ANKARA DEFTERDARLIĞI BAŞKENT MİLLİ EMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI ANIT EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ

Arsa ve tarla vasıflı taşınmazlar satışı ve kiraya verilmesi

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00656706
Şehir : Ankara
Yayınlandığı Gazeteler

SÖZCÜ 08.09.2017
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Bağlı ve İlgili Kuruluş
:
ANIT EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Arsa ,Bağ ve Ham toprak
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
20.09.2017 09:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Defterdarlık İhale Salonunda
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Satış

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

HATA BİLDİR TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

ANKARA DEFTERDARLIĞI BAŞKENT MİLLİ EMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
ANIT /KALE EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNCE SATIŞA SUNULAN TAŞINMAZLAR

SIRA NO DOSYA NO ILCE MAHALLEKOY ADA PARSEL YUZOLCUMU (m²) HAZINE HISSESİ (m²) VASFI IMAR DURUMU TAHMINIBEDEL (TL) GECICI TEMINAT (TL) IHALESAATI
1 06020107721 ÇANKAYA LODUMLU 18777 2 2.407,00 2.277,00 ARSA KREŞ ALANI 3.074,000,00 614.800,00 09:35
2 06020108283 ÇANKAYA ALACAATLI 44576 1 9.661,15 600,97 ARSA KENTSEL SERVİS ALANI 782.000,00 156.400,00 09:45
3 06020101837 ÇANKAYA UMUT 9449 21 488,00 488,00 Bağ KONUT ALANI 635.000,00 127.000,00 09:55
4 06040107699 GÖLBAŞI ALTINÇANAK 121719 1 467.502,95 TAM Ham Toprak İMARSIZ 1.403.000,00 280.600,00 14:00
5 06040110989 GÖLBAŞI KARAOĞLAN 114973 2 5.236,00 5.024,00 ARSA KONUT DIŞI KENTSEL ÇALIŞMA ALANI 1.884.000,00 376.800,00 15:20
6 6030106880 ETİMESGUT Yukarıyurtçu 62784 3 4.757,77 Tam Arsa Kültürel Tesis Alanı 1.547.000,00 309.400,00 16:20
1. Yukarıda nitelikleri belirtilen taşınmazların satış ve kira ihaleleri 2886 sayılı Kanunun 45. maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile; 20/09/2017 tarihinde saat 09:00' dan itibaren yukarıda belirtilen saatlerde sırasıyla Defterdarlık İhale Salonunda, Anıt Emlak Müdürlüğünce (Satış 6. sıradaki taşınmaz Kale Emlak Müdürlüğünce ) oluşturulacak komisyonca yapılacaktır.
2.İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için;
a) Gerçek kişilerde: Yasal yerleşim yeri belgesi (İkametgah ilmuhaberleri), tebliğat için Türkiyede adres göstermeleri ve TC kimlik numarasını gösterir nüfus cüzdan fotokopisi,
b)Tüzel kişilerde ise; İdare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş yetki belgesi ve imza sirkülerini veya vekaletname aslını vermeleri,
c) Satın almak istedikleri taşınmazlara ait yatıracakları teminat makbuzlarının veya banka teminat mektuplarının (Teminat Mektubunun Geçici, Süresiz, Limit içi olması ve teyit yazısının da ibrazı gerekir.) ihale başlama saatine kadar komisyon başkanlığına teslim edilmesi zorunludur.
3. İhale şartnameleri mesai saatleri içerisinde Anıt Emlak Müdürlüğünün ilçe servislerinde görülebilir.
4. 4706 sayılı Kanun gereğince, Hazine tarafından yapılan satış işlemleri ve bu işlemler sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçtan (K.D.V, Karar Pulu ve Tapu Harcı) müstesnadır. Satışı yapılan taşınmazlar, satış tarihini takip eden yıldan itibaren 5 yıl süre ile Emlak Vergisine tabi değildir.
5. Satış ihale bedeli defaten ödenebileceği gibi, ihale bedelinin 5.000,00 TL'yi aşması halinde talep üzerine, bedelin 1/4 'ü peşin, kalan kısmı kanuni faiz uygulanmak suretiyle en fazla iki yılda eşit taksitlerle ödenmek üzere taksitlendirme yapılabilecektir.
6. Posta yolu ile verilecek tekliflerde gecikmeler kabul edilmeyecektir.
7-Komisyonlar ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Bu ihaleye ilişkin bilgiler; www.ankdef.gov.tr, Türkiye Genelindeki ihale bilgileri ise; www.milliemlak.gov.tr web sayfalarından öğrenilebilir.
Adres: Mithatpaşa Cad. No:9 Yenişehir 06420/ ANKARA Tel: 0 (312) 432 23 00 (6 Hat) İLAN OLUNUR.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR