AVRUPA YAKASI MİLLİ EMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Bağ, kargir ev ve arsalar ihale yoluyla satılacaktır

AVRUPA YAKASI MİLLİ EMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00980214
Şehir : İstanbul / Fatih
Yayınlandığı Gazeteler

GÜNBOYU 12.04.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
GÜNBOYU 14.04.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Bağ, kargir ev ve arsa satışı.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
07.05.2019 09:40
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Satış

5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 67. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

İSTANBUL ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ AVRUPA YAKASI MİLLİ EMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞINDAN SATILIK GAYRİMENKULLER

MARMARA EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNDEN SATILIK GAYRİMENKULLER (Bu taşınmazların satış ihalesi 07/05/2019 günü ilanda belirtilen saatte yapılacaktır.)
Sıra No DOSYA NO İLÇESİ MAHALLE / KÖY SOKAK / MEVKİİ PAFTA ADA NO PARSEL NO MİKTAR (m²) HAZİNE HİSSESİ CİNSİ TAHMİNİ BEDEL(TL) GEÇİCİ TEMİNAT (TL) İMAR DURUMU/NİTELİĞİ İHALE SAATİ
1 34300104636 Silivri Kavaklı (Hürriyet) Mah. Bağlar Mevkii/Atatürk Cad. 12 - 1234 2.640,00 Tam Bağ 3.960.000,00 792.000,00 Şartnamede belirtilmiştir 09:40
2 34300104460 Silivri Fenerköy (Fener) Mah. Gülbağı Sk. 25 - 4292 220,00 Tam Kargir Ev ve Arsası 154.000,00 30.800,00 Kısmen konut kısmen yol 10:00
BEYOĞLU EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNDEN SATILIK GAYRİMENKULLER (Bu taşınmazların satış ihalesi 07/05/2019 günü ilanda belirtilen saatte yapılacaktır.)
3 34230102311 Şişli Mecidiyeköy (İzzetpaşa) Mah. Mandıra Sk. 246DY1B 9722 5 25,00 Tam Arsa 168.750,00 50.625,00 Konut alanı 10:20
4 34230107859 Şişli Paşa Mah. Savar Sk. 246DY4d 10082 9 106,94 Tam Arsa 855.520,00 213.880,00 Konut alanı 10:40
5 34230107951 Şişli Paşa Mah. Çiğdem 3 Sk. 246DYIVd 10102 12 76,71 Tam Arsa 575.325,00 143.850,00 Konut alanı 11:00
TOPKAPI EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNDEN SATILIK GAYRİMENKULLER (Bu taşınmazların satış ihalesi 07/05/2019 günü ilanda belirtilen saatte yapılacaktır.)
6 34040100355 Bahçelievler Yenibosna (Hürriyet) Mah. Kadıoğlu Sk./Nergiz Sk. 13 - 8837 37,00 Tam Arsa 277.500,00 55.500,00 Konut alanı (Tevhit şartlı) 11:20
7 34040100917 Bahçelievler Kocasinan (Soğanlı) Mah. İmarlı Sk. 244DT4D 1412 17 4,46 Tam Arsa 30.452,88 9.135,86 Konut alanı (Tevhit şartlı) 11:40
1-Yukarıda nitelikleri belirtilen Hazine adına kayıtlı taşınmaz mallar 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre "Açık Teklif Usulü" ile yukarıda gösterilen gün ve saatlerde satışa çıkarılmıştır.
2-İhaleye iştirak etmek isteyenlerin;
a)Bu iş için yatırdığınız geçici teminat bedeline ilişkin Teminat Makbuzu veya Banka Teminat Mektubu, Geçici teminat mektubunun şekil ve içeriğinin 2886 sayılı Kanunun 27. maddesi bu kanun uyarınca yayınlanmış D.İ. Genelgelerinde belirtilen şartları (süresiz ve limit içi olarak düzenlenecek, işin özelliği belirtilecek, banka teyit yazısı ile birlikte getirilecektir) taşıması gerekmektedir.
b)Gerçek kişilerin tasdikli (T.C. kimlik numarasını içeren)Nüfus Hüviyeti Sureti veya aslı ibraz edilmek kaydıyla kimlik fotokopisi, İkametgah Belgesini Özel hukuk tüzel kişilerinin, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri meslekî kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekâletnameyi,
Kamu tüzel kişilerinin ise, tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi, Ortak katılım halinde ortak girişim beyannamesi ile birlikte; ihale saatine kadar Alemdar Mah. Ankara Cad. Hükümet Konağı Sk. No:11 Valilik Karşısı Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Avrupa Yakası Milli Emlak Dairesi Başkanlığı Kat:1 Cağaloğlu-Fatih/İstanbul adresinde toplanacak olan ihale Komisyonu Başkanlığına (İhale Servisine) başvurarak belgelerini teslim etmeleri gerekmektedir.
3-Satış bedelinin tamamı peşin veya 1/4 ü peşin kalanı en fazla iki yılda, eşit taksitlerle ve üçer aylık dilimler halinde kanunî faizi ile birlikte ödenebilir.
4-İhaleye ait şartname Müdürlüğümüzde görülebilir. Ayrıca ihale ilanları www.milliemlak.gov.tr adresinde satış/kiralama ilanları bölümünden ve Çevre ve Şehircilik İstanbul İl Müdürlüğünün https://istanbul.csb.gov.tr adresinde Milli Emlak Duyuruları bölümünden takip edilebilir.
5-İhaleye katılacakların nakit olarak yatırmak istedikleri geçici teminat bedelleri, hizmet binamızdaki Muhasebe Müdürlüğü veznesine başvurmak suretiyle yatırılabilir.
6-Satışı yapılan taşınmaz mallar 5 yıl süre ile Emlak Vergisine tabi değildir.
7-Satışı yapılan taşınmaz mallar KDV den satış ve devir işlemleri sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçtan müstesnadır.
8-Posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 37. maddesine uygun hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce komisyona ulaşması şarttır. Postadaki meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı İdare veya komisyon herhangi bir sorumluluk kabul etmez. Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. İlan olunur.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR