Yazdır

MERAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Belediyeden satılık arsa

Kurumun Diğer İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri
BİK İlan No : ILN00449876
Şehir : Konya
Yayınlandığı Gazeteler

YENİ HABER 17.10.2016
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
YENİ HABER 20.10.2016
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
AKŞAM 17.10.2016
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZEL BİLGİLERİ İhalelere Nasıl Katılırım?
İhale Türü : Satış
İhale Usulü : 2886 SAYILI DİK, KAPALI TEKLİF USULÜ
İhale Tarihi : 02.11.2016 15:45
HATA BİLDİR TAKİP ET  PAYLAŞ
İlan Metni

T.C.

KONYA İLİ

MERAM BELEDİYESİNDEN GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI

Mülkiyeti Belediyemize ait, imar planında Mesken Sahası [( E: 1.50 Hmax: Serbest

(Büyükşehir Meclisi'nin 21.12.2015 tarih ve 1449 sayılı Meclis Kararı ile imar planında yapı yüksekliği Serbest bırakılmış alanlar için yapı yüksekliği 17 Kat ile sınırlandırılmıştır.)]’na isabet eden 15.000.000,00 TL muhammen bedelli, 450.000,00 TL geçici teminatlı Kozağaç Mahallesi 27109 ada 15.629,83 m² miktarındaki 2 nolu taşınmazın, 2886 Sayılı İhale Kanunu ve şartnamesi dahilinde “Kapalı Teklif” suretiyle satışı yapılacaktır.

Şartname ve ekleri Meram Belediye Hizmet Binası - Emlak ve istimlak Müdürlüğü – Kamulaştırma Bürosu'nda bedelsiz görülebilir.

İhale 02.11.2016 Çarşamba günü saat 15.45’de Meram Belediyesi hizmet binası içerisinde bulunan Encümen salonunda, Meram Belediye Encümeni’nce yapılacaktır.

İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI

  1. T.C. Vatandaşlık numarasının bulunduğu nüfus cüzdanı sureti ( ihale anında aslı ile teyid edilecektir.)
  2. Şartname ve eklerinin tamamen okuyup kayıtsız şartsız kabul ettiğini ve ihaleye katılmak istediği belirten dilekçe,
  3. İkamet Belgesi (Türkiye’de adres göstermek ),
  4. Geçici teminatı yatırmış olmak,
  5. İhaleye tüzel kişiler katılacaksa idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemelerinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret veya Sanayi Odasından yada benzeri makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,
  6. Tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş yetki belgesi ve imza sirküleri
  7. İstekliler adına vekaleten ihaleye iştirak ediliyorsa noterce tasdik edilmiş vekaletname ve imza sirküleri
  8. Ortaklık girişimi olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalanmış ortaklık sözleşmesi
  9. Teklif Mektubu

( İstenilen tüm belgeler asıl veya noter tasdikli olacaktır.)

TEKLİF MEKTUPLARININ VERİLMESİ

İhaleye katılacak isteklilerin, ihale günü olan 02.11.2016 Çarşamba günü saat 12.30’a

kadar ihale evraklarını şartname hükümlerine göre hazırlayarak, Meram Belediyesi, Yazı İşleri Müdürlüğü’ne teslim etmeleri zorunludur.

ÖDEME ŞEKLİ

İhale bedeli % 50’si peşin kalanı 6 eşit taksitle ve sözleşme vergisi, damga vergisi, basın bedeli ile kesin teminat peşinatla birlikte ödenecektir. ( Katma değer vergisinden muaftır.)

İLAN OLUNUR.

Hacıisa Efendi Mah. Azerbaycan Cad. No:5 Meram Belediye Sarayı Kat: 2 Meram/KONYA Bilgi için irtibat: M.K.GENÇTÜRK

Telefon: (0332) 320 10 00/1248 Faks: (0332) 320 42 43

Ağ: www.meram.bel.tr

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR