KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Belediyeden 30 adet arsa satışı yapılacaktır

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
27 adet Konut ve Konut+Ticaret alanı arsası, Erkilet mahallesinde bulunan 1 adet Ticaret alanı arsası ve Erkilet mahallesinde bulunan 2 adet Akaryakıt ve Servis İstasyonu alanı arsası, toplam 30 adet arsa
İşin Yapılacağı Yer
:
Kayseri
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
18.12.2019 14:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Büyükşehir Belediyesi Encümen Salonu
İhale Usulü
:
2886 Sayılı DİK, Kapalı Teklif Usulü
İhale Türü
:
Satış

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

İLAN


KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Mülkiyeti Belediyemize ait olup, Şeker mahallesinde bulunan 27 adet Konut ve Konut+Ticaret alanı arsası, Erkilet mahallesinde bulunan 1 adet Ticaret alanı arsası ve Erkilet mahallesinde bulunan 2 adet Akaryakıt ve Servis İstasyonu alanı arsası, toplam 30 adet arsa, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37. maddesi gereğince yapılacak “Kapalı Teklif Usulü” ihale ile ayrı ayrı satılacaktır.
1-İhale 18/12/2019 Çarşamba günü saat 14.00’da Belediyemiz Encümen Salonunda yapılacaktır.
2-İhale katılımcılarından istenecek belgeler:
İştirakçilerin ihaleye katılabilmesi için verilecek kapalı teklif zarflarında aşağıda istenilen belgelerin bulundurulması zorunludur:
a-2886 sayılı kanunun 37. maddesi gereğince hazırlanacak Teklif Mektubu
b-Geçici Teminat makbuzu veya teminat mektubu veya Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler. (Bankalar ve özel finans kurumları tarafından verilen teminat mektupları süresiz, Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri nominal bedele faiz dahil edilerek ihraç edilmiş ise bu işlemlerde ana paraya tekâbül eden satış değerleri esas alınır)
c-Gerçek kişilerde ikâmetgâh ilmuhaberi, tüzel kişilerde ise bağlı oldukları oda kaydı.
ç-Tüzel kişiliklerde noter tasdikli imza sirküleri.
d-Şartname bedeli 100,00.-TL olup, bu bedelin yatırıldığına dair Belediye makbuzunun ibraz edilmesi.
e-2886 sayılı kanundan dolayı ihaleye katılmama cezası almadığına dair yazılı taahhütname.
3-Konu ile ilgili ihale şartnamesi ve ekleri Belediyemiz Mali Hizmetler Daire Başkanlığı Gelir Şube Müdürlüğü’nden temin edilebilir.
4-Son müracaat tarihi 18/12/2019 Çarşamba günü saat 13.30’a kadar olup, müracaatlar Belediyemiz Encümen Başkanlığı’nın (İhale Komisyonu) sekretarya görevini yapan Kararlar Şube Müdürlüğü kalemine yapılacaktır.
Keyfiyet ilanen duyurulur.

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Muhammen Geçici
Mevkii Ada Parsel M2 Bedel Teminat Açıklama

Şeker 10653 1 2523,96 2.500.000,-TL 75.000,-TL Konut
Şeker 10653 4 2479,73 2.500.000,-TL 75.000,-TL Konut
Şeker 10659 1 2395,84 2.500.000,-TL 75.000,-TL Konut
Şeker 10659 2 2160,00 2.500.000,-TL 75.000,-TL Konut
Şeker 10659 3 2349,93 2.500.000,-TL 75.000,-TL Konut
Şeker 10660 1 2116,42 2.500.000,-TL 75.000,-TL Konut
Şeker 10660 2 1935,51 2.500.000,-TL 75.000,-TL Konut
Şeker 10660 3 2266,98 2.500.000,-TL 75.000,-TL Konut
Şeker 10858 1 1704,46 2.600.000,-TL 78.000,-TL Konut
Şeker 10858 4 1704,40 2.800.000,-TL 84.000,-TL Konut
Şeker 10652 1 2016,00 3.500.000,-TL 105.000,-TL Konut+Ticaret
Şeker 10652 2 2016,00 3.500.000,-TL 105.000,-TL Konut+Ticaret
Şeker 10652 3 2016,00 3.500.000,-TL 105.000,-TL Konut+Ticaret
Şeker 10652 4 2016,00 3.500.000,-TL 105.000,-TL Konut+Ticaret
Şeker 10652 5 2016,00 3.500.000,-TL 105.000,-TL Konut+Ticaret
Şeker 10652 6 2016,00 3.500.000,-TL 105.000,-TL Konut+Ticaret
Şeker 10652 7 2016,00 3.500.000,-TL 105.000,-TL Konut+Ticaret
Şeker 10652 8 2194,54 3.500.000,-TL 105.000,-TL Konut+Ticaret
Şeker 10851 1 1901,63 5.000.000,-TL 150.000,-TL Konut+Ticaret
Şeker 10851 2 1824,08 4.500.000,-TL 135.000,-TL Konut+Ticaret
Şeker 10852 2 1824,00 3.000.000,-TL 90.000,-TL Konut+Ticaret
Şeker 10852 3 1824,03 3.000.000,-TL 90.000,-TL Konut+Ticaret
Şeker 10650 2 2635,04 3.500.000,-TL 105.000,-TL Konut+Ticaret
Şeker 10650 3 2635,03 3.500.000,-TL 105.000,-TL Konut+Ticaret
Şeker 10658 1 2211,71 3.500.000,-TL 105.000,-TL Konut+Ticaret
Şeker 10658 2 2016,00 3.500.000,-TL 105.000,-TL Konut+Ticaret
Şeker 10658 3 2301,68 3.500.000,-TL 105.000,-TL Konut+Ticaret
Erkilet 10718 1 5374,53 5.000.000,-TL 150.000,-TL Ticaret
Erkilet 10715 2 2921,91 15.000.000,-TL 450.000,-TL Akaryakıt ve Serv.İst.
Erkilet 10718 2 3093,39 15.000.000,-TL 450.000,-TL Akaryakıt ve Serv.İst.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR