TURGUTLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Arsa ve tarla ihale yoluyla satılacaktır

TURGUTLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
18 Parsel tarla, 9 parsel arsa
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
20.11.2018 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Encümen toplantı salonunda Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Satış

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

TURGUTLU BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN:
TAŞINMAZ MAL SATIŞ İLANI


1- Mülkiyeti Belediyeye ait 26 (Yirmialtı ) adet taşınmaz 2886 sayılı yasanın 45’nci maddesi gereğince açık arttırma ihalesi ile satılacaktır.
2- Satış İhalesi 20/11/2018 Salı günü saat 10:00'da başlayacak olup satış listesindeki sıraya göre Encümen toplantı salonunda Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.
3- İhaleye katılabilmek için:

  1. Tebligat adresi
  2. Gerçek kişilerde T.C. Kimlik No’lu nüfus fotokopisi, Tüzel kişilerde ise Oda Sicil kaydı ile imza sirküleri,
  3. Turgutlu Belediyesine borcu bulunmadığına dair belge,
  4. Geçici teminat makbuzu ile birlikte en geç ihale saatine kadar encümene müracaat edecektir. Posta ile yapılacak müracaatlar kabul edilmeyecektir.

4-Ayrıntılı şartname ve ihale konusu taşınmazların muhammen bedel ile geçici teminatlarını içeren Satış listesi mesai saatleri içinde her gün Turgutlu Belediyesi Strateji Geliştirme Müdürlüğü ile Turgutlu Belediyesi resmi internet sitesinde (www.turgutlu.bel.tr) görülebilir.
5- Encümen, gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespit edip etmekte serbesttir.

SATILACAK BELEDİYE ARSALARI
MEVKİİ ADA/PARSEL Miktarı/m2 CİNSİ Muhammen Bedel/TL Geçici Teminat İhale Günü Saati
1 YAYLA MAH. 979 1.320 TARLA 65.000,00 TL 1.950,00 TL 20.11.2018 10.00
2 DAĞYENİKÖY MAH. 212 3.197 TARLA 48.000,00 TL 1.440,00 TL 10:10
3 DAĞYENİKÖY MAH. 222 128 ARSA 5.000,00 TL 150,00 TL "" 10:20
4 OSMANCIK MAH. 330 323 TARLA 5.000,00 TL 150,00 TL " 10:30
5 ÇIKRIKÇI MAH. 121 3.290 TARLA 33.000,00 TL 990,00 TL "" 10:40
6 GÖKGEDİK MAH 304 1.885 TARLA 20.000,00 TL 600,00 TL " 10:50
7 SİVRİCE MAH. 590 1.028 TARLA 10.000,00 TL 300,00 TL "" 11:00
8 TEMREK MAH. 113/22 4.984 TARLA 50.000,00 TL 1.500,00 TL " 11:10
9 DALBAHÇE 1151 2.727 TARLA 82.000,00 TL 2.460,00 TL 20.11.2018 11:20
10 KABAÇINAR MAH. 150/7 294 ARSA 10.000,00 TL 300,00 TL " 11:30
11 8. MINTIKA (Bostanlık) 32/204 680 TARLA 14.000,00 TL 420,00 TL " 11:40
12 5. MINTIKA 1812/21 147 ARSA 120.000,00 TL 3.600,00 TL " 11:50
13 5. MINTIKA 2899/5 299.69 ARSA 300.000,00 TL 9.000,00 TL " 12:00
14 5. MINTIKA 2899/6 299.75 ARSA 300.000,00 TL 9.000,00 TL " 12:10
15 KAYRAK MAH. 101/183 2.355,15 TARLA 24.000,00 TL 720,00 TL "" 12:20
16 KAYRAK MAH. 101/182 4.004.97 TARLA 40.000,00 TL 1.200,00 TL " 14:10
17 KAYRAK MAH. 101/169 4.684.73 TARLA 47.000,00 TL 1.410,00 TL 20.11.2018 14:20
18 ÖREN MAH 106/18 124 TARLA 2.000,00 TL 60,00 TL " 14:30
19 ÖREN MAH 136/1 477 TARLA 5.000,00 TL 150,00 TL " 14:40
20 MUSALARYENİKÖY 1224 536 ARSA 20.000,00 TL 600,00 TL " 14:45
21 MUSALARYENİKÖY 1356 7.453 TARLA 150.000,00 TL 4.500,00 TL " 14:50
22 MUSALARYENİKÖY 1218 536 ARSA 20.000,00 TL 600,00 TL " 15:00
23 MUSALARYENİKÖY 1219 432 ARSA 17.000,00 TL 510,00 TL " 15:10
24 KUŞLAR MAH. 101/317 1.300 TARLA 25.000,00 TL 750,00 TL " 15:15
25 AYVACIK MAH. 964 1.444 ARSA 60.000 TL 1.800,00 TL " 15:20
26 BAKTIRLI 101/14 28.555.62 TARLA 140.000,00 TL 4.200,00 TL 20.11.2018 15:40

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR