DİYARBAKIR MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ

Arsa satışı yapılacaktır

DİYARBAKIR MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00940426
Şehir : Diyarbakır
İmar Durumu : Konut
Yayınlandığı Gazeteler

DİYARBAKIR SÖZ 11.02.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
DİYARBAKIR SÖZ 18.02.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
4 adet arsa
İşin Yapılacağı Yer
:
Diyarbakır
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
05.03.2019 10:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Diyarbakır Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü (Milli Emlak Müdürlüğü)
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Satış

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

İLAN

DİYARBAKIR ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ (Milli Emlak Müdürlüğü)

SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZIN

SIRA NO İL/İLÇE MAHALLE ADA PARSEL YÜZÖLÇÜMÜ CİNSİ İMAR DURUMU HAZİNE HİSSESİ TAHMİNİ SATIŞ BEDELİ (TL) GEÇİCİ TEMİNAT BEDELİ (TL) İHALE TARİHİ İHALE SAATİ
1 Diyarbakır/ Sur Yeniköy 7168 7 2.333,15 Arsa Konut Alanı Tam 466.630,00 93.330,00 TL 05.03.2019 10.30
2 Diyarbakır/ Sur Yeniköy 7171 2 2.051,02 Arsa Konut Alanı Tam 410.205,00 82.050,00 TL 05.03.2019 11.00
3 Diyarbakır/ Sur Yeniköy 7158 5 9.946,32 Arsa Rekreasyon Alanı Tam 1.491.948,00 298.400,00 TL 05.03.2019 14.00
4 Diyarbakır/ Sur Yeniköy 7173 6 3.296,34 Arsa Konut Alanı Tam 593.345,00 118.670,00 TL 05.03.2019 14.30
1-Yukarıda bilgileri verilen Hazineye ait taşınmazların belirtilen gün ve saatte, 2886 sayılı Kanunun 45. maddesi uyarınca Açık Teklif Usülü ile satış ihalesi Diyarbakır Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünde (Milli Emlak Müdürlüğü) yapılacaktır.
2-İhaleye katılmak isteyen isteklilerin ihale saatine kadar;
a)Geçici teminatın yatırıldığına dair Makbuzun; (Tedavüldeki Türk parası, Mevduat ve Katılım Bankalarının verecekleri süresiz teminat mektupları (Banka Teminat Mektubunun verilmesi halinde Teminat Mektubunun Süresiz, Limit içi olması ve Teyit yazısının da ibrazı gerekir.) Hazine Müsteşarlığınca İhraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler
b) Yasal yerleşim yerini gösterir belgeyi,
c) Tebligat için Türkiye ‘de adres göstermeleri
d) Gerçek kişilerin T.C Kimlik numarasını ve tüzel kişilerin vergi kimlik numarasını bildirmeleri,
e) Özel Hukuk tüzel kişilerinin, İdare merkezlerinin bulunduğu yer Mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu, Ticaret ve Sanayi Odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik , adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletnameyi vermeleri; kamu tüzel kişilerinin ise tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi vermeleri,
3-Hazine Taşınmaz mallarının satışı KDV' den muaf olup, satış tarihini takip eden yıldan itibaren Beş (5) yıl süreyle emlak vergisine tabi değildir.
4-İhale taşınmaz şartnamesi mesai saatleri içerisinde Milli Emlak Müdürlüğünde bedelsiz olarak görülebilir.
5- Posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 D.İ.K. 37.maddesine uygun olarak hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce komisyona ulaşması şarttır.Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır
6- Satılacak taşınmazların ihale bedeli peşin ödenebileceği gibi, talep üzerine ihale bedelinin 1/4'ü peşin, kalan kısmına kanuni faiz uygulanmak suretiyle en fazla iki yılda, üçer aylık dilimler halinde 8 taksit yapılabilecektir.
yapılabilecektir
7-Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
8-İhale bilgileri http://www.milliemlak.gov.tr, Diyarbakır Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü https://diyarbakir.csb.gov.tr/ adresinden ögrenilebilir. İLAN OLUNUR

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR