AMASYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Arsaların satışı yapılacaktır

AMASYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00872762
Şehir : Amasya
Yayınlandığı Gazeteler

HÜRRİYET 08.10.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
30.10.2018 13:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Belediye Parkı yanında bulunan Eski Belediye Hizmet Binasındaki Belediye Encümeni huzurunda toplantı salonunda yapılacaktır.
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Satış

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

İLAN
AMASYA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN


1- Mülkiyeti Belediyemize ait Amasya merkez Helvacı , İhsaniye, Şehirüstü,Gökmedrese ,Kirazlıdere mahallelerinde Belediyemiz adına kayıtlı aşağıda mahalle, ada, parsel, m2’si, cinsi/niteliği ve imar durumları belirtilen gayrimenkuller ile Amasya merkez 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45.maddesi uyarınca açık artırma usulü ile satışı yapılacaktır.

Mahallesi Ada/Parsel Yüzölçümü (m2) Niteliği İmar Durumu
Helvacı 1811/6 141,61 Arsa AB-2 Kat
Helvacı 1811/9 326,41 Ev ve Arsası AB-2 Kat
Helvacı 1821/5 391,57 Arsa AB-2 Kat
İhsaniye 1842/5 140,72 Arsa AB-2 Kat
İhsaniye 1842/6 263,75 Arsa AB-2 Kat
İhsaniye 1240/1 187,00 Arsa AB-2 Kat
İhsaniye 1782/5 4475,55 m2(749,65 hisse) Arsa Emsal 1,50 hmax serbest
Şehirüstü 560/109 1815,09 Bağ Emsal 0,20 hmax 6,50
Gökmedrese 306/210 860,00 Arsa Emsal 1,50 hmax 18,50
Kirazlıdere 1439/4 664,60 Arsa A-3 Kat
Kirazlıdere 1439/5 1355,71 Arsa A-3 Kat


2- İş bu ihaleye ait şartname ve ekleri Belediye İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden mesai saatleri içerisinde ücretsiz görülür ve temin edilir.
Ayrıca şartname Belediyemiz amasya@amasya.bel.tr Internet adresinde görülebilinir.

3-AÇIK ARTIRMA İHALESİ:
Belediye Adına kayıtlı Arsalar ;
Mahallesi Ada/Parsel Yüzölçümü (m2) Niteliği İhale Günü İhale Saati
Helvacı 1811/6 141,61 Arsa 30.10.2018 13.30
Helvacı 1811/9 326,41 Ev ve Arsası 30.10.2018 13.35
Helvacı 1821/5 391,57 Arsa 30.10.2018 13.40
İhsaniye 1842/5 140,72 Arsa 30.10.2018 13.45
İhsaniye 1842/6 263,75 Arsa 30.10.2018 13.50
İhsaniye 1240/1 187,00 Arsa 30.10.2018 13.55
İhsaniye 1782/5 4475,55 m2(749,65 hisse) Arsa 30.10.2018 14.00
Şehirüstü 560/109 1815,09 Bağ 30.10.2018 14.05
Gökmedrese 306/210 860,00 Arsa 30.10.2018 14.10
Kirazlıdere 1439/4 664,60 Arsa 30.10.2018 14.15
Kirazlıdere 1439/5 1355,71 Arsa 30.10.2018 14.20


İhale Belediye Parkı yanında bulunan Eski Belediye Hizmet Binasındaki Belediye Encümeni huzurunda toplantı salonunda yapılacaktır.

4-İhaleye girebilmek için isteklilerin aşağıda tahmin edilen tahmini bedel üzerinden 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 25.maddesi uyarınca her gayrimenkul için en az % 3 tutarında geçici teminatı en son ihale saatinden 2 saat önce yatırılması zorunludur. Kesin teminat ihale bedeli üzerinden 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 54.maddesindeki orana göre tespit edilir.
Kesin teminat borç bitene kadar iade edilemez.


Satılacak olan arsaların mahalle, ada, parsel, m2’si tahmin edilen bedelleri ve geçici teminatları aşağıda belirtilmiştir.

Mahallesi Ada/Parsel Yüzölçümü (m2) Niteliği İmar Durumu Tahmini Bedel Geçici Teminat
Helvacı 1811/6 141,61 Arsa AB-2 Kat 18.409,30 TL 522,279 TL
Helvacı 1811/9 326,41 Ev ve Arsası AB-2 Kat 42.433,30 TL 1.273,00 TL
Helvacı 1821/5 391,57 Arsa AB-2 Kat 50.904,10 TL 1.527,12 TL
İhsaniye 1842/5 140,72 Arsa AB-2 Kat 77.396,00 TL 2.322,00 TL
İhsaniye 1842/6 263,75 Arsa AB-2 Kat 145.062,50 TL 4.352,00 TL
İhsaniye 1240/1 187,00 Arsa AB-2 Kat 102.850,00 TL 3.085,50 TL
İhsaniye 1782/5 4475,55 m2
(749,65 hisse)
Arsa Emsal 1,50
Hmax serbest
937.062,50 TL 28.112,00 TL
Şehirüstü 560/109 1815,09 Bağ Emsal 0,20
Hmax 6,50
453.772,50 TL 13.613,17 TL
Gökmedrese 306/210 860,00 Arsa Emsal 1,50
Hmax 18,50
2.150.000,00 TL 64.500,00 TL
Kirazlıdere 1439/4 664,60 Arsa A-3 Kat 398.760,00 TL 11.963,00 TL
Kirazlıdere 1439/5 1355,71 Arsa A-3 Kat 813.426,00 TL 24.403,00 TL

Gayrimenkul satış ihalesi üzerinde kalanlar ihalenin kesinleştiğini kendilerine tebliğinden itibaren (Tebliğ günü dahil) 15 gün içerisinde ihale bedelinin (4. VE 5. Sıradaki arsalardan KDV tahsil edilecektir.Diğer arsalardan KDV tahsilatı yapılmayacak ) % 50'sini peşin olarak Belediyemize yatıracaklardır.Peşinatı zamanında yatırmayanlar hiçbir hak talep edemezler. Geçici teminatları irad kaydedilir. Bedelin geri kalan kısmı yukarıda belirtilen % 50 peşinatın son yatırma gününden itibaren 30. günde başlamak üzere 3 eşit taksitte her ay Belediyemiz Gelir Müdürlüğünün Tahsilat servisine yatıracaklardır. Taksitler süresinde ödenmediği takdirde her ay için % 4 gecikme bedeli uygulanır.

5- İhaleye girecekler 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 5. ve 6 maddelerdeki yazılı şartları taşımaları gerekir. Ayrıca;

a-Gerçek Kişi İse;
-Kanuni İkametgah,
-Geçici Teminat,
-Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği,
-Vekaleten gireceklerin Noterden düzenlenmiş Vekaletname örneği,
b-Tüzel Kişi İse
-Ticaret Sicil Belgesi (Bağlı Bulunduğu odadan)
-Tüzel Kişiliği temsil ve ilzama yetkili olduğuna dair yetki belgesi,
-Geçici Teminat

6- İhaleye katılacaklar satışı yapılacak gayrimenkuller için ayrı ayrı teklif vermesi gerekmektedir. İhale üzerinde kalmayanlar geçici teminatlarını geri alabilirler.
Geçici Teminatları yeterli miktarda ise diğer gayrimenkullerin ihalesine katılıp, pey sürebilirler.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR