ZONGULDAK ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

Arsaların satışı yapılacaktır

ZONGULDAK ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00909030
Şehir : Zonguldak / Devrek
Semt-Mahalle : KEMERLER MAH. / MERKEZKÖYLER
Yayınlandığı Gazeteler

BÖLGE HABER 07.12.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
BÖLGE HABER 14.12.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
21.12.2018 10:40
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Devrek Kaymakamlığı Milli Emlak Şefliği Odası
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Satış

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

DEVREK KAYMAKAMLIĞI MİLLİ EMLAK ŞEFLİĞİNDEN

Satışı Yapılacak Taşınmazların :
Sıra No. Taşınmaz No. Bulunduğu Yer Pafta No. Ada No. Parsel No. Yüzölçümü (m2) Hazine Hissesi Cinsi İmar Durumu Tahmin Edilen Bedel (TL) Geçici Teminatı (TL) İhale Tarihi İhale Saati
1 67060102216 Çaydeğirmeni Beldesi Kemerler Mahallesi F28a21c2d 111 60 7.548,54 Tam Arsa Sanayi Alanı 1.019.055,00 305.716,50 21.12.2018 10:40
2 67060102075 Çaydeğirmeni Beldesi Kemerler Mahallesi F28a21c2d 111 59 2.033,63 Tam Arsa Sanayi Alanı + Yol 274.541,00 82.362,30 21.12.2018 11:00
3 67060100262 Çaydeğirmeni Beldesi Kemerler Mahallesi F28a21c1c 256 1 9.998,61 Tam Arsa Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı 1.349.813,00 404.943,00 21.12.2018 11:20
1- Yukarıda nitelikleri, tahmini bedelleri ve geçici teminatları belirtilen taşınmazların satış ihaleleri 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45’inci maddesi
gereğince Açık Teklif Usulü ile karşılarında gösterilen tarih ve saatlerde Devrek Kaymakamlığı Milli Emlak Şefliği Odasında teşekkül edecek Komisyon
huzurunda yapılacaktır.
2- İhale ile ilgili dosyalar ve şartname mesai saatleri içerisinde Devrek Kaymakamlığı Milli Emlak Şefliğinde ücretsiz görülebilir.
3- İhaleye iştirak edeceklerin, nüfus cüzdan sureti, kanuni ikametgah belgesini, teminat makbuzlarını, tüzel kişilerin idare merkezlerinin
bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı olduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içerisinde
alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge ile tüzel kişiliği temsile yetkili olduklarını gösterir noterlikçe onaylı yetki belgesini ve imza
sirküsünü, başka bir kişi adına ihaleye iştirak edeceklerin noterlikçe onaylı vekaletnameyi ihale saatine kadar İhale Komisyonu Başkanlığına
vermeleri zorunludur.
4- İstekliler, ihale saatine kadar ulaşması kaydıyla, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre hazırlayacakları teklif mektuplarını
iadeli taahhütlü posta ile de gönderebilirler. Postadaki gecikmeler kabul edilmez.
5- Komisyon, gerekçesini belirtmek şartı ile ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
NOT: Türkiye genelindeki ihale bilgileri www.milliemlak.gov.tr adresinden öğrenilebilir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR