ORTACA KAYMAKAMLIĞI MİLLİ EMLAK SERVİS ŞEFLİĞİ

Arsa satışı yapılacaktır

ORTACA KAYMAKAMLIĞI MİLLİ EMLAK SERVİS ŞEFLİĞİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00908883
Şehir : Muğla / Ortaca
Semt-Mahalle : DALYAN MAH. / ORTACA
: 1441
Yayınlandığı Gazeteler

SABAH 05.12.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Hazine adına kayıtlı taşınmaz malın satış ihalesi
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
18.12.2018 10:45
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Ortaca Milli Emlak Şefliğinde
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Satış

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

ORTACA KAYMAKAMLIĞI MİLLİ EMLAK SERVİS ŞEFLİĞİ

2886 SAYILI KANUN UYARINCA SATILACAK TAŞINMAZ
SIRA NO İLÇESİ/MAHALLESİ/MEVKİİ CİNSİ PAFTA NO ADA NO PARSEL NO YÜZÖLÇÜM (m²) HAZİNE HİSSESİ İMAR DURUMU TAHMİNİ BEDELİ (TL) GEÇİCİ TEMİNAT (TL) İHALE TARİHİ İHALE SAATİ
1 Ortaca/Dalyan/Vardiye Arsa 24 - 3987 1.441,49
(Hazine Yüzölçümü:1.257,70 m2)
(349/400) Konut Alanı
(TAKS:0,15, KAKS:0,30, Ayrık Nizam, 2 kat)
1.006.500,00 201.300,00 18/12/2018 10:45İlçemizde bulunan yukarıda nitelikleri yazılı olan tapu kayıt bilgileri belirtilen Hazine adına kayıtlı taşınmaz malın satış ihalesi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45’inci maddesine göre Açık Teklif Usulü ile Ortaca Milli Emlak Şefliğinde yukarıda belirtilen gün ve saatte toplanacak komisyon tarafından yapılacaktır.

 1. İhaleye katılmak isteyen isteklilerin ihale saatine kadar;

 1. Yasal yerleşim yerini gösterir belgeyi,

 2. Tebligat için Türkiye’deki adreslerini gösterir belgeyi,

 3. Gerçek kişilerin T.C. kimlik numarasını içeren nüfus kayıt örneği veya aslını ibraz etmek şartıyla, sürücü belgesi ve pasaport örneklerini vermeleri, (Aslı ihaleye başlamadan önce ibraz edilecektir.) tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını bildirmeleri,

 4. Geçici teminatın yatırıldığına dair belgeyi (Tedavüldeki Türk Parası, Mevduat veya Katılım Bankalarının verecekleri süresiz teminat mektupları, Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler veya dışarıda yerleşik kişiler ile geçimini yurt dışında temin eden Türk vatandaşlarından, teminat olarak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca belirlenen konvertibl döviz)

 5. Geçici teminat mektuplarının 2886 sayılı Kanunun 26. ve 27. maddelerine göre düzenlenmesi, süresiz olması ve daha önce ilgili banka şubesince verilen teminat mektubu toplamı ile aynı şubenin limitlerinin de teminat mektubunda gösterilmesi zorunludur.

 6. Özel hukuk tüzel kişilerinin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, İhalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletnameyi vermeleri; kamu tüzel kişilerinin ise, yukarıda (b), (d) bentlerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi ihale komisyonuna vermeleri şarttır. (Komisyona verilecek olan belgeler asıl ya da noter tasdikli olması gerekmektedir.)

 1. İstekliler, mesai saatleri içinde her türlü bilgi ve şartnameyi Ortaca Milli Emlak Şefliğinde ücretsiz görebileceklerdir.

 2. İhale saatine kadar Komisyon Başkanlığına ulaşmış olmak şartıyla düzenlenecek teklifler iadeli taahhütlü bir mektupla gönderilebilir. Postada meydana gelebilecek gecikmelerden Komisyon sorumlu değildir.

 3. Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

 4. Taşınmaz mal satış ihaleleri sonrasında herhangi bir vergi, resim ve harç alınmayacaktır. Satış bedeli taksitle ödenebilir. Taksitle ödeme halinde, satış bedelinin en az dörtte biri peşin, kalanı en fazla iki yılda, taksitlerle ödenir. Alacağın kalan kısmına kanuni faiz uygulanır.

 5. Türkiye genelindeki ihale bilgileri www.milliemlak.gov.tr ve https://mugla.csb.gov.tr/adresinden öğrenilebilir. İrtibat Tel: 0 (252) 282 21 19

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR