MARMARİS KAYMAKAMLIĞI MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ

Arsa satışı yapılacaktır

MARMARİS KAYMAKAMLIĞI MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00873222
Şehir : Muğla / Marmaris
Semt-Mahalle : İÇMELER MAH. / MARMARİS
Yayınlandığı Gazeteler

MARMARİS GÜNDEM 06.10.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
MARMARİS GÜNDEM 10.10.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Arsa satışı
İşin Yapılacağı Yer
:
Marmaris, İçmeler Mah.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
18.10.2018 14:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Marmaris Milli Emlak Müdürü  Makam odasında
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Satış

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

MARMARİS MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNDEN

2886 SAYILI DİK’NUN 45.MADDESİ UYARINCA AÇIK TEKLİF USULÜNE GÖRE SATIŞ İHALESİ YAPILACAK TAŞINMAZLAR

İl
İlçe Mahalle/
Mevkii
Ada Parsel Yüzölçümü
Hazine
Hissesi
İmar Durumu Tahmini
Bedeli (TL)
Geçici Teminat
Tutarı(TL)
İhale
Tarihi

İhale
Saati

Muğla
Marmaris İçmeler 2549 7,34 m2 Tam Tercihli Konut Alanı 11.010,00 TL 3.303,00 TL 18/10/2018
14:00

Muğla
Marmaris İçmeler 2548 5,88 m2 Tam Tercihli Konut Alanı 8.820,00 TL 2.646,00 TL 18/10/2018 14:15


1)-Yukarıda listede belirtilen Hazine taşınmazlarının satış ihaleleri 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45.maddesi uyarınca “Açık teklif usulü “ile hizalarında belirtilen tarih ve saatte Marmaris Milli Emlak Müdürü Makam odasında toplanacak ihale komisyonu huzurunda yapılacaktır.
2)- İhaleye katılmak isteyenlerin; gerçek kişilerde, yasal yerleşim yeri belgesi ile Nüfus cüzdanı fotokopisi veya tasdikli bir örneği, T.C. kimlik numarası, tüzel kişilerde ise İdare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya Sanayi Odasından yahut benzeri mesleki kuruluşlardan 2018 yılı içinde alınmış sicil kayıt belgesi, vergi kimlik no.su, tüzel kişilik adına ihaleye katılacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirküleri ve vekâletnameyi, yukarıda belirtilen miktarda geçici teminat makbuzu veya banka geçici teminat mektubunun (süresiz, limit içi), ihale saatine kadar Komisyon Başkanlığına teslim etmeleri zorunludur.
3)- 4706 Sayılı Kanun gereğince, Hazine tarafından yapılan taşınmaz mal satış işlemleri ve bu işlemler sırasında düzenlenen belgeler resim ve harçlardan (KDV, karar pulu bedeli ve tapu harcı) muaftır.
4)- Satışı yapılan taşınmaz mallar satış tarihini takip eden yıldan itibaren 5 yıl süreyle emlak vergisinden muaftır.
5)- 4706 Sayılı Kanun gereğince taşınmaz mal ihale bedeli, peşin ödenebileceği gibi talep edilmesi halinde sözleşme yapılarak taksitle ödenebilecektir. Taksitlendirme halinde, satış bedelinin ¼’ü peşin, kalanı en fazla 2 yılda eşit taksitlerle kanuni faizi ile ödenir. Taksitle ödeme halinde borcun tamamı ödenmeden tapuda ferağı verilmeyecektir. Ferağın verilebilmesi için taksite bağlanan borç ile kanuni faizlerini karşılayacak tutarda kesin ve süresiz banka teminat mektubu alınır veya TMK’nun 893.maddesi uyarınca satışı yapılan taşınmaz üzerine kanuni ipotek tesis edilir.
6- Posta ile müracaatlarda teklifin ihale saatine kadar komisyona ulaşması şarttır. Postada meydana gelebilecek gecikmelerden Komisyon sorumlu değildir.
7- İhalelere ilişkin şartnameler mesai saatleri içinde Marmaris Milli Emlak Müdürlüğünde ücretsiz olarak görülebilir.
8- Komisyon, ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
9- Türkiye genelindeki ihale bilgileri (www.milliemlak.gov.tr ) adresinden görülebilir. İrtibat Tel: 0252 417 83 45
İLAN OLUNUR.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR