BAKIRKÖY 18. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Bahçelievler Kocasinan Mahallesi'nde bina hissesi icradan satılıktır

BAKIRKÖY 18. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01065303
Şehir : İstanbul / Bahçelievler
Semt-Mahalle : KOCASİNAN MERKEZ MAH. / ŞİRİNEVLER
Yayınlandığı Gazeteler

AÇIK MERT KORKUSUZ 11.10.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya No
:
2019/159 ESAS
Muhammen Bedeli
:
730,034 TL
Birinci Satış Günü
:
21.11.2019 14:40
İkinci Satış Günü
:
18.12.2019 14:40
Satış Yeri
:
BAKIRKÖY ADALET SARAYI SATIŞ MEZAT SALONU

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.BAKIRKÖY 18. İCRA DAİRESİ

2019/159 ESAS
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
TAŞINMAZIN
Tapu Kaydı: İstanbul İli Bahçelievler İlçesi Kocasinan Mah. 4130 Parselde Kayıtlı 360,00 M2 Yüzölçümlü Arsa Nitelikli Taşınmazın 53/225 Hissesi
Özellikleri: Satışa ilişkin dosyada mevcut08/07/2019tarihli bilirkişi raporuna göre " Satışa konu taşınmaz, İstanbul İli, Bahçelievler Kocasinan Mahallesi, tapuda 4130 parsel sayısı ile kayıtlı (360,00 m2-Parsel Alanı) “arsa” nitelikli ana taşınmazın ve halihazırda üzerinde bulunan Şirinevler Mahallesi Mahmutbey 19.Sokaktan 20 dış kapı numaralı binanın (arsa+bina değerinin) borçlu adına kayıtlı53/225 (84.80) hissesidir. Yerinde yapılan incelemede, tapu kaydında4130 parselde tamamı 360.00 m2 alana sahip arsa olarak kayıtlı olmakla birlikte halihazırda taşınmaz üzerinde, bodrum kat+zemin kat+ 4 normal kat olmak üzere toplam 6 kattan müteşekkil,betonarme karkas tarzda 2.sınıf malzeme ve işçilik kalitesi ile inşa edilmiş olan takribi 20 yıllı geçkin ömre sahip binanın mevcut olduğu görülmüştür. Söz konusu binanın bodrum katında 20A, 20B kapı numaralı dükkanların, diğer katların her birinde 2’şer adet daire olmak üzere toplam 10 adet dairenin mevcut olup, binanın yer döşemesi mermer kaplama, dış kapısı demir doğramalı,katlardaki dairelerin 3+1 şeklinde, salon, 3 yatak odası, banyo-wc, mutfak, balkon, antre-hol mahallerinden ibaretolduğu anlaşılmıştır. Satışa konu taşınmazın bulunduğu binanın, dış cephesi sıvalı boyalı, dükkanların cephesi demir doğramalı, yer döşemesi seramik kaplama olup, genel itibariylebinadaki dairelerin, duvarları boyalı, oda yer döşemeleri parke kaplama, ıslak hacim zemin döşemeleri seramik kaplama, banyoduvarları seramik kaplama, mutfakta sabit tezgah ile mutfak dolapları,banyosunda lavabosu,klozeti,duş musluğu mevcut, pencereleri pvc doğramalı, dükkanın yer döşemesi seramik kaplama, dış cephesi alüminyum doğramalı camekanlı,bina dahilinde, elektrik, su ve doğalgaz tesisatı bulunduğu anlaşılmıştır. Binanın taban oturumu ve normalkatlarındaki çıkmalar ile birlikte toplam takribi brüt 1900 m2 inşaat alanına sahip olduğu anlaşılmıştır. Taşınmaz tapu kaydında, ana gayrimenkul vasfı tarlanitelikli, hisseli olarak kayıtlara geçmiş olup, halihazırda üzerinde bulunan binanın kat irtifakı veya kat mülkiyeti gibi bir tesisinin bulunmaması nedeni ile tapu kayıtlarına arsa payına müteakip hisse verilmiştir. Bu nedenle, hisse oranlarında paylaştırılması ya da hissenin ana gayrimenkul üzerinde nereye isabet edeceği gibi bir yaklaşımda söz konusu değildir. Hissedarlar arasında ana gayrimenkul üzerinde bulunan binaya ait hisse bazında kullanımlarına ilişkin kendi aralarında belirlenmiş bağımsız bölümlere göre paylaşım işlemlerinin yapıldığı düşünülmektedir. Satışa konu 53/225 hissesinin, nereye isabet edeceği yasal olarak bilinemeyeceğinden toplam arsa+bina üzerinde kullanım durumlarına göre, çevresinde emsal değerler araştırılarak değer tespiti yapılmıştır. Taşınmaz kara yaya ulaşımına müsait, alt ve üst yapısı tamamlanmış, her türlü Belediye hizmetlerinden istifade edecek konumda, Ekrem Bulut Parkına, Akgün Caddesine, Mahmutbey Caddesine, Şirinevler Merkeze yakın konumda, yer alıp her türlü Belediye Hizmetlerinden yararlanmaktadır. Satışakonu taşınmaz, halihazırda da mesken şeklinde kullanılıp, tasdikli projesine aykırı yapılaşmadan dolayı 3194 sayılı İmar Kanununun 42. ve 32. Maddeleri gereği Belediye Encümeninde yıkım ve para cezası kararı alındığı, 01.01.2013 tarihinden sonra taşınmaza ilişkinlüks veya birinci sınıf inşaat yapı ruhsatı alınmadığıanlaşılmaktadır. "denilmektedir.
İmar Durumu : Bahçelievler Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 17.05.2019 tarih 8085 sayılı yazısında; Bahçelievler İlçesi, KocasinanMahallesi, 4130 parsel sayılı yerin,21.06.2009 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli BahçelievlerUygulama İmar Planında İkiz Nizam, 6 kat, yapılanma şartlarında Ticaret+Konut alanında kalıp, dosyasında yapılan tetkikte parsel üzerinde bulunan bina için tasdikli projesine aykırı yapılaşmadan dolayı 3194 sayılı İmar Kanununun 42. ve 32. Maddeleri gereği Belediye Encümeninde yıkım ve para cezası kararı alındığının tespit edildiği belirtilmektedir.
Kıymeti : 730.034,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : ---
1. Satış Günü : 20/11/2019 günü 14:40 - 14:50 arası
2. Satış Günü : 18/12/2019 günü 14:40 - 14:50 arası
Satış Yeri : BAKIRKÖY ADALET SARAYI SATIŞ MEZAT SALONU
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SATIŞ ŞARTLARI :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve satış isteyenin alacağına rüçhanlı alacaklarının toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,satış isteyenin alacağına rüçhanlı alacaklarının toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. İhaleye fiziken iştirak edecek veya teklifte bulunacak gerçek veya tüzel kişiler Teminat bedelini ihaleye katılımdan önce T.Vakıflar Bankası T.O.A. nezdindeki TR 51 0001 5001 5800 7300 5897 58 iban numaralı hesaba katılımcı tarafından TC Kimlik veya Vergi numaraları yazılı vaziyette yatırılmış olması ve banka dekontunun aslının ibraz edilmiş olması gerekmektedir. Banka hesabına yatırılan teminat bedellerinin iadesi yine banka hesabı üzerinden yatıran kişinin hesabına yapılacaktır. Ayrıca Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü'nün 12/03/2013 tarihli 10594 sayılı yazısı uyarınca; ihaleye nakit olarak teminatını sunarak da katılabilecektir. Bu gayrimenkul üzerinde hakkı olan alacaklının iştiraki halinde alacağı mezkur nispet raddesinde ise İ.İ.K.nun 124/4. Madde gereğince ayrıca pey akçesi veya teminat aranmaz. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, tapu alım harcı ve tapu dairesince alınacak başkaca masraflarile teslim ve tahliye masrafları alıcıya aittir.
İhale damga vergisi, KDV, tapu alım harcı ve tapu dairesince alınacak başkaca masraflar ve taşınmazın tahliye ile teslim giderleri alıcıya ait olacaktır. Alıcıya yapılacak ihtarda verilen süre içerisin de ihaleden kaynaklanan damga vergisi ve KDV yatırılmadığı taktirde resen İİK nun 133. Maddesi uyarınca ihalenin iptaline karar verilecektir. Ayrıca ihalenin kesinleşmesi ile tescilin verilmesinden sonra dosyada vukubulacak KDV ve damga vergisiile ilgili olarak oran açısından(Yargıtay 12. HD. 2015/21334 E. 2015/27771 K. GİB'nin 21.08.2013 Tarih 9376700041-1330(28/2012-86)160 sayılı yazıları gereği) ileride eksik alındığı tespit edilen bir bedel olması halinde; doğacak olan KDV farkı, cezası ve faizinden sorumluluk ihale alıcısına ait olup, ihale alıcısı tarafından karşılanacaktır. İhaleden kaynaklanan tellaliye ücreti yönünden; belediye tarafından tellalgörevlendirilmiş ise Yargıtay 12 HD. 2014/33352 Esas, 2015/406 Karar, 20464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunun 67. Maddesi gereğince sorumlu kişiden tahsil edilir. Tellaliye ücreti satıcıya aittir ancak ihale alıcısının ihale ek bedelini yatırmaması ve ihale kararının kaldırılmasına sebebiyet vermesi halinde tellaliye ücretinden ihale kararının kaldırılmasına neden olan ihale alıcısı sorumludur. Yatırdığı teminattan kesilerek tellaliye ücreti ihalenin kesinleşmesi beklenmeden belediye’yeödenecektir. Tapu satımharcısatış bedelinden ödenir. Taşınmazın aynından doğan vergi borcu yönünden ise takibin ipoteğin paraya çevrilmesi yolu ile başlatılan takip olması halindeihale bedelinin dosya alacağını karşılamaması durumunda 7101 sayılı kanunla değişikliğe gidilen İ.İ.K 206. Madde ve 6183 sayılı AATUHK'nun 21/2 maddesi dikkate alınacaktır.
3- Tahliye işlemleri için "taşınmaz alıcıya ihale edilip bedeli alındıktan sonra alıcı namına tescil edilmesi için (134) üncü maddede yazılı müddete riayet edilerek tapuya müzekkere yazılır. Taşınmaz borçlu tarafından veya hacizden evvelki bir tarihte yapıldığı resmi bir belge ilebelgelenmiş bir akte dayanmayarak başkaları tarafından işgal edilmekteise onbeş gün içinde tahliyesi için borçluya veya işgal edene bir tahliye emri tebliğ edilir. Bu müddet içinde tahliye edilmezse zorla çıkarılıp taşınmaz alıcıya teslim olunur." hükmünü içeren İ.İ.K 135.Maddesiuygulanır.
4- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
5- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
6- İİK 'nun 127. maddesi uyarınca, ilanın birer sureti borçluya ve alacaklıya ve taşınmazın tapu siciline kayıtlı bulunan ilgililerinin tapuda kayıtlı adresleri varsa bu adreslerine tebliğ olunur. Adresin tapuda kayıtlı olmaması halinde, varsa adres kayıt sistemindeki adresleri tebligat adresleri olarak kabul edilir. Bunların dışında ayrıca adres tahkiki yapılmaz, gazetede veya elektronik ortamda yapılan satış ilanı tebligat yerine geçer.
7 - Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
8- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve şartnamenin içeriğini kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2019/159 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.04/10/2019

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR