MARMARİS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Marmaris Armutalan'da 2.705,43 m2 yüzölçümlü taşınmaz satılacaktır

MARMARİS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00876698
Şehir : Muğla / Marmaris
Semt-Mahalle : ARMUTALAN MAH. / MARMARİS
: 2705
Yayınlandığı Gazeteler

VATAN 13.10.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
ÇAĞDAŞ MARMARİS 13.10.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
YENİ SAYFA 17.10.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Bağlı ve İlgili Kuruluş
:
Marmaris Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü.
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Marmaris Belediyesine ait tapunun Armutalan Mahallesi parsel 4397 no da kayıtlı 2.705,43 m2 yüzölçümlü taşınmazın satışı
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
31.10.2018 14:00
Son Başvuru ve Teklif Tarihi
:
Teklifler; 31.10.2018 tarih saat 14.00’a kadar teslim edilecektir.
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Hatipirimi Mahallesi 192 Sokak No:2 adresinde ek hizmet binasında bulunan Marmaris Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü Toplantı Odası.
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Satış

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C. MARMARİS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Marmaris Belediye Meclisinin 05/12/2017 tarih ve 120 nolu kararına dayanılarak aşağıda belirtilen taşınmaz 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 36. maddesine göre satılacaktır.


İHALE KONUSU İŞİN NİTELİĞİ, YERİ VE MİKTARI:
Mülkiyeti Marmaris Belediyesine ait tapunun Armutalan Mahallesi parsel 4397 no da kayıtlı 2.705,43 m2 yüzölçümlü taşınmazın satışı
ŞARTNAME VE EKLERİNİN GÖRÜLECEĞİ/TEMİN EDİLECEĞİ YER:
İhale şartnamesi mesai saatleri içinde Hatipirimi Mahallesi 192 Sokak No:2 adresinde ek hizmet binasında bulunan Marmaris Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü İhale Odasında ve belediyemiz www.marmaris.bel.tr internet adresinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, İdarece onaylı ihale dokümanını satın alması zorunludur.
İhaleye katılacak olanlar şartname ve eklerini; Hatipirimi Mahallesi 192 Sokak No:2 adresinde ek hizmet binasında bulunan Marmaris Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü ihale odasından 1.000,00 ₺ (BinTürkLirası) karşılığında alacaklardır.
İhale doküman ücretinin yatırılacağı yer: Çıldır Mahallesi Atatürk Cd. No:38 / MARMARİS adresinde bulunan Marmaris Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü veznesi, Hatipirimi Mahallesi 192 Sokak No:2 adresinde ek hizmet binasında bulunan Marmaris Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü satın alma birimine veya belediyemize ait aşağıda belirtilen banka iban numaralarına ihale doküman ücreti yatırabilecektir.
- Marmaris Halk Bankası Şubesi TR29-0001-2009-2660-0007-0000-06
- Marmaris Ziraat Bankası Şubesi TR11-0001-0002-0429-6982-7550-01
- Marmaris Vakıfbank Bankası Şubesi TR66-0001-5001-5800-7264-6029-73
İHALENİN YAPILACAĞI ADRES:
Hatipirimi Mahallesi 192 Sokak No:2 adresinde ek hizmet binasında bulunan Marmaris Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü Toplantı Odasında Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.
İHALE TARİH VE SAATİ:
İhale, 31.10.2018 günü saat 14:00'da yapılacaktır.
İHALE USULÜ:
2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu 36. maddesi gereği: Kapalı Zarf Usulü

SATILACAK TAŞINMAZIN TAHMİNİ BEDELİ VE GEÇİCİ TEMİNAT MİKTARI:

SIRA NO PAFTA ADA PARSEL YÜZÖLÇÜMÜ HİSSESİ TAHMİNİ BEDEL GEÇİCİ TEMİNAT BEDELİ
1 - - 4397 2.705,43 m2 TAM 8.000.000,00₺ 240.000,00₺


İSTEKLİLERDE ARANAN BELGELER:
A- Gerçek Kişiler
1- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,
2- Noter Tasdikli İmza Beyannamesi,
3- Başkası adına ihaleye katılacak olanlar, Noter onaylı vekaletname, vekile ait imza beyannamesi,
4- İkametgah Senedi,
5- Tebligat için adres beyanı,
6- Geçici Teminat Makbuzu veya Banka Teminat Mektubu,
B) Tüzel Kişiler
1- Noter tasdikli imza sirküleri,
2- Tüzel Kişilerin ilgili makamlarından sicil kaydı ve yetki belgesi,
3- Şirket adına şirket hissedarı olmayanların ihaleye katılması halinde, Noter onaylı vekaletname, vekile ait imza beyannamesi,
4- Geçici Teminat Makbuzu veya Banka Teminat Mektubu,
5- Tebligat için adres beyanı,
TEKLİFLERİN TESLİM EDİLECEĞİ YER:
Teklifler ihale tarih ve saatine kadar Hatipirimi Mahallesi 192 Sokak No:2 MARMARİS adresinde ek hizmet binasında bulunan Marmaris Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü İhale Odasında Destek Hizmetleri Müdürlüğü ihale odasına 31.10.2018 tarih saat 14.00’a kadar teslim edilebileceği gibi aynı adrese posta yolu ile de gönderilebilir. İhale günü hazır bulunmayan isteklilerin ihale tarih ve saatine kadar idareye sunmuş olduğu teklifi son teklifi olarak kabul edilecektir. Belirtilen tarih ve saatten sonra teklif zarfı teslim alınmayacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR