ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Arsa satışı yapılacaktır

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Tarla ve arsa vasıflı 9 adet taşınmaz satılacaktır
İşin Yapılacağı Yer
:
Antalya
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
25.10.2018 13:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Antalya Büyükşehir Belediyesi Encümen Toplantı Salonu
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Satış

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

1- İHALENİN KONUSU: Antalya Büyükşehir Belediyesi mülkiyetinde bulunan aşağıda tapu kaydı ve plan durumu belirtilen taşınmaz mallar 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre açık ihale usulü ile satılacaktır.
Satılacak taşınmazların;

S.
no
İlçesi/
Mah.
Ada/
Parsel no
Yüzölçümü Arsa payı Bağ.
bölüm no
Katı Cinsi Plan
durumu
Tahmini bedeli
(TL)
Geçici teminat bedeli (TL) İhale tarihi İhale saati
1 Muratpaşa/
Çaybaşı
12672/6 9.592 970/2230534 291 3. kat İş yeri 75.000 2.250 25/10/2018 13:30
2 Muratpaşa/
Çaybaşı
12672/6 9.592 1039/2230534 303 3. kat İş yeri 158.000 4.740 25/10/2018 13:40
3 Kepez/
Kütükçü
27495/1 1.651 Tam Arsa Konut
(E:0.80)
941.070 28.232,10 25/10/2018 13:50
4 Aksu/
Yeşilkaraman
197/2 2.846,61 Tam Tarla 48.000 1.440 25/10/2018 14:00
5 Konyaaltı/
Üçoluk
239/16 2.826,69 Tam Tarla 155.000 4.650 25/10/2018 14:10
6 Elmalı/
Bayındır
-/699 31.900 Tam Tarla 155.000 4.650 25/10/2018 14:20
7 Elmalı/
Büyüksöğle
-/1207 4.600 Tam Tarla 227.000 6.810 25/10/2018 14:30
8 Elmalı/
Ortaköy
-/4127 8.458
Tam
Arsa Soğuk hava deposu (E:0.60) 555.000 16.650
25/10/2018
14:40
9 Manavgat/
Ulukapı
166/6 8.811,75 Tam Tarla 432.000 12.960 25/10/2018 14:50

2- Şartnameler Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’ndan (Emlak Şube Müdürlüğü) mesai saatleri içinde temin edilebilir.
3- İhaleler Antalya Büyükşehir Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda yapılacaktır.
4- İhaleye katılacak gerçek veya tüzel kişilerden aşağıdaki şartlar aranır.
GERÇEK KİŞİLERDEN:
4.1- Kanuni ikametgâhı ve nüfus cüzdanı fotokopisi olması,
4.2- Türkiye’de tebligat için adres göstermesi,
4.3- İstekliler adına vekâleten ihaleye iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin ihale tarihinden en fazla iki ay önce alınmış noter tasdikli imza sirküleri vermesi,
4.4- Geçici teminat makbuzunu veya geçici teminat mektubunu vermesi.
TÜZEL KİŞİLERDEN:
4.5- Tüzel kişiliğin bulunduğu yerin Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan, 2018 yılı içinde alınmış, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğinin belgelerinin, bu tüzel kişiliğinin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir.
4.6- Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve faks numarası ile elektronik posta adresi.
4.7- Tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin sirkülerinin bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca ve Türkiye Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir.)
4.8- İstekliler adına vekâleten ihaleye iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin ihale tarihinden en fazla iki ay önce alınmış noter tasdikli imza sirküleri vermesi (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişilerin vekâletnamelerinin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir.)
4.9- Geçici teminat makbuzunu veya geçici teminat mektubunu vermesi.
5- Belediyemiz ihaleyi yapıp yapmamakla ve arttırmada en uygun bedeli tespitte serbesttir.
6- Posta ile yapılacak başvuruların ihale saatinden önce ihale komisyonuna ulaşması şarttır.
İLAN OLUNUR.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR