SERİK BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Arsa satışı yapılacaktır

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
İlçemiz Kadriye Mahallesinde Mülkiyeti Belediyemize ait 171 ada 11 parselde bulunan arsanın satışı yapılacaktır.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
28.12.2017 10:20
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Belediye Encümen odası
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Satış

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

SERİK BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

İlçemiz Kadriye Mahallesinde Mülkiyeti Belediyemize ait 171 ada 11 parselde bulunan arsanın satışı ihalesi 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 45 Maddesi gereğince açık teklif usulü ile 28/12/2017 tarihinde Perşembe günü Saat 10,20 de Belediye Encümen odasında yapılacaktır. İstekliler ihale ile ilgili Şartnameleri Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü Gelir Hizmetlerinden alabileceklerdir. .

Muhammen Bedeli 257.841,00 TL olup Geçici teminatı 7.735,00 TL dir.

İSTEKLİLERDEN İSTENEN BELGELER

9.1)Gerçek ve Tüzel şahıslardan Türkiye’de tebligata elverişli ikametgah adresi

9.2)Gerçek şahıslardan T.C kimlik numarası bulunan Nüfus Cüzdanı Sureti

9.3)Gerçek ve Tüzel şahıslardan Vergi Borcu olmadığına dair belge

9.4)Tüzel Şahıslardan tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan 2017 yılı içinde alınmış, Tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge (Türkiye’de şubesi bulunmayan Yabancı Tüzel Kişiliğinin belgelerinin, bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir.)

9.5)Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza sirküleri(imza beyanı)

9.6)Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin sirkülerinin bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca ve Türkiye Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir.)

9.7)Vekâleten iştirak ediyorsa:

İstekliler adına vekâleten ihaleye iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri vermesi.(Türkiyede şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişilerin vekâletnamelerinin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir.)

9.8)Geçici Teminatın yatırıldığına dair belge

9.9)Dosya alındı belgesi

9.10)Serik Belediyesinden alınmış borcu yoktur belgesi

9.11)Taşınmazın ihaleden önce bulunduğu yerde görüldüğüne ve görüldüğü haliyle kabul edildiğine dair yazılı beyan

SERİK BELEDİYE BAŞKANLIĞI

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR