BAYINDIR İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Bayındır Söğütören'de 5.053 m² tarım arazisi icradan satılıktır (çoklu satış)

BAYINDIR İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01100548
Şehir : İzmir / Bayındır
Semt-Mahalle : SÖĞÜTÖREN MAH. / BAYINDIR
: 5053
Yayınlandığı Gazeteler

HABER EKSPRES 13.12.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya No
:
2018/728 ESAS
Muhammen Bedeli
:
46,269 TL
Birinci Satış Günü
:
10.02.2020 11:00
İkinci Satış Günü
:
09.03.2020 11:00
Satış Yeri
:
Belediye Pasajı Zemin Kat No : 57 Müzayede Salonu Bayındır-İZMİR

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.
BAYINDIR İCRA DAİRESİ


2018/728 ESAS

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI


Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO'LU TAŞINMAZ
Özellikleri :İzmir ili, Bayındır ilçesi, Söğütören Mah., Harita mevkii, 109 ada, 1 parsel, 5.053,87 m2, niteliği 'Zeytinlik' olan, satılacak hisse oranı tam (1/1) olan taşınmazdır. Söğütören Mah., meskun mahallinin 2 km kuzeyinde, çamlıbel mah., 1,4 km güney batısında, killi-tınlı toprak yapısına sahip, %15-20 eğimli, içerisinde elektriği, sulama ünitesi bulunmayan ve kadastral yolu olan ve halihazırda içerisinde 168 adet 60-70 yaşlı mahsuldar zeytin ağacı bulunan, zemininde işleme yapılmamış, 3. sınıf tarım arazisidir. 1/25.000 Ölçekli izmir Büyükşehir Bütünü Çevre Düzeni Planının7.18. Doğal ve Ağaçlık Karakteri Korunacak Alanlar içerisinde kalmaktadır. Kadastro ve imar duruma ilişkin belge ve resimler elektronik ortamda esatis.uyap.gov.tr adresinden mevcuttur.
Kıymeti : 46.269,35 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibidir.
1. Satış Günü : 10/02/2020 günü 11:00 - 11:05 arası
2. Satış Günü : 09/03/2020 günü 11:00 - 11:05 arası
Satış Yeri : Belediye Pasajı Zemin Kat No : 57 Müzayede Salonu Bayındır-İZMİR
---------------------------------------------------------------------
2 NO'LU TAŞINMAZ
Özellikleri :İzmir ili. Bayındır ilçesi, Furunlu Mah., Çamlıdağ mevkii, 134 ada, 27 parsel (eski parsel:3522) 2.372,96 m2, niteliği 'Zeytinlik' olan, satılacak hisse oranı tam hisse (1/1) olan taşınmazdır. Taşınmaz üzerinde 88 adet 60-70 yaşlürondü zeytin ağacı bulunmaktadır. Toprak yapısı, sınıfı, yolu olmaması, sulama ünetisi bulunmaması, bulunduğu mevkii, yerleşim yerine uzaklığı vb. kriterler göre değeri tespit edilmiştir. Yola cephesi bulunmadığından inşaat yapılamaz. şeklinde imar müdürlüğünün yazısı mevcuttur. Kadastro ve imar duruma ilişkin belge resimleri elektronik ortamda esatis.uyap.gov.tr adresinden mevcuttur.
Kıymeti : 31.365,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibidir.
1. Satış Günü : 11/02/2020 günü 11:00 - 11:05 arası
2. Satış Günü : 10/03/2020 günü 11:00 - 11:05 arası
Satış Yeri : Belediye Pasajı Zemin Kat No : 57 Müzayede Salonu Bayındır-İZMİR
--------------------------------------------------------------------------
3 NO'LU TAŞINMAZ
Özellikleri : İzmir ili, Bayındır ilçesi, söğütören Mah., köyiçi mevkii, 174 ada, 3 parsel, 275,03 m2, niteliği 'Avlulu Kargir Ev ve Ahır' olan, satılacak hisse oranı tam hisse (1/1) olan taşınmazdır.Söğütören mahalle merkezinde olup, civarında mesken niteliğinde yapılar vardır. Taşınmaz kadastral parsellerdendir. Köy tipi plansız ve düzensiz yapılardan oluşan bir civardadır. topoğrafik yapısı eğimlidir. Taşınmaz içinde 70,00 m2 taban alanında, yığma taş duvarlı, tek katlı yaklaşık 20 yıllık, pencereleri ve kapısı demir olan ve msken bir yapıdır. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mimarlık ve Mühendislik Hizmetlerine esas olan sınıfı 3 grubu ise A olmaktadır.1/25.000 ölçekli Çevre Düzeni Planının 7.2. maddesi Kırsal (meskun) yerleşim alanı içinde kalmaktadır. Kadastro ve imar duruma ilişkin belge resimleri elektronik ortamda esatis.uyap.gov.tr adresinden mevcuttur.
Kıymeti : 58.402,40 TL
KDV Oranı : %1
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibidir.
1. Satış Günü : 12/02/2020 günü 11:00 - 11:05 arası
2. Satış Günü : 11/03/2020 günü 11:00 - 11:05 arası
Satış Yeri : Belediye Pasajı Zemin Kat No : 57 Müzayede Salonu Bayındır-İZMİR
--------------------------------------------------------------------------
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- İİK nun127.md. Gereğince; İşbu satış ilanı, gazetede ve elektronik ortamda yayımlanacağından tapuda adresi olmayanlarve tüm ilgiler için, tebliğ yerine kaim olacağının bilinmesi gerekmektedir.

7- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2018/728 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.09/12/2019

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR