BAKIRKÖY SULH HUKUK MAHKEMESİ SATIŞ MEMURLUĞU

Bağcılar\Mahmutbey'de 4.651 m² imarlı arsa mahkemeden satılıktır

BAKIRKÖY SULH HUKUK MAHKEMESİ SATIŞ MEMURLUĞU

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01092495
Şehir : İstanbul / Bağcılar
Semt-Mahalle : MAHMUTBEY MAH. / MAHMUTBEY
: 4651
Yayınlandığı Gazeteler

TAKVİM 29.11.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya No
:
2018/15 SATIŞ
Muhammen Bedeli
:
35,280,975 TL
Birinci Satış Günü
:
29.01.2020 14:10
İkinci Satış Günü
:
26.02.2020 14:10
Satış Yeri
:
Bakırköy Adalet Sarayı Satış Mezat Salonu

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C. BAKIRKÖY (SULH HUKUK MAHKEMELERİ) SATIŞ MEMURLUĞU

2018/15 SATIŞ


TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI


Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
TAŞINMAZIN
Tapu Kaydı: İstanbul ili, Bağcılar ilçesi, Mahmutbey Köyü, 2081 Ada, 2 Parsel, 4.651,00 m² Yüzölçümlü, Arsa nitelikli taşınmaz.
Özellikleri : Satışa ilişkin dosyada mevcutBakırköy 6.Sulh Hukuk Mahkemesi Hakimliğinin 2018/483 Esas sayılı dosyasından yaptırılan 13/11/2018tarihli bilirkişi raporuna göre " Satışa konu taşınmaz, İstanbul İli, Bağcılar İlçesi, Mahmutbey Mahallesi, Hacıbostan Caddesi, 2530 Sokak No:6” adresinde kain tapunun “Mahmutbey Mahallesi, 2081 Ada, 2 Parsel” 4.651.00m2 yüzölçümlü ana taşınmaz niteliği “Arsa” vasfındadır. Kıymet takdiri itirazına konu taşınmazın Devlet Karayoluna yakın ve ilçe merkezinde yer almaktadır. Toplu taşıma araçları ile ulaşım olanağı mevcuttur. Taşınmaz bulunduğu konum itibariyle ah ve üst yapısı tamamlanmış, her türlü belediye ve sosyal imkânlardan istifade edecek konumda olup parsel imar uygulaması görmüş olup civarın talep gören merkezi iş alanında yer almaktadır. Taşınmazın, Tem yoluna 320metre mesafede, MASKO Mobilyacılar Sitesine 720metre mesafede, Malof İstanbul Alışveriş Merkezine 870metre mesafede, Bölge idare Mahkemeleri Binasına 760 mt mesafede, İSTOÇ Alışveriş çarşısına 960 metre mesafede yer almaktadır. Kıymet takdiri itirazına konu taşınmazın yer aldığı parsel geometrik olarak dikdörtgen şekilli olup sınırları düzgün ve belirgindir. Ana taşınmazın iki cephesi yol(2530. Sokak ve 2531. Sokak) diğer cepheleri komşu parseller ile sınırlıdır. Parselin cepheli olduğu yollar stabilize yol nitelikliğindedir. Parsel köşe başı konumludur. Parsel üzerinde üzerinde 2 adet bina bulunmaktadır. Bu binaların toplam alanları 1,650,00m2dir. Ön cephede zemin kat ve 1. normal katlarından ibaret 2 katlı bina ve devamında yüksek tavanlı tek katlı toplam yaklaşık 1.000 m2 yüzölçümlü oluklu mukavva üretim atölyesi olarak kullanılan bina ile arka cephede zemin kat+ 1 normal kat ve çatı katlarından ibaret 3 katlı eski kireç fabrikası ve depo mahalleri olan toplamda takriben 650 m2 alanlıdır. Kıymet takdiri itirazına konu taşınmaz parsel üzerindeki bu binalardan yüksek tavanlı olarak inşaa edilen tek katlı binanın çatısı ve taşıyıcı sistemiçelik konstüksiyonlu olup çatı kaplaması etemit, zemin beton, duvarlar betonarme perde, kapı ve pencere doğramaları demir doğramalı, dış ve iç duvarları sıvalı ve boyalıdır. Diğer binaların betonarme karkas tarzda inşaa edilmiş olup binalardış cephesi sıvalı ve boyalı olup kapalı olduğundan iç mekanlara bakılamamıştır. "denilmektedir.
İmar Durumu: Bağcılar Belediye Başkanlığı İmar Ve Şehircilik Müdürlüğü’ nün 23.02.2018 tarih ve E.1620522 sayılı “İmar durumu verilmesi” hakkındaki yazısında: “Bağcılar İlçesi, Mahmutbey Köyü, 2081 ada 2 parsel sayılı taşınmaz; 15.09.2008 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında (PIN; U1P-560), merkezi iş alanında (MIA) kalmaktadır. Planda verilen bahçe mesafeleri içerisinde, maks TAKS:0,50, normal kattan itibaren maks TAKS:0,40, maks KAKS:2,00 olarak uygulanır. ” Denmektedir. Bağcılar Belediye Başkanlığı İmar Ve Şehircilik Müdürlüğü’ nün 23.02.2018 tarih ve E.1620690 sayılı “Bilgi Belge Talepleri ve Yazışmalar” hakkındaki yazısında: "Bağcılar İlçesi, Mahmutbey Mahallesi, 2530 Sokak, 2081 ada. 2 parsel sayılı taşınmazın 2018 yılı arsa m" birim fiyatı 1.513,65 TL olduğu tespit edilmiştir. ” Denmektedir. Bağcılar Belediye Başkanlığı İmar Ve Şehircilik Müdürlüğü’ nün 28.02.2018 tarih ve E.1625702 sayılı “Bilgi Belge Talepleri ve Yazışmalar” hakkındaki yazısında: “Bağcılar İlçesi, Mahmutbey Mahallesi, F21C17D3A pafta, 2081 ada, 2 parsel sayılı taşınmazın dijital arşiv kayıtlarında yapılan incelemede; Bahse konu taşınmazın posta adresi/ Mahmutbey Mahallesi, 2530 Sokak, No:6 olduğu, herhangi bir yapı ruhsatı düzenlenmediği tespit edilmiş olup, bağımsız bölüm numarası bildirilmediğinden ve kat irtifakı kurulmadığından net m2 tespit edilememiştir. ” Denmektedir.
Kıymeti : 35.280.975,00 TL
KDV Oranı : % 18
Kaydındaki Şerhler :Beyan : İs. 6.İdare Mah. 2002/1531 E.2003/1849 K.sayılı kararı.
Beyan : Bağcılar Beld. 16/01/2004 T. 319 sayılı yazı M.Bey
Beyan : Hakkı ATSÜREN’in kendisi gelmeden işlem yapılmamasına dair dilekçe dosyada 07/08/2007
Beyan: Bakırköy 6.Sulh Hukuk Mah. 29/07/2013 tarih 2013/602 Esas sayılı mahkeme müzekkeresi yazısı ile izale-i şuyu davası açılmıştır.
1. Satış Günü : 29/01/2020 günü 14:10 - 14:20 arası
2. Satış Günü : 26/02/2020 günü 14:10 - 14:20 arası
Satış Yeri : Bakırköy Adalet Sarayı Satış Mezat Salonu
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SATIŞ ŞARTLARI :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. İhale damga vergisi, KDV, tapu alım harcı ve tapu dairesince alınacak başkaca masraflar ve taşınmazın tahliye ile teslim giderleri alıcıya ait olacaktır.Alıcıya yapılacak ihtarda verilen süre içerisin de ihaleden kaynaklanan damga vergisi ve KDV yatırılmadığı taktirde resen İİK nun 133. Maddesi uyarınca ihalenin iptaline karar verilecektir. Ayrıca ihalenin kesinleşmesi ile tescilin verilmesinden sonra dosyada vukubulacak KDV ve damga vergisiile ilgili olarak oran açısından(Yargıtay 12. HD. 2015/21334 E. 2015/27771 K. GİB'nin 21.08.2013 Tarih 9376700041-1330(28/2012-86)160 sayılı yazıları gereği) ileride eksik alındığı tespit edilen bir bedel olması halinde; doğacak olan KDV fark, ceza ve faizlerinden sorumluluk ihale alıcısına ait olup, ihale alıcısı tarafından karşılanacaktır. İhaleden kaynaklanan tellaliye ücreti yönünden; belediye tarafından tellalgörevlendirilmiş ise Yargıtay 12 HD. 2014/33352 Esas, 2015/406 Karar, 20464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunun 67. Maddesi gereğince sorumlu kişiden tahsil edilir. Tellaliye ücreti satıcıya aittir ancak ihale alıcısının ihale ek bedelini yatırmaması ve ihale kararının kaldırılmasına sebebiyet vermesi halinde tellaliye ücretinden ihale kararının kaldırılmasına neden olan ihale alıcısı sorumludur. Yatırdığı teminattan kesilerek tellaliye ücreti Belediye’yeödenecektir. Tapu satımharcısatış bedelinden ödenir. Taşınmazın aynından doğan vergi borcu yönünden ise takibin ipoteğin paraya çevrilmesi yolu ile başlatılan takip olması halindeihale bedelinin dosya alacağını karşılamaması durumunda 7101 sayılı kanunla değişikliğe gidilen İ.İ.K 206. Madde ve 6183 sayılı AATUHK'nun 21/2 maddesi dikkate alınacaktır.

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- İİK 'nun 127. maddesi uyarınca, ilanın birer sureti hissedarlara ve taşınmazın tapu siciline kayıtlı bulunan ilgililerinin tapuda kayıtlı adresleri varsa bu adreslerine tebliğ olunur. Adresin tapuda kayıtlı olmaması halinde, varsa adres kayıt sistemindeki adresleri tebligat adresleri olarak kabul edilir. Bunların dışında ayrıca adres tahkiki yapılmaz, gazetede veya elektronik ortamda yapılan satış ilanı tebligat yerine geçer.

6- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

7- Tahliye işlemleri için "taşınmaz alıcıya ihale edilip bedeli alındıktan sonra alıcı namına tescil edilmesi için (134) üncü maddede yazılı müddete riayet edilerek tapuya müzekkere yazılır. Taşınmaz borçlu tarafından veya hacizden evvelki bir tarihte yapıldığı resmi bir belge ilebelgelenmiş bir akte dayanmayarak başkaları tarafından işgal edilmekteise onbeş gün içinde tahliyesi için borçluya veya işgal edene bir tahliye emri tebliğ edilir. Bu müddet içinde tahliye edilmezse zorla çıkarılıp taşınmaz alıcıya teslim olunur." hükmünü içeren İ.İ.K 135.Maddesiuygulanır.

8- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2018/15 Satış sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.19/11/2019

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR