ÇANKIRI ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

Arsa satışı yapılacaktır

ÇANKIRI ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00888537
Şehir : Çankırı / Merkez
Semt-Mahalle : ABDULHALİK RENDA MAH. / TAŞMESCİT
: 6325
Yayınlandığı Gazeteler

YENİ ŞAFAK 08.11.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Tabloda özellikleri ve ihale bilgileri belirtilen mülkiyeti Hazineye ait taşınmazlar ile araçların, 2886 Sayılı Kanunun 45. maddesine göre açık teklif usulüyle  satışı ihaleye çıkarılmıştır.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
21.11.2018 08:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Çankırı Milli Emlak Müdürlügü
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Satış

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni
İLAN
ÇANKIRI ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNDEN

ÇANKIRI MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜGÜNCE SATIŞI YAPILACAK OLAN TAŞINMAZLAR.

SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZMAL
S.
NO
İLÇESİ KÖYÜ/
MAHALLESİ
ADA
NO
PARSEL
NO
YÜZÖLÇÜMÜ
HAZİNE
HİSSESİ M²
CİNSİ İMAR DURUMU TAHMİN EDİLEN
BEDELİ (TL)
GEÇİCİ
TEMİNATI (TL)
İHALE
TARİHİ
İHALE
SAATİ
1 Merkez A.H. Renda Mah. 350 37 6.325,05 Tam Arsa İmarlı 2.847.000,00 854.100,00 21.11.2018 08:30
1- Yukarıda özellikleri ve ihale bilgileri belirtilen mülkiyeti Hazineye ait taşınmazlar ile araçların, 2886 Sayılı Kanunun 45. maddesine göre açık teklif usulüyle satışı ihaleye çıkarılmıştır.
2- Satışa sunulan taşınmaz malların ihalesi, Çankırı Defterdarlığı Milli Emlak Müdürlüğü odasında hizasında gösterilen tarih ve saatte yapılacaktır.
3- Satış ihalesine ilişkin şartname mesai saatleri dahilinde Çankırı Milli Emlak Müdürlügünde bedelsiz olarak görülebilir.
4- İhaleye iştirak etmek isteyenlerin; geçici teminat makbuzu veya 2886 sayılı Kanuna göre (mevduat veya katılım bankalarından alacakları) süresiz geçici teminat mektubu (Her teminat mektubunda; ihale tarihinin ve hangi taşınmaz ihalesi için verildiğini içerir mahallesi/köyü, ada, parsel vb. gibi bilgilerin ve ilgili banka şubesince verilen teminat mektupları toplamı ile aynı şubenin limitlerinin de yazılması zorunludur),T.C.Kimlik Numarasının yazılı oldugu nüfus cüzdan örneği, ikametgah adresi, özel kişiler adına vekaleten ihaleye giren kişilerden noter tasdikli vekaletname, tüzel kişilerde siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri meslekî kuruluşundan 2018 yılı içerisinde alınmış sicil kayıt belgesi, vergi kimlik numarası ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduğunu gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletnamelerini ihale saatinden önce ilgili ihale komisyonuna teslim ederek ihale saatinde komisyon huzurunda hazır bulunmaları gerekmektedir.
5- İsteklilerin ihale saatine kadar İhale Komisyonuna ulaşmış olması kaydıyla yukarıda belirtilen belgelerle birlikte, 2886 sayılı İhale Kanununun 37. maddesine göre hazırlayacakları teklif mektuplarını aynı Kanunun 46. maddesine göre posta ile iadeli taahhütlü olarak gönderebilirler. Postadan doğacak gecikmeler kabul edilmez.
9- İlanda bulunan taşınırların satış bedelleri üzerinden ayrıca Katma Değer Vergisi Kanunu uyarınca Katma Değer Vergisi alınacaktır.
10- Taşınmazların satış bedeli peşin ödenebilecegi gibi talep edilmesi halinde,Belediye ve mücavir alan sınırları içinde 5000.Tl,dışında 1000.Tl.nin üzerinde, olması halinde 4706 sayılı Kanunun 5. maddesine göre kanuni faizi ile birlikte (24) ay, (8) eşit taksitle ödenebilir.Taşınmazmal satışımız KDV'ye tabi değildir.Tapudaki tüm işlemler bedelsizdir. (5) yıl emlak vergisinden muaftır.
11- Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
12- İsteklilerin, ihale tarihinden önce İdaremize müracaat etmeleri halinde taşınmazlar ve araçlar yerlerinde gösterilecektir.Bilgi İçin İrtibat telefonu (376) 212 95 27 İLAN OLUNUR

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR