İZMİT BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Belediyeden 17 adet taşınmaz satışı

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00732033
Şehir : Kocaeli / İzmit
Yayınlandığı Gazeteler

KOCAELİ 11.01.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
KOCAELİ 18.01.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
17 adet taşınmaz satışı
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
24.01.2018 11:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Belsa Plaza İZMİT adresinde Belediyemiz Hizmet Binası
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Satış

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni
İZMİT BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
SIRA NO TAPU MAHALLE ADA PARSEL YÜZÖLÇÜMÜ (m2) HİSSE ORANI NİTELİĞİ İMAR DURUMU TAHMİNİ BEDEL (TL) GEÇİCİ TEMİNAT (TL) İHALE TARİHİ SAATİ MEVCUT KULLANIM DURUMU
1 Ş.ARIZLI 139 7 388 TAM ARSA KONUT ALANI 232,800.00 TL 6,984.00 TL 24.01.2018 Saat:11.00
Açık Teklif Usulü
İŞGALLİ
2 Ş.ARIZLI 162 3 376 TAM ARSA KONUT ALANI 206,800.00 TL 6,204.00 TL 24.01.2018 Saat:11.05
Açık Teklif Usulü
İŞGALLİ
3 Ş.ARIZLI 162 4 321 TAM ARSA KONUT ALANI 176,550.00 TL 5,296.50 TL 24.01.2018 Saat:11.10
Açık Teklif Usulü
İŞGALLİ
4 HATİPKÖY 2098 7 161 TAM TARLA KONUT ALANI 80,500.00 TL 2,415.00 TL 24.01.2018 Saat:11.15
Açık Teklif Usulü
İŞGALLİ
5 HATİPKÖY 2070 9 112 TAM TARLA KONUT ALANI 56,000.00 TL 1,680.00 TL 24.01.2018 Saat:11.20
Açık Teklif Usulü
İŞGALLİ
6 HATİPKÖY 5015 17 211 TAM TARLA KONUT ALANI 105,500.00 TL 3,165.00 TL 24.01.2018 Saat:11.25
Açık Teklif Usulü
İŞGALLİ
7 DURHASAN 190 7 566 TAM TARLA KONUT ALANI 198,100.00 TL 5,943.00 TL 24.01.2018 Saat:11.30
Açık Teklif Usulü
BOŞ
8 DURHASAN 189 11 341 TAM TARLA KONUT ALANI 136,400.00 TL 4,092.00 TL 24.01.2018 Saat:11.35
Açık Teklif Usulü
BOŞ
9 DURHASAN 4985 2 2659.3 TAM ARSA TİCARET ALANI 4,786,740.00 TL 143,603.00 TL 24.01.2018 Saat:11.40
Açık Teklif Usulü
BOŞ
10 CEDİT 2498 8 223 TAM ARSA KONUT ALANI 133,800.00 TL 4,014.00 TL 24.01.2018 Saat:11.45
Açık Teklif Usulü
İŞGALLİ
11 KABAOĞLU 345 3 428.56 TAM ARSA KONUT ALANI 214,280.00 TL 6,430.00 TL 24.01.2018 Saat:11.50
Açık Teklif Usulü
İŞGALLİ
12 GÜNDOĞDU 302 7 243.35 TAM ARSA KONUT ALANI 121,675.00 TL 3,651.00 TL 24.01.2018 Saat:11.55
Açık Teklif Usulü
BOŞ
13 GÜNDOĞDU 301 5 230 TAM ARSA KONUT ALANI 115,000.00 TL 3,450.00 TL 24.01.2018 Saat:12.00
Açık Teklif Usulü
BOŞ
14 ÇAYIRKÖY 203 4 2.628.64 138926/262864 (1389.26(M2) ARSA KENTSEL ÇALIŞMA ALANI 2,500,668.00 TL 75,021.00 TL 24.01.2018 Saat:12.05
Açık Teklif Usulü
İŞGALLİ
15 SAPAKPINAR 101 5 608.00 TAM ARSA KÖY YERLEŞİK ALANI 48,640.00 TL 1,460.00 TL 24.01.2018 Saat:12.10
Açık Teklif Usulü
BOŞ
16 SAPAKPINAR 110 1 696.00 TAM ARSA KÖY YERLEŞİK ALANI 55,680.00 TL 1,671.00 TL 24.01.2018 Saat:12.15
Açık Teklif Usulü
İŞGALLİ
17 SAPAKPINAR 112 8 540.00 TAM ARSA KÖY YERLEŞİK ALANI 43,200.00 TL 1,296.00 TL 24.01.2018 Saat:12.20
Açık Teklif Usulü
İŞGALLİ


"1- Yukarıda tapu ve ihale bilgileri verilen Belediyeye ait 17 adet taşınmazın satış ihalesi , 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. ve 46. maddeleri uyarınca açık teklif usulü ile belirtilen tahmini bedeller üzerinden karşısında yazılı tarih ve saatte Ömerağa Mahallesi Abdurrahman Yüksel Caddesi No:9 Belsa Plaza İZMİT adresinde Belediyemiz Hizmet Binası 2. katında toplanacak komisyon huzurunda yapılacaktır.
2- İhaleye katılmak isteyen isteklilerin 23.01.2018 Salı günü saat : 16.00'ya kadar (posta ile gönderilen tekliflerde dahil olmak üzere) aşağıda belirtilen evrakları İzmit Belediyesi Emlak İstimlak Müdürlüğü'ne teslim etmeleri gerekmektedir.

GERÇEK KİŞİLERİN ;
a- Geçici teminat makbuzu.(Tedavüldeki Türk Parası, Mevduat ve Katılım Bankalarının 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri dikkate alınarak verecekleri teminat mektupları)
b- İlgili muhtarlık yada nüfus müdürlüğünden alınmış ikametgah belgesi
c- Gerçek kişilerin T.C. kimlik numarasını gösterir nüfus cüzdan fotokopilerini vermeleri (aslı ihale sırasında ibraz edilecektir.)tüzel kişilerin vergi kimlik numaralarını bildirmeleri.
d- Noter tasdikli imza beyannamesi.
e- Vekaleten katılması halinde Noter tasdikli vekaletname.

TÜZEL KİŞİLERİN ;
a- Tüzel Kişilğin Noter tasdikli imza sirküleri.
b- Ticaret Sicil Gazetesi. (Noter tasdikli)
c- Kanuni adreslerini belirten adres beyanı.
d- Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve Sanayi Odası veya ilgili meslek odası belgesi (2018 yılına ait)
e- Geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz.
f- Vekaleten katılım halinde Noter tasdikli vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi.
g- Ortak katılım olması halinde Noter tasdikli ortak girişim beyannamesi.
3- İhale şartnamesi mesai saatleri dahilinde İzmit Belediyesi Emlak İstimlak Müdürlüğü Emlak ve İstimlak Biriminde bedelsiz görülebilir.
4- İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
5- İhale ilanı www.izmit.bel.tr adresinde görülebilir. İlan olunur."

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR