SERİK BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Belediyeden satılık arsa

Kurumun Aktif İlanları // Kurumun Arşiv İlanları // Kurumun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00715840
Şehir : Antalya
Yayınlandığı Gazeteler

İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Tarihi
:
28.12.2017 10:20
Muhammen Bedel
:
257841 TL
İhalenin Yapılacağı Yer
:
Belediye Encümen odası
İhale Usulü
:
2886 SAYILI DİK, AÇIK TEKLİF USULÜ
İhale Türü
:
Satış

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

HATA BİLDİR TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

SERİK BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN


İlçemiz Kadriye Mahallesinde Mülkiyeti Belediyemize ait 171 ada 11 parselde bulunan arsanın satışı ihalesi 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 45 Maddesi gereğince açık teklif usulü ile 28/12/2017 tarihinde Perşembe günü Saat 10,20 de Belediye Encümen odasında yapılacaktır. İstekliler ihale ile ilgili Şartnameleri Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü Gelir Hizmetlerinden alabileceklerdir. .
Muhammen Bedeli 257.841,00 TL olup Geçici teminatı 7.735,00 TL dir.

İSTEKLİLERDEN İSTENEN BELGELER
9.1)Gerçek ve Tüzel şahıslardan Türkiye’de tebligata elverişli ikametgah adresi
9.2)Gerçek şahıslardan T.C kimlik numarası bulunan Nüfus Cüzdanı Sureti
9.3)Gerçek ve Tüzel şahıslardan Vergi Borcu olmadığına dair belge
9.4)Tüzel Şahıslardan tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan 2017 yılı içinde alınmış, Tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge (Türkiye’de şubesi bulunmayan Yabancı Tüzel Kişiliğinin belgelerinin, bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir.)
9.5)Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza sirküleri(imza beyanı)
9.6)Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin sirkülerinin bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca ve Türkiye Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir.)
9.7)Gerçek kişi olması halinde ilgisine göre Ticaret ve Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkarlar siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge
9.8)Vekâleten iştirak ediyorsa:
İstekliler adına vekâleten ihaleye iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri vermesi.(Türkiyede şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişilerin vekâletnamelerinin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir.)
9.9)Geçici Teminatın yatırıldığına dair belge
9.10)Dosya alındı belgesi
9.11)Serik Belediyesinden alınmış borcu yoktur belgesi
9.12)Taşınmazın ihaleden önce bulunduğu yerde görüldüğüne ve görüldüğü haliyle kabul edildiğine dair yazılı beyanSERİK BELEDİYE BAŞKANLIĞI


SERİK BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN


İlçemiz Kadriye Mahallesinde Mülkiyeti Belediyemize ait 171 ada 11 parselde bulunan arsanın satışı ihalesi 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 45 Maddesi gereğince açık teklif usulü ile 28/12/2017 tarihinde Perşembe günü Saat 10,20 de Belediye Encümen odasında yapılacaktır. İstekliler ihale ile ilgili Şartnameleri Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü Gelir Hizmetlerinden alabileceklerdir. .
Muhammen Bedeli 257.841,00 TL olup Geçici teminatı 7.735,00 TL dir.

İSTEKLİLERDEN İSTENEN BELGELER
9.1)Gerçek ve Tüzel şahıslardan Türkiye’de tebligata elverişli ikametgah adresi
9.2)Gerçek şahıslardan T.C kimlik numarası bulunan Nüfus Cüzdanı Sureti
9.3)Gerçek ve Tüzel şahıslardan Vergi Borcu olmadığına dair belge
9.4)Tüzel Şahıslardan tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan 2017 yılı içinde alınmış, Tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge (Türkiye’de şubesi bulunmayan Yabancı Tüzel Kişiliğinin belgelerinin, bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir.)
9.5)Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza sirküleri(imza beyanı)
9.6)Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin sirkülerinin bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca ve Türkiye Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir.)
9.7)Gerçek kişi olması halinde ilgisine göre Ticaret ve Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkarlar siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge
9.8)Vekâleten iştirak ediyorsa:
İstekliler adına vekâleten ihaleye iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri vermesi.(Türkiyede şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişilerin vekâletnamelerinin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir.)
9.9)Geçici Teminatın yatırıldığına dair belge
9.10)Dosya alındı belgesi
9.11)Serik Belediyesinden alınmış borcu yoktur belgesi
9.12)Taşınmazın ihaleden önce bulunduğu yerde görüldüğüne ve görüldüğü haliyle kabul edildiğine dair yazılı beyanSERİK BELEDİYE BAŞKANLIĞI


İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR