BANDIRMA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Bandırma Belediyesince 2 adet taşınmaz satılacak ve 1 adet işyeri kiraya verilecektir

BANDIRMA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00907187
Şehir : Balıkesir / Bandırma
: 133
İmar Durumu : Konut
Yayınlandığı Gazeteler

YAŞAM 01.12.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
YAŞAM 04.12.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
2 adet taşınmaz satışı, 1 adet taşınmaz kiraya verilmesi
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
12.12.2018 14:00
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Satış

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

BANDIRMA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

(GAYRİMENKUL KİRALAMA VE SATIŞ İLANI)


1-Mülkiyeti Belediyemize ait Ayyıldız Mahallesi 104 pafta 903 ada 3 parselde 1/1000 ölçekli uygulamalı imar planında bitişik nizam üç (3) kat konut adası içerisinde kalan 133 m2 arsa 21.11.2018 tarih ve 971 sayılı encümen kararı gereği ,2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince AÇIK TEKLİF (arttırma ) usulü ihale ile 59.850-TL muhammen satış bedeliyle satılacaktır.
Geçici teminatı toplam muhammen satış bedeli üzerinden alınacak olup, oranı %3 tutarı 1.796-TL dir.
Her türlü harç, karar pulu, gayrimenkul alım-satım vergisi alıcıya aittir. İhale bedeli ihalenin alıcıya tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde peşin ödenecektir.
2-Bereketli Mahallesi Yel Değirmeni Üstü Mevkii 471 parselde tarla vasıflı 11.500 m2 taşınmazın Mülkiyeti Belediyemize ait 1/4 hissesi (2.875 m2), 14.11.2018 tarih ve 956 sayılı encümen kararı gereği ,2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince AÇIK TEKLİF (arttırma ) usulü ihale ile 57.500-TL muhammen satış bedeliyle satılacaktır.
Geçici teminatı toplam muhammen satış bedeli üzerinden alınacak olup, oranı %3 tutarı 1.725-TL dir.
Her türlü harç, karar pulu, gayrimenkul alım-satım vergisi alıcıya aittir. İhale bedeli ihalenin alıcıya tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde peşin ödenecektir.
3-Mülkiyeti Belediyemize ait Aksakal Mahallesi Sanayi Sitesi No:32/D adresindeki işyeri, 14.11.2018 tarih ve 952 sayılı encümen kararı gereği , 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince AÇIK TEKLİF (arttırma ) usulü ihale ile , ihale tarihinden itibaren (3) üç yıllığına , 31.12.2019 tarihine kadar aylık 240-TL muhammen kira bedelliyle ikinci ve üçüncü yıl kira artışının önceki yıl kira bedeline (DİE-ÜFE) (Devlet İstatistik Enstitüsü-Üretici Fiyat Endeksi) artış oranın ilavesi ile kiraya verilecektir.
Geçici teminatı (3) üç yıllık muhammen bedel üzerinden alınacak olup, oranı % 3 tutarı 260-TL dir.
Taşınmazların ilk ihaleleri 12/12/2018 Çarşamba günü saat 14.00 ’da belediye encümen salonunda şartnameleri gereği ayrı ayrı yapılacaktır. İstekli bulunmaması veya verilen teklifin ihale komisyonunca hadde layık görünmemesi halinde, ikinci ihaleleri 19/12/2018 Çarşamba günü aynı yer ve aynı saatte yapılacaktır.
Şartnameleri ve muameleli dosyaları Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde görülebilir, 50-TL karşılığında satın alınabilir.
Taliplilerin;
Geçici teminat makbuzlarını, ikametgah ilmuhaberlerini, tüzel kişilik halinde şirket imza sirküleri ve tüzel kişilik merkez adreslerini belirtir belgelerini, istekliler adına vekaleten iştirak edeceklerin vekaletname ve imza sirkülerini, ihaleye katılma yasaklısı olmadığına dair taahhütname, Belediyemiz ve Hukuk İşleri Müdürlüğüne herhangi bir borcun bulunmadığına dair belgelerini ihale saatine kadar Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne vermeleri şarttır.
İlan olunur.


Dursun MİRZA
Belediye Başkanı

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR