Yazdır

ORHANGAZİ BELEDİYE BŞK.

Belediyeden arsa satışı ihalesi

Kurumun Diğer İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri
BİK İlan No : ILN00495197
Şehir : Bursa
Yayınlandığı Gazeteler

YENİGÜN 28.11.2016
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
YENİGÜN 06.12.2016
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZEL BİLGİLERİ İhalelere Nasıl Katılırım?
İhale Tarihi : 14.12.2016 15:00
Niteliği, Türü, Miktarı : Arsa satışı
İhale Usulü : 2886 SAYILI DİK, AÇIK TEKLİF USULÜ
İhale Kayıt No : 2886
İhale Türü : Satış
HATA BİLDİR TAKİP ET  PAYLAŞ
İlan Metni

ORHANGAZİ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

1.Mülkiyeti Belediyemize ait, aşağıda listesi bulunan 16 adet gayr-i menkul 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 36. maddesi uyarınca Kapalı Teklif Usulü İhale suretiyle satılacaktır.

2.Bu husustaki ihale 14/12/2016 tarihinde saat 15.00’ de encümen toplantı odasında yapılacaktır.

3. Satışı yapılacak gayr-i menkuller;

S.N.

MAHALLESİ

ADA / PARSEL

m²

TAKTİR EDİLEN M2 FİYATI

MUHAMMEN BEDEL

GEÇİCİ

TEMİNAT

GARANTİ TEMİNAT

1

MAHMUDİYE

102/7

6.157,44

12 TL/ m²

73.889,28 TL

2.216,68 TL

22.000,00 TL

2

MAHMUDİYE

103/164

9.517,84

12 TL/ m²

114.214,08 TL

3.426,42 TL

34.000,00 TL

3

MAHMUDİYE

103/279

17.168,35

12 TL/ m²

206.020,20 TL

6.180,61 TL

60.000,00 TL

4

YENİSÖLÖZ

751

627,00

70 TL/ m²

43.890,00 TL

1.316,70 TL

13.000,00 TL

5

YENİSÖLÖZ

2646

2.500,00

60 TL/ m²

150.000,00 TL

4.500,00 TL

45.000,00 TL

6

BAYIRKÖY

485

1.225,00

30 TL/ m²

36.750,00 TL

1.102,50 TL

11.000,00 TL

7

BAYIRKÖY

472

250,00

40 TL/ m²

10.000,00 TL

300,00 TL

3.000,00 TL

8

DUTLUCA

2088

548,00

80 TL/ m²

43.840,00 TL

1.315,20 TL

13.000,00 TL

9

DUTLUCA

914

370,00

100 TL/ m²

37.000,00 TL

1.110,00 TL

11.000,00 TL

10

GEDELEK

815/1

1.104,61

135 TL/ m²

149.122,35 TL

4.473,67 TL

44.000,00 TL

11

KARSAK

1198

1.220,00

60 TL/ m²

73.200,00 TL

2.196,00 TL

21.000,00 TL

12

KARSAK

2117

102,00

70 TL/ m²

7.140,00 TL

214,20 TL

2.000,00 TL

13

KARSAK

2135

5.080,00

55 TL/ m²

279.400,00 TL

8.382,00 TL

83.000,00 TL

14

KARSAK

2174

1.530,00

40 TL/ m²

61.200,00 TL

1.836,00 TL

18.000,00 TL

15

KARSAK

2242

4.770,00

25 TL/ m²

119.250,00 TL

3.577,50 TL

35.000,00 TL

16

GÜRLE

1680

18.539,22

42,25 TL/m²

782.948,34 TL

23.488,45 TL

235.000,00 TL

4. 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nda belirtilen niteliklere haiz olmak ve anılan Kanunda açıklanan biçimde teklifte bulunmak, gayr-i menkulün tahmini bedel üzerinden yukarıda belirtilen % 3’ lük geçici teminatı ve garanti teminatını ihaleden evvel ödemek şarttır.

5. Katma Değer Vergisi Kanununun 17. maddesine istinaden KDV’ den muaftır.

6. Her bir taşınmaz satışı ihale şartnamesi 500,00 TL karşılığı, Camikebir Mahallesi, Cumhuriyet Alanı No:1, Orhangazi Belediyesi, Destek Hizmetleri Müdürlüğünden satın alınabilir.

7. İstekliler tekliflerini, ihale tarihi ve saatine kadar Belediyemiz, Destek Hizmetleri Müdürlüğüne teslim etmelidir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR