Vekâleten katılanların vekâletnamesi ile noter tasdikli imza sirküleri ile
Yukarıda belirtilen miktarda geçici teminat mektubu ile şartnamesinde öngörülen diğer belgeleri ile birlikte hazırlanan kapalı teklif zarflarını ihale tarih ve saatinden önce Yazı İşleri Şube
Müdürlüğüne teslim etmeleri
İLAN OLUNUR.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR