KORKUTELİ MALMÜDÜRLÜĞÜ

Arsa satışı yapılacaktır (çoklu satış)

KORKUTELİ MALMÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
22 adet taşınmazın satışı ve bir adet taşınmazın kiralanması işi
İşin Yapılacağı Yer
:
Antalya - Korkuteli
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
22.11.2018 09:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Korkuteli Milli Emlak Şefliği Servisi
İhale Usulü
:
2886 Sayılı DİK, Pazarlık Usulü
İhale Türü
:
Satış

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

KORKUTELİ MİLLİ EMLAK ŞEFLİĞİNDEN

TAŞINMAZ SATIŞ VE KİRALAMA İLANI

Sıra No İŞLEM Taşınmaz No Mahallesi Ada Parsel Yüzölçümü (m2) Hisse Oranı Cinsi İmar Durumu Fiili Durumu Tahmini Bedel (TL) Geçici Teminat (TL) İhale Tarihi İhale Saati İhale Bedeli

1 Satış 07120114502 Esenyurt Mahallesi 141 12 691,58 Tam Arsa İmarsız Ev ve Avlu olarak kullanılmaktadır. 27.750,00 TL 2.775,00 TL 22/11/2018 09:30
2 Satış 07120114517 Esenyurt Mahallesi 147 23 468,52 Tam Arsa İmarsız Ev ve Avlu olarak kullanılmaktadır. 18.800,00 TL 1.880,00 TL 22/11/2018 09:45
3 Satış 07120114525 Esenyurt Mahallesi 150 18 819,38 Tam Arsa İmarsız Ev ve Depo olarak kullanılmaktadır 33.000,00 TL 3.300,00 TL 22/11/2018 10:00
4 Satış 07120111079 Küçüklü Mahallesi 129 13 10.164,94 Tam Ham Toprak İmarsız Boş Vaziyettedir. 155.100,00 TL 15.510,00 TL 22/11/2018 10:15
5 Satış 07120111742 Küçüklü Mahallesi 139 19 22.584,73 Tam Ham Toprak İmarsız Boş Vaziyettedir. 385.000,00 TL 38.500,00 TL 22/11/2018 10:30
6 Satış 07120114211 Küçüklü Mahallesi 140 7 874,35 Tam Ham Toprak İmarsız Boş Vaziyettedir. 22.000,00 TL 2.200,00 TL 22/11/2018 10:45
7 Satış 07120111745 Küçüklü Mahallesi 154 27 17.652,25 Tam Ham Toprak İmarsız Boş Vaziyettedir. 442.000,00 TL 44.200,00 TL 22/11/2018 11:00
8 Satış 07120109919 Küçüklü Mahallesi 154 28 685,26 Tam Ham Toprak İmarsız Boş Vaziyettedir. 17.250,00 TL 1.725,00 TL 22/11/2018 11:15
9 Satış 07120111320 Küçüklü Mahallesi 154 30 728,65 Tam Ham Toprak İmarsız Boş Vaziyettedir. 18.500,00 TL 1.850,00 TL 22/11/2018 11:30
10 Satış 07120114213 Küçüklü Mahallesi 154 34 619,48 Tam Ham Toprak İmarsız Boş Vaziyettedir. 15.750,00 TL 1.575,00 TL 22/11/2018 11:45
11 Satış 07120113963 Küçüklü Mahallesi 154 46 5.711,25 Tam Ham Toprak İmarsız Boş Vaziyettedir. 126.000,00 TL 12.600,00 TL 22/11/2018 12:00
12 Satış 07120111246 Küçüklü Mahallesi 154 49 2.052,97 Tam Ham Toprak İmarsız Boş Vaziyettedir. 31.000,00 TL 3.100,00 TL 22/11/2018 12:15
13 Satış 07120113203 Küçüklü Mahallesi 156 2 1.852,87 Tam Ham Toprak İmarsız Boş Vaziyettedir. 37.300,00 TL 3.730,00 TL 22/11/2018 14:00
14 Satış 07120114980 Küçüklü Mahallesi 156 3 2.214,71 Tam Ham Toprak İmarsız Boş Vaziyettedir. 44.600,00 TL 4.460,00 TL 22/11/2018 14:15
15 Satış 07120111088 Küçüklü Mahallesi 193 2 16.162,70 Tam Ham Toprak İmarsız Boş Vaziyettedir. 328.000,00 TL 32.800,00 TL 22/11/2018 14:30
16 Satış 07120112105 Küçüklü Mahallesi 207 33 4.842,47 Tam Ham Toprak İmarsız Boş Vaziyettedir. 34.500,00 TL 3.450,00 TL 22/11/2018 14:45
17 Satış 07120113270 Küçüklü Mahallesi 207 34 5.375,72 Tam Ham Toprak İmarsız Boş Vaziyettedir. 38.500,00 TL 3.850,00 TL 22/11/2018 15:00
18 Satış 07120105247 Ulucak Mahallesi 3672 927,00 Tam Ham Toprak ve taşlık İmarsız Boş Vaziyettedir. 28.000,00 TL 2.800,00 TL 22/11/2018 15:15
19 Satış 07120105248 Ulucak Mahallesi 3675 1.075,00 Tam Ham Toprak ve taşlık İmarsız Boş Vaziyettedir. 32.500,00 TL 3.250,00 TL 22/11/2018 15:30
20 Satış 07120110722 Ulucak Mahallesi 141 41 572,44 Tam Ham Toprak ve çalılık İmarsız Boş Vaziyettedir. 14.500,00 TL 1.450,00 TL 22/11/2018 15:45
21 Satış 07120105768 Yeşiloba Mahallesi 305 185,00 Tam Kerpiç ev ve arsası İmarsız Ev ve ahır olarak kullanılmaktadır. 6.500,00 TL 650,00 TL 22/11/2018 16:00
22 Satış 07120114493 Esenyurt Mahallesi 170 3 517,02 Tam Arsa İmarsız Ev ve Avlu olarak kullanılmaktadır. 20.750,00 TL 2.075,00 TL 22/11/2018 16:15

TAŞINMAZ KİRALAMA İHALESİ
TAŞINIR NO MAHALLESİ ADA PARSEL Yüzölçümü (m2) KİRALAMA SÜRESİ KİRAYA VERME AMACI FİİLİ DURUMU İLK YIL TAHMİNİ KİRA BEDELİ GEÇİCİ TEMİNAT İHALE TARİHİ İHALE SAATİ
23 Kira 7120200631 Nebiler Mahallesi DHTA 100 3 YIL Baz İstasyonu Baz İstasyonu Olarak Kullanılmaktadır. 15.000,00 TL 1.500,00 TL 22/11/2018 16:30 İlçemizin değişik mahallelerinde bulunan listenin 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 ve 22. sırasında bulunan yukarıda bilgileri yazılı Mülkiyeti Hazine'ye ait taşınmaz mallar hizasında yazılı gün ve saatte Korkuteli Milli Emlak Şefliği Servisinde toplanacak komisyonca 2886 Sayılı Kanunun 45'inci maddesi gereğince Açık Teklif usulü ile ayrı ayrı satış ihalesi, listenin 23. sırasında bulunan taşınmaz ise 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 51-g maddesi uyarınca Pazarlık Usulü kiralama ihalesi yapılacaktır.
İhaleye katılmak isteyenler
1-Geçici Teminatını ihale saatinden önce Korkuteli Malmüdürlüğü veznesine yatırmaları (Tedavüldeki Türk Parası, Mevduat ve Katılım Bankalarının verecekleri süresiz teminat mektupları (şekil ve içeriği kanunda belirtilen şekilde) ve Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler)
2- Nüfus Müdürlüklerinden son bir ay içinde alınmış ikametgah belgesini ibraz etmeleri 3-Tebligat için Türkiyede Adres göstermeleri
4-Gerçek Kişiler için Nüfus Cüzdanı fotokopisi (Aslı İhaleden önce komisyona İbraz edilecektir.) özel kişiler adına vekaleten ihaleye gireceklerin Noterden 2018 yılı tasdikli vekaletname örneğini ibraz etmeleri (Aslı İhaleden önce Komisyona İbraz edilecektir.) 5-Tüzel kişiler adına ihaleye gireceklerin yukarıda belirtilen şartlara ek olarak İdare Merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden alınan karar veya 2018 yılı içinde alınmış sicil kayıt belgesi, Tüzel Kişiliği Temsile tam yetkili olduğuna dair 2018 yılına ait tasdikli yetki belgesi veya vekaletname ile imza sirkülerini vermeleri ve Vergi Numarası bildirmeleri. "6- İhaleye ortaklık şeklinde iştirak edilmesi halinde, noter tasdikli ortaklık girişim belgesi, ortaklık sözleşmesi, imza sirküleri ve her ortak için ilgisine göre diğer maddelerde istenen tüm belgeleri ; ihale saatine kadar bizzat veya posta ile ihale komisyonu başkanlığına ulaştırılması gerekmektedir. (5403 Sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu gereğince bölünemez büyüklükteki taşınmazlar için ortak girişim beyannamesi kabul edilmeyecektir.)" 7- Yukarıda nitelikleri belirtilen ve kiralanacak olan taşınmaz 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 51-g maddesi uyarınca Pazarlık Usulü ile hizalarında gösterilen gün ve saatte, karşılarında belirtilen tahmini bedel üzerinden Korkuteli Malmüdürlüğünde toplancak komisyon tarafından kiralama ihaleleri yapılacaktır.
8- Taşınır malların satış bedeli peşin olarak tahsil edilecek ve satış bedeli üzerinden tahakkuk edecek KDV, Karar Pulu ve Damga Vergisi bedelleri ise ayrıca tahsil edilecek olup, satıştan ve tescil işlemlerinden doğacak her türlü vergi, resim, harç vb. bedelleri de alıcıya ait olup, ayrıca tahsil edilecektir.
9- Kira bedeli ve KDV peşin tahsil edilecektir. Bir yıllık kira bedeli üzerinden %6 kesin teminat alınacaktır.
AÇIKLAMALAR
1- Taşınmazların satışında Müşterilerden satış bedeli haricinde KDV, vergi, resim ve harç alınmayacak olup, 5 yıl süre ile Emlak Vergisinden muaftır. 2- Taşınmazların Satış bedeli peşin ödenebileceği gibi taksitle ödenmek istendiği takdirde Belediye ve Mücavir Alanı sınırları içerisinde 5.000,00.-TL, bu sınırların dışında 1.000,00-TL'yi aşan satış bedelinde ihale bedelinin 1/4 ünü peşin geri kalanını 2 yıl içinde kanuni faizi ile birlikte 8 eşit taksitle (3'er aylık dönemler halinde) ödenebilir. Taksitli satışlarda şu anki kanuni faiz oranı yıllık % 9 dur. 3-Geç verilecek teklifler ve postadaki gecikmelerden ihale komisyonu sorumlu değildir. 4-Halen haklarında ihaleden yasaklama kararı bulunan gerçek ve tüzel kişiler (kendi adına veya temsilen) ihalelere katılamayacaklardır. Bu kişilere ihale yapılmış olsa bile ihale iptal edilecektir. 5- Üzerinde mülkiyeti şahıslara ait muhdesat bulunan taşınmazların ihale sonrası mülkiyete yönelik sorunları ihaleyi alan şahıs ile taşınmazın üzerindeki muhdesat sahibi arasında çözülecektir. İdarenin her hangi bir sorumluluğu yoktur.
6- Faks ve elektronik posta ile yapılacak müracaatlar kabul edilmez. İstekliler ilanda belirtilen ihale saatine kadar komisyon başkanlığına ulaşmış olmak şartı ile yukarıda belirtilen maddelerle birlikte, imzalı, şartname ve ekleri tamamen okunup kabul edildiğini, teklif edilen fiyatın rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak teklif mektuplarını da içeren tekliflerini iadeli taahhütlü olarak ihalenin yazpılacağı adrese gönderebilirler. Ancak teklif sahibi komisyonda hazır bulunmadığı takdirde posta ile gönderilen teklifler son ve kesin teklif olarak kabul edilecektir. Posta ile yapılan müracaatlarda ihale saatinden sonra gelen teklifler ile usulüne uygun olmayan veya üzerinde kazıntı, silinti veya düzeltme bulunan teklifler kabul edilmez. Bundan ihale komisyonu sorumlu değildir. 7- Satış ihalesi ile ilgili ilan ve bilgiler www.milliemlak.gov.tr ve www.antalyadefterdarligi.gov.tr internet adresleri ile 0 242 643 65 30 nolu telefondan öğrenilebilir. 8- Komisyon gerekçesini kararda belirtmek suretiyla ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Komisyonun ihaleyi yapmama kararı kesindir.


İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR