BANDIRMA MALMÜDÜRLÜĞÜ

Arsa ve otomobil satışı yapılacaktır (çoklu satış)

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00736464
Şehir : Balıkesir / Bandırma
Yayınlandığı Gazeteler

YAŞAM 25.01.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
YAŞAM 02.02.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Arsa, otomobil
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
22.02.2018 14:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Hükümet Konağı İhale odası
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Satış

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

İLAN

BALIKESİR DEFTERDARLIĞI

BANDIRMA MALMÜDÜRLÜĞÜNDEN TAŞINMAZ VE TAŞINIR SATIŞ İLANI

Sıra No Taşınmaz Dosya No Mahalle Cinsi Pafta Ada Parsel Toplam Yüzölçümü (m²) SATIŞ Hazine Hissesi Tahmin Edilen Satış Bedeli (TL) Geçici Teminat (TL) İhale Tarihi İhale Saati
1 10040102872 Altıyüzevler Arsa H19B20B3B 1951 2 2072,84 İmarlı TAM 1.244.000,00 311.000,00 22.Şub.18 14:00
2 10040101223 Ergili Arsa 11 2017 420,00 İmarsız TAM 9.240,00 2.310,00 22.Şub.18 14:30
Sıra No Taşınır Dosya No Cinsi Marka Model Plaka Motor/ Şasi Numarası Aracın Durumu/ Nerede Bulunduğu Tahmin Edilen Satış Bedeli (TL) Geçici Teminat (TL) İhale Tarihi İhale Saati
3 2018430001 TOFAŞ- FİAT DOĞAN SLX 1996 10 ALL 88 131D10166271086 / NM4131B0001044431 Ekonomik Ömrünü Doldurmuş./ Bandırma Cezaevi Müdürlüğü 5.000,00 1.250,00 22.Şub.18 15:00
Yukarıda nitelikleri belirtilen 1. ve 2.Sıradaki Hazine adına kayıtlı taşınmazların ve 3. Sıradaki Taşınırın 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre Açık Teklif Usulü ile hizasında belirtilen tarih ve saatte Hükümet Konağı İhale odasında toplanacak komisyon huzurunda satış ihalesi yapılacaktır.
1- İsteklilerin geçici teminat alındısı veya banka geçici teminat mektubu (SÜRESİZ), T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdanı örneği, yasal yerleşim yerini gösterir belge, (tüzel kişiliklerde yetki belgesi, imza sirküleri ile ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri meslek kuruluşlarından alınmış sicil kayıt belgesi) ile birlikte ihale saatine kadar komisyona başvurabilirler.
2- İhalelere ilişkin şartnameler mesai saatlerinde Bandırma Malmüdürlüğünde bedelsiz olarak görülebilir.
3- Taşınmazlar için 21/02/2018 tarihine kadar istenilmesi halinde yer gösterme yapılacaktır.
4- Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
5-Postayla yapılacak müracaatlarda, teklifin ihale saatinden önce komisyona ulaşması şarttır.
6-Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı idare ve komisyon herhangi bir sorumluluk kabul etmez.
7- 4706 Sayılı Kanun gereğince, Hazinece yapılan satış işlemlerinde, Hazine bu işlemler sırasında düzenlenen belgelerde vergi, resim ve harçtan müstesnadır. Taşınır için alıcısı satış bedeli üzerinden ayrıca KDV ödeyecektir. Aracın tescili ile ilgili her türlü maddi ve yasal sorumluluğu yerine getrimek alıcısına aittir.
7- Türkiye genelindeki ihale bilgileri http://www.milliemlak.gov.tr. adresinden öğrenilebilir

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR