SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Atakum Kamalı Mahallesi'nde 2 adet arsa belediyeden satılıktır

SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00937277
Şehir : Samsun / Atakum
Semt-Mahalle : KAMALI MAH. / ATAKUM
: 14820
İmar Durumu : Ticari
Yayınlandığı Gazeteler

AÇIK MERT KORKUSUZ 14.02.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
28.02.2019 14:45
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Büyükşehir Belediye Encümen Toplantı Salonu
İhale Usulü
:
2886 Sayılı DİK, Kapalı Teklif Usulü
İhale Türü
:
Satış

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN :

1- Samsun Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.06.2016 tarih, 12-1-263 sayılı kararı ve 13.01.2017 tarih, 2-1-12 sayılı kararı uyarınca, Belediyemiz yatırımlarına kaynak sağlaması amacıyla, aşağıdaki çizelgede tapu bilgileri, yüzölçümleri ve imar durumları, Muhammen Satış Bedelleri ve Geçici Teminat Bedelleri belirtilen 2 adet “arsa” vasıflı taşınmazın, tanzim olunan Şartnamelerine göre ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 36. maddesi uyarınca tamamı peşin ödenmek üzere KAPALI TEKLİF USULÜ ile satışı yapılacaktır.

S.
NO.

İLÇE

MAHALLE

ADA

PARSEL

ALANI(m²)

NİTELİK

İMAR DURUMU

SATIŞ BEDELİ

GEÇİCİ TEMİNAT

1

Atakum

Kamalı

8528

11

14.820,98 m²

Arsa

Emsal:1,00 Merkezi İş Alanı

7.410.490,00 TL

222.314,70 TL

2

Atakum

Kamalı

8528

22

9.909,30 m²

Arsa

Emsal:1,00 Merkezi İş Alanı

4.954.650,00 TL

148.639,50 TL

2- İhale Şartnamesi, Samsun Büyükşehir Belediyesi Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığından ücretsiz olarak temin edilecektir.
3- Bahse konu İhale 28.02.2019 tarihinde, Perşembe Günü Saat 14.45’te (İhale 14,45’te başlayacak ve 2 adet taşınmazın ihalesi sonuçlanana kadar devam edilecektir) Büyükşehir Belediye Encümen Toplantı Salonunda, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 36. maddesi hükümleri uyarınca KAPALI TEKLİF USULÜ ile yapılacaktır.
4- İhaleye katılacak olanlardan istenecek belgeler:
A. İstekli Gerçek Kişi İse;

 1. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,

 2. İkametgâh Belgesi,

 3. İhaleye girecek kişinin noter onaylı imza sirküsü,

 4. Adres Beyannamesi,

 5. İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunanın noter tasdikli vekâletnamesi ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri,

 6. Geçici teminat, ( 2886 Sayılı DİK ‘da belirtilen geçici teminat olarak kabul edilen değerler )

 7. İhaleye katılanın Büyükşehir Belediyesine problemli borcu ve ilişiği olmadığına dair belge,

 8. 2886 sayılı D.İ.K. göre ihalelere katılmaktan yasaklı ve cezalı olmadığına dair belge,

B. İstekli Tüzel Kişi İse;

 1. Ticaret Odası’ndan veya diğer resmi makamdan şirketin siciline kayıtlı ve halen faaliyette olduğuna dair 2018 yılı içinde alınmış belge,

 2. Şirketin adına ihaleye girecek kişi veya kişilerin bu şirketin vekili olduğuna dair noter onaylı vekâletname ve imza sirküleri,

 3. Tebligat için adres ve telefon bilgilerini gösterir yazı,

 4. Geçici teminat, ( 2886 Sayılı DİK ‘da belirtilen geçici teminat olarak kabul edilen değerler )

 5. Şirketin Samsun Büyükşehir Belediyesine borcu ve ilişiği olmadığına dair belge,

 6. 2886 sayılı D.İ.K. göre ihalelere katılmaktan yasaklı ve cezalı olmadığına dair belge,

C. Ortak Girişim İse;
Ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya kişilerin her birinin (A) ve (B) fıkralarında belirtilen esaslara göre ayrı ayrı hazırlayacakları belgeler,
5- Teklifler İhale günü olan 28.02.2019 Perşembe günü Saat:14.45’e kadar, sıra numaralı alındılar karşılığında İhale Komisyon Başkanlığına (Samsun Büyükşehir Belediyesi Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı- Encümen Kalemine ) verilecektir.
-Alındı numarası zarfın üzerine yazılacak, teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilecektir.
- Bu takdirde dış zarfın üzerine Komisyon Başkanlığının adresi ile hangi işe ait olduğu, isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi yazılacaktır.
-Posta ile gönderilecek tekliflerin ihale saati olan Saat:14.45’e kadar Komisyon Başkanlığına ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle işleme konulmayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edileceği ve Komisyon Başkanlığına verilen tekliflerin herhangi bir sebeple geri alınamayacağı ilan olunur.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR