ESENLER BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Belediyeden satılık arsa

Kurum Hakkında

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00494812
Şehir : İstanbul / Esenler
Yayınlandığı Gazeteler

YENİ MESAJ 28.11.2016
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
YENİ MESAJ 29.11.2016
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Tarihi
:
08.12.2016 11:00
İhalenin Yapılacağı Yer
:
Esenler Belediyesi Encümen Salonu
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Satış

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

HATA BİLDİR TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

İ L A N

ESENLER BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

İHALENİN KONUSU : Belediyemiz sınırları içerisinde bulunan, Mülkiyeti Belediyemize ait olan ve İmar planlarında konut alanında kalan Aşağıda nitelikleri belirtilen taşınmaz mal 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35. Maddesinin c) fıkrası gereğince Açık teklif Usulü ve şartnamesi gereğince Esenler Belediyesi tarafından 08.12.2016 tarih ve saat:11.00 da satışa sunulacaktır.

MAHALLE ADA PARSEL ALAN MUH. BEDEL GEÇ.TEM

Namık Kemal 921 25 139,75 461.175,00 TL 15.000,00 TL

İşin nevi: Arsa Satış

İlçe: ESENLER

Mahalle: Tuna

İhale usulü: 2886 sayılı Devlet ihale yasasının 35/C Maddesine göre açık teklif usulü

İhale tarih ve saati: 08.12.2016 tarih ve saat:11.00

Şartname bedeli: 500,00 TL (Emlak ve İstimlâk Müdürlüğünden temin edilebilir)

İhale komisyonu yeri ve adresi: Esenler Belediyesi Encümen Salonu

*Taşınmazın üzerinde yapı işgali bulunmaktadır. Belediye işgalin kaldırılması hususunda herhangi bir sorumluluk almayacaktır.

İhale Komisyonu (Belediye Encümeni) olup, Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

1.İhaleye Katılacak Olanlardan İstenecek Belgeler

A) Kanuni ikametgâh sahibi olmak. (gerçek kişilerce muhtarlıktan Nüfus Müdürlüğünden alınacak ikametgâh senedi ile, tüzel kişilerce bağlı oda veya ilgili kurumca onaylanacak şirket merkezini belirten belge ile belgelendirilecektir)

B) Türkiye’de tebligat için adres göstermek;

a) Gerçek kişi olması halinde Muhtarlık veya Nüfus Müdürlüğünden alınacak ikametgâh senedi

b) Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

c) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin her birinin

(a) ve (b)deki esaslara göre temin edecekleri belge,

C)Geçici teminatını ödendiğine dair belge

D)İmza sirküsi;

a) Gerçek kişi olması halinde Nüfus Kağıdı örneği

b) Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerli,

c) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belge,

E) İstekliler adına vekaleten iştirak ediyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirkülerini vermesi gerekmektedir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR