Yazdır

KIRŞEHİR SULH HUKUK MAHKEMESİ

Arsa vasıflı taşınmaz mahkeme kararı ile satılacaktır

Kurumun Diğer İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri
BİK İlan No : ILN00447736
Şehir : Kırşehir / Merkez
Semt-Mahalle : KAYABAŞI MAH. / ÇARŞI
Yayınlandığı Gazeteler

MİLLİYET 14.10.2016
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
TEBLİGAT İLANI ÖZEL BİLGİLERİ Tebligat İlanı Nedir?
Tebligat Muhatabı : Kamuoyu
Tebligat Konusu : Arsa satışı
Dosya Numarası : 2016/14 SATIŞ
HATA BİLDİR TAKİP ET
İlan Metni

T.C.

KIRŞEHİR

(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2016/14 SATIŞ

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Aşağıda cinsi,mevkii,miktarı yazılı taşınmazların İİK.hükümleri uyarınca açık artırma sureti ile umum arasında Kırşehir Adliyesi Satış Salonunda 05/04/2017 tarihinde belirtilen gün ve saatlerde 1.satışı yapılacaktır. Aynı gün alıcısı çıkmaz veya teklif edilen fiyat muhammen bedelin % 50'sinikarşılamaz ise aynı yer ve saatlerde 03/05/2017 tarihinde 2.satışı yapılacaktır. Bu satışta muhammen bedelin % 50'sinikarşılamak sureti ileen çok artırana ihale yapılacaktır.

Taşınmazın Yeri : Cinsi: Ada-Parsel : Miktarı : Muhammen Bedeli :Satış Saati :

Kırşehir-Mrk.Kayabaşı-Arsa 1365/8 1.046 m2 732.200,00TL 09.40-09.50

Satış Şartları:

1- Satış peşin para ile olup,talep halinde alıcıya 10 güne kadar yasal süre verilir.İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2-Satışa iştirak etmek isteyenlerden% 20 teminat alınacaktır. Paydaşların paylarının bu bedeli karşılamamasıhalinde onlardan da ilave teminat alınarak % 20 ye ulaştırılacaktır.

3-Taşınmaz arsa vasfında olup Belediye imar planı sınırları içerisinde olup Belediye ve Alt yapı hizmetlerinden yararlanmaktadır, elektrik, telefon, içme suyu ve doğalgaz hatları döşenmiştir. İmar planında Blok nizam 5 kat %40 konut alanındadır, ulaşım problemi yoktur.

4- Satışta damga vergisi, tapu masrafları % 18 KDValıcıya ait olup tellaliye peşin olarak alınıp satış sonrası hissedarlardan kesilip alıcıya iade edilir.

5-İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililer (*) taşınmazlar üzerindeki her türlü hak iddialarını belgeleri ile birlikte 15 gün içerisinde satış memurluğuna bildirmezlerse, hakları tapu siciliyle sabit olmadığı taktirde satış bedelinin paylaştırılmasından hariç kalacaklardır.

6-Şartnamesi ilan tarihinden itibaren açık olup,masrafı verildiği taktirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir, satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve kabul etmiş sayılacakları, daha fazla bilgi almak isteyenlerin memurluğumuzun 2016/14 satış sayılı dosyasına müracaatları gerekmekte olup kendisine ulaşılamayan SEHER AKSOY' a da satış gününün bu şekilde tebliğine,

Umuma ve sair tüm ilgililere ilanen tebliğ olunur.06/10/2016

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR