ÇUBUK BELEDİYESİ EMLAK İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ

Arsaların satışı yapılacaktır

ÇUBUK BELEDİYESİ EMLAK İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00861586
Şehir : Ankara / Çubuk
Semt-Mahalle : YAZIR MAH. / ÇUBUK
: 4786
Yayınlandığı Gazeteler

ZAFER 13.09.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
ZAFER 18.09.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Çubuk ilçesi Dumlupınar, Kızılca, Yenice ve Yazır Mahallelerinde bulunan 9 adet arsa satışı
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
26.09.2018 14:30
Son Başvuru ve Teklif Tarihi
:
26.09.2018 14.00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Çubuk Belediyesi Meclis Salonunda
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Satış

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

ÇUBUK BELEDİYESİ ARSA SATIŞ İLANI


Mülkiyeti Belediyemize ait Çubuk ilçesi Dumlupınar, Kızılca, Yenice ve Yazır Mahallelerinde bulunan aşağıda ada ve parsel numaraları çıkarılmış olan gayrimenkuller 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre 26.09.2018 tarihinde Çarşamba günü saat 14.30 da Çubuk Belediyesi Meclis Salonunda Belediye Encümeni tarafından ihalesi yapılacaktır.

 1. Muhammen bedelleri:
ÇUBUK İLÇESİ SATIŞI YAPILACAK GAYRİMENKULLER
S.N MAHALLE CİNSİ ADA PARSEL M2 HİSSE DÜŞEN TOPLAM GEÇİCİ TEMİNAT İHALE TÜRÜ
NİSBETİ HİSSE BEDEL
1 DUMLUPINAR ARSA 190001 4 858.00 TAM 858.00 215,000.00 ₺ 6,450.00 ₺ Açık
2 DUMLUPINAR ARSA 190050 3 1861.79 TAM 1861.79 745,000.00 ₺ 22,350.00 ₺ Açık
3 KIZILCA ARSA 190319 5 1212.97 TAM 1212.97 146,000.00 ₺ 4,380.00 ₺ Açık
4 KIZILCA ARSA 190325 4 1018.17 TAM 1018.17 123,000.00 ₺ 3,690.00 ₺ Açık
5 YENİCE ARSA 5226 1 2941.26 TAM 2941.26 1,180,000.00 ₺ 35,400.00 ₺ Açık
6 YAZIR ARSA 190792 5 4936.97 TAM 4936.97 595,000.00 ₺ 17,850.00 ₺ Açık
7 YAZIR ARSA 190785 1 39830.12 TAM 39830.12 4,780,000.00 ₺ 143,400.00 ₺ Kapalı
8 YAZIR ARSA 190790 1 34714.84 TAM 34714.84 4,170,000.00 ₺ 125,100.00 ₺ Kapalı
9 YAZIR ARSA 190791 1 47867.23 TAM 47867.23 5,750,000.00 ₺ 172,500.00 ₺ Kapalı


İştirakçilerin Açık İhale veya Kapalı teklif usulüne göre ihale edilecek arsalar için teklifleri dosya halinde 26.09.2018 tarihinde saat 14.00'a kadar Emlak İstimlâk Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir.

 1. Yukarıda listede belirtilen Dumlupınar, Kızılca, Yenice Mahallesinde bulunan Gayrimenkul bedelleri % 25 peşin geri kalan kısım aylık 12 (on iki) eşit taksit ve Yazır Mahallesinde bulunan Gayrimenkul bedelleri %25 peşin geriye kalan kısmı aylık 24(yirmi dört) eşit taksitte ödenecektir.
 2. İsteklilerden istenilen belgeler
 1. Taşınmaz Mal Satış Şartnamesi,( Her sayfası ihaleye iştirak eden tarafından imzalanacak)
 2. Teklif Mektubu (Sadece kapalı Teklif Usulü için, Şartname eklerinde örneği mevcut)
 3. Geçici Teminat bedeli makbuzu veya teminat mektubu
 4. Gerçek kişiler için Nüfus Kayıt örneği (Nüfus müdürlüğünden)
 5. Gerçek kişiler için Yerleşim Belgesi (Nüfus müdürlüğünden)
 6. Gerçek kişiler için İmza sirküsü (Noterden) ve vekâleten iştirak ediliyorsa, isteklinin adına teklif vermeye yetkili olduğuna dair noter tasdikli vekâletname,
 7. Tüzel kişi olması halinde, Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret, Sanayi veya Esnaf Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge (Tescil Belgesi) ve Kayıtlı olduğu Vergi Dairesi kaydı ve teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli belge ve imza sirküleri
 8. Şartname alındı makbuzu.
 1. İhale ile ilgili bilgiler Belediyemiz Emlak İstimlâk Müdürlüğünden öğrenilebilir.
 2. İhale şartnamesi 250,00-TL. Karşılığında Emlak İstimlâk Müdürlüğünden temin edilebilir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR