BAYRAMİÇ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Bayramiç Belediyesine ait 3 adet arsa satılacaktır

BAYRAMİÇ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01114256
Şehir : Çanakkale / Bayramiç
Semt-Mahalle : CAMİCEDİT MAH. / BAYRAMİÇ
Yayınlandığı Gazeteler

BAYRAMİÇ DOĞUŞ 10.01.2020
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
23.01.2020 11:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Bayramiç Belediyesi Toplantı Salonu - Bayramiç/ÇANAKKALE
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Satış

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

İLAN

BAYRAMİÇ BELEDİYE BAŞKANLIĞI'NDAN

MADDE 1-Aşağıda tabloda mahallesi, Ada/Parsel numarası, muhammen satış bedeli, Geçici İhale Teminatı, niteliği belirtilen Mülkiyeti Belediyemize ait 3 adet arsanın 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 45. Maddesine istinaden Açık Teklif Usulü Arttırma Suretiyle Belediye Toplantı Salonunda Belediye Encümeni huzurunda satış ihalesi yapılacaktır.

MADDE 2-Taşınmaz bilgileri:

SIRA
NO
MAHALLESİ MEVKİİ ADA
PARSEL
NİTELİĞİ M2Sİ MUHAMMEN
SATIŞ BEDELİ
GEÇİCİ İHALE
TEMİNATI
İHALE TARİHİ,
SAATİ,TÜRÜ
1 CAMİCEDİT BATAK 337/10 ARSA 336,73 202.038,00TL 6.062,00TL 23.01.2020
SAAT 11:00
2886 45. MD.
2 CAMİCEDİT BATAK 337/11 ARSA 337,18 202.308,00TL 6.070,00TL 23.01.2020
SAAT 11:05
2886 45. MD.
3 CAMİCEDİT BATAK 337/12 ARSA 337,64 202.584,00TL 6.078,00TL 23.01.2020
SAAT 11:10
2886 45. MD.

MADDE 3-Taşınmazların muhammen satış bedeli ve geçici teminat miktarları yukarıda madde 2'de gösterilmiştir.İstekliler söz konusu taşınmazın satış ihalesine katılabilmek için satın alacakları taşınmazların muhammen bedelinin en az %3'ü nispetinde Geçici İhale Teminatını Ada / Parselini belirterek Saat 11:00’a kadar Belediyemiz Veznesine veya T.C. Zirat Bankası Bayramiç Şb. TR61 0001 0000 7709 4893 3850 20 nolu İban hesabımıza nakten yatırılacaktır.(Arsa satışlarında KDV alınmayacaktır.)

MADDE 4-İsteklilerin ihaleye katılımda tanzim edilecek İhale Dosyasında aranacak belgeler şunlardır:
4.1. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (T.C. Kimlik Nolu),
4.2. İkametkah Belgesi,(Nüfus Müdürlüğü'nden veya Muhtarlıktan alınan)
4.3. Geçici ihale teminatını yatırdıklarına dair makbuz,
4.4.Tebligat için Adres Beyan Formu (Belediyemiz Gelir Şefliği'nden temin edilecek.)
4.5. Belediyemize son ödeme tarihi geçmiş borcu olmadığına dair belge,(Belediye tarafından düzenlenecek)
4.6.İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise,istekli adına ihaleye katılan kişinin ihaleye katılmaya ve teklif vermeye ilişkin Noter tasdikli vekaletnamesi ile Noter tasdikli imza beyannamesi,
4.7.İhaleye girecek kişi yada kuruluşa ait banka Iban no'su.
4.8.Tüzel kişi olması halinde, Mevzuatı gereği tüzel lişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve / veya Sanayi veya Esnaf Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair (Tescil Belgesi) ve kayıtlı olduğu Vergi Dairesi kaydı,

MADDE 5-Daha önce bir ihaleye katılıp gerekli işlemleri yapmayanlar ve daha önce Belediye Başkanlığı ile kira anlaşmazlığı bulunanların 1. derece kan ve sıhri hısımları ile Belediyemize kira, su, emlak vergisi, çevre temizlik, ilan ve reklam vergisi ve işgaliye borcu bulunanlar borçlarının tamamını ödeyene kadar ihaleye katılamazlar. 2886 Sayılı Kanunun 6.maddesinde yazılı kişiler doğrudan veya dolaylı olarak ihaleye katılamazlar. Bu yasağa rağmen ihaleye girenin üzerine ihale yapılmış ise, ihale bozularak geçici teminatı, sözleşme yapılmışsa bozularak kesin teminatı gelir kaydedilir.

MADDE 6- İhaleye katılacaklar madde 4'deki istenen belgeleri eksiksiz olarak 23.01.2020 tarihine rastlayan Perşembe günü saat 11:00'e kadar Belediyemiz Gelir Şefliği'ne teslim etmeleri gerekmektedir. Posta, kargo ve telgrafla yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

MADDE 7- İhale şartnamesi Bayramiç Belediyesi Gelir Şefliği'nden bedelsiz olarak temin edilebilir.
İgililenlere İlanen duyrulur.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR