GÖLBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

Arsa satışı yapılacaktır

GÖLBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Mülkiyeti Belediyemize ait  arsa vasıflı   3 (Üç) tam  parsel  ile 2 (İki) adet parseldeki Belediye hissesi  ihale yoluyla  ayrı ayrı satışları yapılacaktır.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
13.12.2018 14:00
Son Başvuru ve Teklif Tarihi
:
13/12/2018  Perşembe günü saat  12.00’ a kadar
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Gaziosmanpaşa Mahallesi Sahil Caddesi No:3  Gölbaşı/ANKARA  adresindeki Belediyemiz Hizmet Binasında Belediye Encümeni huzurunda
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Satış

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

ANKARA-GÖLBAŞI BELEDİYESİ BAŞKANLIĞINDAN
İLAN
TAŞINMAZ MALLAR SATILACAKTIR

Mülkiyeti Belediyemize ait arsa vasıflı 3 (Üç) tam parsel ile 2 (İki) adet parseldeki Belediye hissesi ihale yoluyla ayrı ayrı satışları yapılacaktır. Parsellerin ve hisselerin ihaleleri 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi uyarınca "Açık Teklif Usulü’ne göre 13/12/2018 Perşembe günü saat 14:00'da başlayarak Gaziosmanpaşa Mahallesi Sahil Caddesi No:3 Gölbaşı/ANKARA adresindeki Belediyemiz Hizmet Binasında Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır. İhalelerle ilgili şartnameleri 100,00TL.(YüzTürkLirası) bedelleri mukabilinde Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü'nden temin edilebilir. İhaleye katılacak iştirakçiler ihale dosyalarını 13/12/2018 Perşembe günü saat 12.00’ a kadar Belediyemiz Genel Evrak Servisine teslim etmeleri gerekmektedir. İlgililere önemle duyurulur.
İHALE EDİLECEK TAŞINMAZ MALIN NİTELİKLERİ

S.NO MAHALLESİ KULLANIM ŞEKLİ ADA PARSEL ALAN(M2) HISSE(M2) birim fiyat (TL) TUTAR-(TL) GEÇİCİ
TEMINAT(TL)
1 Bursal
(Yaylabağ)
Konut Alanı (E=0,60, Y. ençok=6,50m.) 124393126
1 797,42 Tam 130,00-TL 103.664,60-TL 3.109,94-TL
2 Bursal
(Yaylabağ)
Konut Alanı (E=0,60, Y. ençok=6,50m.) 124399


126
2 750,00 Tam 110,00-TL 82.500,00-TL 2.475,00-TL
3 Çimşit Konut Alanı (İAKS=0,25, KAKS=0,50 ,
Hmax=6,50m.)
128126
6 896,00 Tam 40,00-TL 35.840,00-TL 1.075,20-TL
4 Kırıklı Konut Alanı (İAKS=0,20, KAKS=0,40 ,
Hmax=6,50m.)
120229


126
5 679,00 100,00 25,00-TL 2.500,00-TL 75,00-TL
5 Kırıklı Konut Alanı (İAKS=0,20, KAKS=0,40 ,
Hmax=6,50m.)
120229


126
8 605,00 100,00 25,00-TL 2.500,00-TL 75,00-TL

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR