KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Arsaların satış ihalesi yapılacaktır

KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Arsa satışı
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
12.06.2018 14:40
Son Başvuru ve Teklif Tarihi
:
İhaleye katılmak isteyen istekliler ihale tarihinden bir gün öncesine saat 17.00’ a kadar aşağıdaki evrakları hazırlayarak dış zarf içerisinde idareye teslim etmeleri gerekmektedir.
İhale Usulü
:
2886 Sayılı DİK, Kapalı Teklif Usulü
İhale Türü
:
Satış

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

Antalya Kepez Belediye Başkanlığından:

1 - İdareye İlişkin Bilgiler:
1.1. İdarenin:
a) Adı : Kepez Belediye Başkanlığı
b) Adresi : Teomanpaşa Mah. Yeşilırmak Cad. No: 4 Kepez/ANTALYA
c) Telefon numarası : 310 58 58-311
d) Faks numarası : 339 00 53
e) e-mail : www.kepez-bel.gov.tr
f) İlgili personel : Selami C.YILMAZ
2 - İhalenin Konusu:
2.1. Adı: Belediyemiz sınırları içerisinde bulunan mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda özellikleri verilen 1/1000 ölçekli uygulama imar planında TİCARİ ALAN olarak planlanmış olan taşınmazlar, 5393 sayılı Belediye Kanunun 69. maddesi gereğince, Başkanlık Makamının 01/12/2017 tarih ve 7964 sayılı Olur'ları ile verilen yetkiye istinaden Belediye Encümenince (İhale Komisyonu) 12/06/2018 tarihinde listede belirtilecek saatte 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 35/a. ve 36. maddesine göre kapalı teklif usulü ile satılacaktır.
2.2. Arsanın Evsafı, Muhammen bedeli, Geçici Teminat bedeli, İhale tarihi ve saati:

SIRA NO MAHALLESİ ADA NO PARSEL NO ALAN (m2) MALİK HİSSE İMAR DURUMU İŞGAL DURUMU MUHAMMEN BEDEL (TL) % 3 GEÇİCİ TEMİNAT (TL) İHALE SAATİ
1 DEMİREL (VARSAK) 2938 11 1760 KEPEZ BELEDİYESİ 1/1 Ticari Ayrık nizam E=1.00
h max=30.50 m
(İNŞAAT RUHSATI ALABİLİR)
Dolu 2,464,000.00 73,920.00 14:40
2 DEMİREL (VARSAK) 2938 12 1759 KEPEZ BELEDİYESİ 1/1 Ticari Ayrık nizam E=1.00
h max=30.50 m
(İNŞAAT RUHSATI ALABİLİR)
Boş 2,462,600.00 73,878.00 14:50
3 DEMİREL (VARSAK) 2938 13 1650 KEPEZ BELEDİYESİ 1/1 Ticari Ayrık nizam E=1.00
h max=30.50 m
(İNŞAAT RUHSATI ALABİLİR)
Boş 2,062,500.00 61,875.00 15:00
4 DEMİREL (VARSAK) 2938 14 1650 KEPEZ BELEDİYESİ 1/1 Ticari Ayrık nizam E=1.00
h max=30.50 m
(İNŞAAT RUHSATI ALABİLİR)
Boş 2,062,500.00 61,875.00 15:10
5 DEMİREL (VARSAK) 2938 15 1650 KEPEZ BELEDİYESİ 1/1 Ticari Ayrık nizam E=1.00
h max=30.50 m
(İNŞAAT RUHSATI ALABİLİR)
Boş 2,062,500.00 61,875.00 15:20
6 SİNAN (KOYUNLAR) 25027 7 2277 KEPEZ BELEDİYESİ 1/1 Ticari, Ayrık nizam, serbest katlı, saçak seviyesi hmax=p.a.t.i.y., Emsal E=0.80,
(İNŞAAT RUHSATI ALABİLİR)
Boş 6,831,000.00 204,930.00 15:30
7 SİNAN (KOYUNLAR) 25028 7 2757 KEPEZ BELEDİYESİ 1/1 Ticari. Ayrık nizam, serbest katlı, saçak seviyesi hmax=p.a.t.i.y., Emsal E=0.80,
(İNŞAAT RUHSATI ALABİLİR)
Boş 8,271,000.00 248,130.00 15:40
8 SİNAN (KOYUNLAR) 26334 11 2795 KEPEZ BELEDİYESİ 1/1 Ticari, Ayrık nizam, serbest katlı, saçak seviyesi hmax=p.a.t.i.y., Emsal E=0.80,
(İNŞAAT RUHSATI ALABİLİR)
Boş 5,590,000.00 167,700.00 15:503 - İhaleye Katılabilme şartları:
İhaleye katılmak isteyen istekliler ihale tarihinden bir gün öncesine saat 17.00’ a kadar aşağıdaki evrakları hazırlayarak dış zarf içerisinde idareye teslim etmeleri gerekmektedir.
3.1. İhale Dosyasında Aranacak Belgeler:
İhaleye girecekler 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 5. ve 6. maddelerdeki yazılı şartları taşımaları gerekir. Ayrıca;
a - Gerçek Kişi İse;
- Taşınmaz Mal Satış Şartnamesi, (Şartnamenin her sayfası ayrı ayrı ihaleye iştirak eden tarafından imzalanmak zorundadır.)
- Geçici Teminat makbuzu,
- Şartname alındı makbuzu.
- Nüfus cüzdanı fotokopisi (TCN kimlik numaralı)
- Tebligat adresini belgeleyen Adres Beyan Belgesi
- İç zarf
- Vekaleten girecekler için Noterden düzenlemiş son üç aylık vekaletname örneği
b - Tüzel Kişi İse;
- Taşınmaz Mal Satış Şartnamesi,(Şartnamenin her sayfası ayrı ayrı ihaleye iştirak eden tarafından imzalanmak zorundadır.)
- Geçici Teminat makbuzu.
- Şartname alındı makbuzu.
- Tebligat adresini belgeleyen Adres Beyan Belgesi
- Ticaret Sicil Belgesi (Bağlı Bulunduğu odadan son bir yıllık)
- Tüzel Kişiliği temsil ve ilzama yetkili olduğuna dair yetki belgesi,
- İmza sirküsü.
- İç zarf
- İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği ilgili mevzuatlarca belirlenen noter tasdikli ortak girişim beyannamesi
4 - ÖDEME ŞEKLİ: Taşınmaz malın ihale bedelinin tamamı peşin alınacaktır. Satışlar KDV den muaftır.
5 - Konu ile ilgili şartname ve ekleri Belediyemiz Emlak ve istimlak Müdürlüğünden veya www.kepez-bld.gov.tr adresinden görülebilir. Katılmak isteyenler şartname ve eklerini 200,00-TL karşılığında satın alabilirler.
6 - İhaleye iştirak edenler, şartname ve eklerindeki şartları kabul etmiş sayılırlar.
7 - Posta ile yapılan müracaatlarda teslim tarihinden ve saatinden sonra gelen zarflar kabul edilmeyecektir.
8 - İhale yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte Belediye Encümeni yetkilidir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR