BALIKESİR SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

Balıkesir\Ayvalık'da gayrimenkuller satılacaktır

BALIKESİR SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
07.11.2019 09:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Balıkesir Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü 4. Kat Eğitim Salonu Paşaalanı Mah. A.Gaffar Okkan Cad. No:153 Karesi / BALIKESİR  
İhale Usulü
:
6183 Sayılı AATUHK Usulünce Satış
İhale Türü
:
Satış

6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun (85) (93). maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
Balıkesir Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü

GAYRİMENKUL MAL SATIŞ İLANI

Dosya No: 2019/40

Kurumumuzca haczedilen ve satılmasına karar verilen gayrimenkulun cinsi kıymeti ve evsafı;
İHALE ADRESİ: Balıkesir Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü 4. Kat Eğitim Salonu Paşaalanı Mah. A.Gaffar Okkan Cad. No:153 Karesi / BALIKESİR
TAPU KAYDI: Balıkesir İli Ayvalık İlçesi ;
1- 150 Evler Mah. 1876 Ada 4 Parsel, 10.961,38 m2 Arsa, Muhammen Bedel: 7.675.000,00-TL 1. Açık artırma Tarihi: 30.10.2019 Saat: 09:30 – 09:35 / 2. Açık artırma Tarihi: 07.11.2019 Saat: 09:30 – 09:35
2- Çamoba Mah. 150 Ada 8 Parsel, 61.712,47 m2 Fıstık Çamlığı, Muhammen Bedel: 615.000,00-TL 1. Açık artırma Tarihi: 30.10.2019 Saat: 09:45 – 09:50 / 2. Açık artırma Tarihi: 07.11.2019 Saat: 09:45 – 09:50
3- Çamoba Mah. 151 Ada 2 Parsel 239.730,77 m2 Fıstık Çamlığı Muhammen Bedel: 2.385.000,00-TL 1. Açık artırma Tarihi: 30.10.2019 Saat: 10:00 – 10:05 / 2. Açık artırma Tarihi: 07.11.2019 Saat: 10:00 – 10:05
4- Kazımkarabekir Mah. 138 Ada 9 Parsel 258.201,60 m2 Fıstık Çamlığı Muhammen Bedel:2.450.000,00 TL 1. Açık artırma Tarihi: 30.10.2019 Saat: 10:15 – 10:20 / 2. Açık artırma Tarihi: 07.11.2019 Saat: 10:15 – 10:20
5- Sefa Çamlık Mah. 1347 Ada 23 Parsel 64.616,62 m2 Fıstık Çamlığı Muhammen Bedel: 710.000,00-TL 1. Açık artırma Tarihi: 30.10.2019 Saat: 10:45 – 10:50 / 2. Açık artırma Tarihi: 07.11.2019 Saat: 10:45 – 10:50
6- Altınova Mah. 823 Ada 2 Parsel 2.000,57 m2 Arsa Muhammen Bedel: 840.000,00-TL1. Açık artırma Tarihi: 30.10.2019 Saat: 11:00 – 11:05 / 2. Açık artırma Tarihi: 07.11.2019 Saat: 11:00 – 11:05
7- Kazımkarabekir Mah. 796 Ada 1 Parsel, 20.799,67 m2 Fıstık Çamı, Muhammen Bedel: 3.430.000,00-TL 1. Açık artırma Tarihi: 30.10.2019 Saat: 11:15 – 11:20 / 2. Açık artırma Tarihi: 07.11.2019 Saat: 11:15 – 11:20
8-150 Evler Mah. 623 Ada 10 Parsel 8.480,07 m2 Müfrez Arsa Muhammen Bedel: 18.650.000,00-TL1. Açık artırma Tarihi: 30.10.2019 Saat: 12:00 – 12:05 / 2. Açık artırma Tarihi: 07.11.2019 Saat: 12:00 – 12:05
09-Murateli Mah. 135 ada, 20 Parsel 125.661,13 m2 Dikmelik Muhammen Bedel: 1.910.000,00-TL 1. Açık artırma Tarihi: 30.10.2019 Saat: 13:45 – 13:50 / 2. Açık artırma Tarihi: 07.11.2019 Saat: 13:45 – 13:50
10-Murateli Mah. 141 Ada, 20 Parsel 38.442,26 m2 Zeytinlik Muhammen Bedel: 405.000,00-TL 1. Açık artırma Tarihi: 30.10.2019 Saat: 13:55 – 14:00 / 2. Açık artırma Tarihi: 07.11.2019 Saat: 13:55 – 14:00
11-Murateli Mah. 141 Ada 34 Parsel 45.807,75 m2 Zeytinlik Muhammen Bedel: 250.000,00-TL 1. Açık artırma Tarihi: 30.10.2019 Saat: 14:10 – 14:15 / 2. Açık artırma Tarihi: 07.11.2019 Saat: 14:10 – 14:15
12-Altınova Mah. 769 Ada 4 Parsel 2.126,78 m2 Arsa Muhammen Bedel: 1.310.000,00-TL 1. Açık artırma Tarihi: 30.10.2019 Saat: 14:25 – 14:30 / 2. Açık artırma Tarihi: 07.11.2019 Saat: 14:25 – 14:30
13-Altınova Mah. 770 Ada 1 Parsel 705,85 m2 Arsa Muhammen Bedel: 635.000,00-TL 1. Açık artırma Tarihi: 30.10.2019 Saat: 14:40 – 14:45 / 2. Açık artırma Tarihi: 07.11.2019 Saat: 14:40 – 14:45
14-Altınova Mah. 770 Ada 2 Parsel 796,18 m2 Arsa Muhammen Bedel 695.000,00-TL 1. Açık artırma Tarihi: 30.10.2019 Saat: 14:55 – 15:00 / 2. Açık artırma Tarihi: 07.11.2019 Saat: 14:55 – 15:00
Tüm gayrimenkullerin KDV oranı %18’ dir.
a) Birinci açık artırma tayin edilen zamanda gayrimenkul üç defa bağırıldıktan sonra teklif olunan en yüksek bedel rayiç bedelin %75’i ve takip masrafları tutarını geçmesi şartıyla en çok artırana ihale edilir. Bedel bu miktarı bulmaz ise en çok artıranın taahhüdü baki kalmak kaydıyla 7 gün sonra aynı yer ve saatte yapılacak 2. Açık artırma da rayiç bedelin %40’ı ve takip masraflarını geçmesi şartıyla en çok artırana ihale edilir. Şu kadar ki 1. Açık artırma da istekli çıkmaz ve pey sürülmezse 2. Açık artırma da 6183 Sayılı Kanunun 94. Maddesi gereğince 1. Açık artırmadaki şartlar aranacaktır.
b) Artırmaya katılacak olanlar, katılmak istediği gayrimenkulün muhammen bedelin %7,5’i nispetinde teminatlarını, Halk bankası, Vakıflar Bankası, veya Ziraat Bankasına, Müdürlüğümüz adına MOSİP ONLİNE TAHSİLATLAR geçici teminat menüsünden şahıs ise TC. Kimlik numarasından, şirket ise vergi numarası belirtilerek yatırmaları ve banka dekontunun satıştan en az yarım saat önce İcra Satış Servisine getirmeleri gerekmektedir.
Satış peşin para ile yapılacak olup, alıcıya istediğin de 10 günü geçmemek üzere mehil verile bilir. Tellaliye harcı, damga vergisi, KDV, tapu alım satım harcı masrafları alıcıya aittir. Birikmiş vergiler satış bedelinden ödenir.
c) Satışa iştirak etmek isteyenlerin yanların da resmi dairelerce kabul edilebilir kimlik belgesi veya katılanın tüzel kişilik olması halin de yetki belgesinin ibrazı ile yeterli teminatların ihaleden önce, satış komisyonuna nakden verilmesi zorunludur. Müdürlüğümüz personeli ve üçüncü dereceye kadar kan ve sıhhi yakınları ihaleye katılamazlar.
d-) İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak suretiyle ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar teklif ettikleri bedel ile son ihale arasındaki farktan ve diğer zararlardan ayrıca %5 faizden mesul olacaklardır. İhale farkı ve faizi ayrıca bir hükme hacet olmaksızın Müdürlüğümüzce tahsil edilecektir. Bu fark var ise önce teminat bedelinden alınacaktır.
e-) Şartname ilan tarihinden itibaren herkesin görebileceği, Balıkesir SGİM İcra Satış Servisinde açık olup masrafı verildiğinde bir örneği gönderile bilir.
f-) İş bu ilan tapu kaydında adresi bulunmayan ilgililer ile tapu kaydın da ve adresleri olup da tebliğ edilemeyen ilgililere de tebliğ yerine geçer.
g-) İhaleye iştirak edecek istekli ihalede her artırım da en az 100,00 TL pey sürecektir.
h-) Satışa iştirak edeceklerin şartnameyi görmüş ve kabul etmiş sayılacakları, bilgi almak isteyenlerin 2019/ 40 sayılı satış dosya numarası ile İcra Satış Servisine Başvurmaları ilan olunur.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR