SELÇUK BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Arsa ve dükkan satışı yapılacaktır

SELÇUK BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
3 adet arsa ve 2 adet dükkanın satışı yapılacaktır
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
15.05.2018 10:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Selçuk Belediye Başkanlığının, Atatürk mahallesi, Atatürk caddesi No:111 adresindeki binasında Belediye Encümen Toplantı Salonunda,
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Satış

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

İLAN

T.C.
İZMİR İLİ
SELÇUK BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
TAŞINMAZ MAL SATIŞ İHALESİ İLANI


İHALENİN KONUSU:
Madde 1- Mülkiyeti Belediyemize ait olan 3 adet arsa ve 2 adet dükkânın 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45’inci maddesi gereğince açık teklif ve artırma usulüyle satış ihalesi yapılacaktır. Satılacak taşınmazlar;

  1. Mülkiyeti müstakilen Belediyemize ait olan Selçuk ilçesi, İsabey mahallesi, Köprüalanı Mevkii 108 ada 7 parsel ile 109 ada 1 ve 2 parsel nolu arsalardır.

  2. Selçuk ilçesi, Atatürk mahallesi, Efes Sanayi Sitesi 5201 sokak no:1 (Men.Kod:276) adresinde kat mülkiyeti tesis edilmiş 3570 ada 1 parselde 104/1002 arsa paylı (1) nolu batar katlı dükkandır.

  3. Selçuk ilçesi, Atatürk mahallesi, Efes Sanayi Sitesi 5202 sokak no:8 (Men.Kod:295) adresinde kat mülkiyeti tesis edilmiş 3406 ada 2 parselde 22/2024 arsa paylı (12) nolu dükkandır.


İHALENİN YAPILACAĞI YER, TARİH VE SAAT ile İHALE MUHAMMEN BEDELİ, GEÇİCİ TEMİNATI:
Madde 2- İhale, Selçuk Belediye Başkanlığının, Atatürk mahallesi, Atatürk caddesi No:111 adresindeki binasında Belediye Encümen Toplantı Salonunda, 15/05/2018 tarihinde Belediye Encümenince yapılacaktır. İhalede satılacak arsa ve dükkânların parsel bilgileri muhammen bedelleri, geçici teminat bedelleri, ihale tarih ve saatleri aşağıda ayrıca belirtilmiştir. Taşınmazlar üzerindeki takyidatlar için tapu kaydına bakılacaktır.

Sıra No


Mahalle

Ada No

Parsel No

Alanı (m2)

Tahmin Edilen Bedeli (TL)

Geçici Teminat Bedeli (TL)

İhale Tarihi ve Saati

1

İsabey

109

1

4248,00 m2

850.000,00 TL

25.500,00 TL

15/05/2018 Saat:10.30

2

İsabey

109

2

4002,00 m2

720.500,00 TL

21.615,00 TL

15/05/2018 Saat:10.50

3

İsabey

108

7

4106,66 m2

740.000,00 TL

22.200,00 TL

15/05/2018 Saat:11.10

Sıra No

Mahalle

Ada No

Parsel No

Arsa Payı ve Bağımsız Bölüm No

Tahmin Edilen Bedeli (TL)

Geçici Teminat Bedeli (TL)

İhale Tarihi ve Saati

4

Atatürk

3570

1

1 nolu Bağımsız Bölüm, 104/1002 arsa paylı

175.000,00 TL

5.250,00 TL

15/05/2018 Saat:11.30

5

Atatürk

3406

2

12 nolu Bağımsız Bölüm, 22/2024 arsa paylı

80.000,00 TL

2.400,00 TL

15/05/2018 Saat:11.50


İHALEYE KATILACAKLARDAN İSTENECEK BELGELER:
Madde 3-İhaleye katılacak gerçek veya tüzel kişilerden aşağıdaki belgeler istenir:
A) Gerçek kişiler için:
a) Nüfus cüzdanı aslı veya tasdikli sureti
b) Tebligat adresini gösterir ikametgâh belgesi ve elektronik posta adresi
c) İhale ile ilgili yatan geçici teminata ilişkin makbuz
d) Belediyeye borcu olmadığına dair Selçuk Belediyesinden alınmış belge,
e) KDV dâhil 800,00 TL şartname bedelinin ödendiğine dair makbuz,
B) Tüzel kişiler için:
a) Tüzel kişinin ana sözleşmesi veya tüzüğü,
b) İhaleye katılmak için yetkilendirilen kişiye ait karar aslı ve fotokopisi
c) İhaleye katılan yetkilinin imza sirküleri aslı, vekâleten katılımlarda vekâletname aslı ve vekil imza sirküleri aslı
d) İhale ile ilgili yatan geçici teminat makbuzu
e) Tebligat adresini gösterir adres beyanı ve elektronik posta adresi beyanı
f) Tüzel kişinin ortaklarının ve şirketi bağlayıcı işlemler yapma konusunda yetki verilen yöneticilerinin Adli Sicil Kayıt Belgesi,
g) Belediyeye borcu olmadığına dair Selçuk Belediyesinden alınmış belge,
h) KDV dahil 800,00 TL olan şartname bedelinin ödendiğine dair makbuz.
ı) Tüzel kişinin vergi numarası

İhaleye katılacakların yukarıda yazılı belgeleri ihale saatine kadar Selçuk Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne teslim etmeleri şarttır.

İhale şartnamesi ile tapu kaydına ait bilgiler Selçuk Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden temin edilebilir.


İlan olunur.İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR