GEBZE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Arsa satışı yapılacaktır

GEBZE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
M.Paşa (Y.Kent) G22B19A3C 4808 ada 1 parsel 6199.61
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
22.10.2018 15:30
İhale Usulü
:
2886 Sayılı DİK, Kapalı Teklif Usulü
İhale Türü
:
Satış

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

İLAN

GEBZE BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN

İlçemiz M.Paşa (Y.Kent) mahallesinde bulunan aşağıda listelenmiş mahalle, pafta, ada, parsel numarası, alan, imar durumu, muhammen bedeli ve geçici teminat bedeli yazılı, 1 adet imar parseli satışa çıkarılmıştır.
İhale, Taşınmaz Satış Şartnamesinde belirtilen hususlar doğrultusunda Güzeller Mahallesi, Bahar Caddesi, No:1 Gebze adresinde Gebze Belediyesi Ana Hizmet Binası 3. Katta bulunan Belediye Encümeni Toplantı salonunda aşağıda belirtilen gün ve saatte Belediye Encümeni huzurunda, 2886 sayılı D.İ.K.’nun 36. Maddesi kapsamında kapalı teklif usulüne göre yapılacaktır.

MÜSTAKİL PARSEL SATIŞ LİSTESİ

Sıra No Mahalle Pafta Ada Parsel Alan (m²) İmar Durumu Muhammen Bedel Geçici Teminat Bedeli İhale Günü Saat
1 M.Paşa (Y.Kent) G22B19A3C 4808 1 6199.61 Ticaret Alanı-1.80 E- 6 Kat 21.698.635,00 TL 650.959,05 TL 22.10.2018 15:30


İHALEYE GİREBİLME KOŞULLARI:

 1. İsteklilerde aranacak belgeler
 1. GERÇEK KİŞİLERDEN
 1. Teklif Mektubu (İmzalı)
 2. Geçici teminat belgesi (Mevduat ve katılım bankalarından alınacak teminat mektupları süresiz olacaktır)
 3. İhale dosya bedeli makbuzu
 4. İkametgâh Belgesi
 5. Nüfus cüzdan sureti
 6. Noter tasdikli imza beyannamesi
 7. Gebze Belediyesinden borcu yoktur veya vadesi geçmiş borcu yoktur belgesi
 8. Vekaleten katılması halinde Noter tasdikli vekaletname ve vekalet edene ait imza beyannamesi
 9. Ortak katılım olması halinde Noter onaylı Ortak Girişim Beyannamesi

 1. TÜZEL KİŞİLERDEN
 1. Teklif Mektubu (İmzalı ve kaşeli)
 2. Geçici teminat belgesi (Mevduat ve katılım bankalarından alınacak teminat mektupları süresiz olacaktır)
 3. İhale dosya bedeli makbuzu
 4. Tebligat için adres beyanı
 5. İhale yılına ait Mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu idareden (Dernekler Müdürlüğü, Ticaret ve/veya Sanayi Odası, Ticaret Sicil Müdürlüğü veya ilgili makamdan) tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge
 6. Noter tasdikli şirket yetki belgesi ve imza sirküleri
 7. Gebze Belediyesinden borcu yoktur veya vadesi geçmiş borcu yoktur belgesi
 8. Vekâleten katılım halinde Noter tasdikli vekaletname ve vekalet edene ait imza beyannamesi
 9. Ortak katılım olması halinde Noter onaylı Ortak Girişim Beyannamesi
 10. Ticaret Sicil Gazetesi

 1. İhaleye ait dosya 1.000,00 TL bedelle Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden temin edilebilir.
 2. Muhammen bedel üzerinden %3 oranında geçici teminat alınacaktır.
 3. İstekliler, şartname ve yukarıda istenen bütün bilgi ve belgelerin asıllarını veya noter tasdikli suretlerini eksiksiz olarak hazırlayıp dosyalarını en geç ihale günü saat 14:00’a kadar, Gebze Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne teslim edebilecekleri gibi iadeli taahhütlü olarak da gönderebilirler (posta ile gönderilen tekliflerin de yine aynı saate kadar Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne ulaşması şarttır).
 4. İhale bedelinin tamamı peşin olarak ödenecek ve bu bedel üzerinden ihale karar pulu alınacaktır.
 5. Tapu devrini almak için satışa konu belediyeye ait parsel kredi almak amacıyla gösterilemez.
 6. İhale Komisyonu mahiyetinde olan encümenin ihaleyi yapıp yapmamakta serbest olduğu, 2886 sayılı yasanın 17. maddesi gereği ilan olunur.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR