TORBALI BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Belediyeden satılık arsa

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Tarihi
:
04.07.2017 14:00
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Satış

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

HATA BİLDİR TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

Torbalı Belediye Başkanlığı’ndan

İlçemiz Yazıbaşı Mahallesi tapunun 276 ada 5 parselinde Belediyemiz mülkiyetinde bulunan 361,98 m2 miktarlı taşınmaz, 2886 sayılı yasanın 45.maddesi ve şartnamesi gereğince açık arttırma usulü ile ihale edilecektir.
1-Taşınmazın muhammen satış bedeli 115.833,60 TL olup, geçici teminatı 3.475,00 TL’dir.
2-İhaleye katılmak için gerekli belgeler:
a)Kanuni İkametgah belgesi vermesi (2017 yılı)
b)2017 Yılı onaylı Ticaret ve/veya Sanayi Odası belgesi vermesi (Şirketler İçin)
c)Noter Tasdikli İmza sirkülerini vermesi ( Şirketler İçin)
d)Nüfus Kaydı ( 2017 Yılı)
e)Geçici teminat
f)Her sayfası istekli tarafından imzalanmış ihale şartnamesi ve ihale evrakları
g)Belediyemiz Emlak Şefliğinden borcu yoktur yazısı
h)Vekaleten katılımlarda vekaletname
3-Taşınmazın satış ihalesi 04.07.2017 Tarih ve Saat:14.00’da Belediye Hizmet Binasında Encümen huzurunda yapılacaktır.
4-İsteklilerin, Şartnamede belirtilen hükümler çerçevesinde verecekleri tekliflerini 04.07.2017 Salı günü saat 14.00 a kadar sıra numaralı alındılar karşılığında İhale Komisyonu Başkanlığına vermeleri gerekmektedir.
5-İhale şartnamesi Belediye Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nden mesai saatleri içerisinde ücretsiz temin edilebilir.
6-İsteklilerin tekliflerini İhale Komisyonu Başkanlığı’na vermeleri ilan olunur.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR