ESENYURT BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Arsa satışı yapılacaktır

ESENYURT BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00862667
Şehir : İstanbul / Esenyurt
: 412
İmar Durumu : Ticari Konut
Yayınlandığı Gazeteler

GÜNBOYU 15.09.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
GÜNBOYU 17.09.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
OLAY 15.09.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Esenyurt İlçesi İstiklal Mahallesi 327 ada 17 parsel 412,42m2 alanlı taşınmaz arsa
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
26.09.2018 11:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Esenyurt Belediyesi
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Satış

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

ESENYURT BELEDİYESİ BAŞKANLIĞINDAN

2886 SAYILI DEVLET İHALE KANUNUNUN 36. MADDESİ VE DEVAMI MADDELERİNE İSTİNADEN TAŞINMAZ MAL SATIŞI YAPILACAKTIR.

İŞİN ADI ADA/PARSEL İMAR DURUMU ALANI VE VASFI MUAMMEN BEDELİ GEÇİCİ TEMİNAT İHALE TARİHİ VE SAATİ
Esenyurt İlçesi İstiklal Mahallesi 327 ada 17 parsel 412,42m2 alanlı taşınmazın 2886 sayılı D.İ.K’in 36.madde ve devamı maddelerine istinaden satışı 327/17 TİCARET+KONUT 412,42
ARSA
1.752.785,00 TL 52.583,55 TL 26.09.2018
11:00

Gerçek Kişiler:

 1. Nüfus Cüzdanı Sureti (Vekâleten katılımda vekilin nüfus cüzdanı sureti)
 2. Kanuni İkametgâh Belgesi
 3. Geçici Teminat Makbuzu
 4. Vergi Dairesinden, SGK ve Esenyurt Belediyesinden ihale tarihinden 5 gün öncesine kadar alınmış borcu yoktur yazısı
 5. Vekâleten temsil edilmesi halinde noter tasdikli vekâletname
 6. Noter Tasdikli İmza Beyanı (Vekâleten temsil edilmesi halinde vekilin noter tasdikli imza beyanı)


Tüzel Kişiler:

 1. Şirket yetkilisi olduğuna dair yetki belgesi ve noter tasdikli imza sirküleri
 2. Ticaret veya sanayi odasından ilan süresi içinde alınmış ticaret sicil kaydı ve faaliyet belgesi
 3. Geçici teminat makbuzu
 4. Vergi Dairesinden, SGK ve Esenyurt Belediyesinden ihale tarihinden 5 gün öncesine kadar alınmış borcu yoktur yazısı
 5. Vekâleten temsil edilmesi halinde vekilin noter tasdikli imza beyanı
 6. Vekâleten temsil edilmesi halinde vekilin nüfus cüzdan sureti

 • İsteklilerin ihale saatinde yazılı teklif mektubu bir zarfa konulup, kapatıldıktan sonra zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı ve tebligata esas olarak göstereceği açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır ve kaşelenir. Bu zarf geçici teminata ait alındı veya banka teminat mektubu ve istenilen diğer belgelerle birlikte ikinci bir zarfa konularak kapatılır. Dış zarfın üzerine isteklinin adı soyadı ve adresi ve teklifin hangi işe ait olduğu yazılır.
 • Teklif mektuplarının istekli tarafından imzalanması ve bu mektuplarda şartname ve eklerinin tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen fiyatın rakam ve yazı ile açık olarak yazılması zorunludur. Bunlardan herhangi birine uygun olmayan veya üzerinde kazıntı, silinti veya düzeltme bulunan teklifler red olunarak hiç yapılmamış sayılır.
 • İhaleye iştirak etmek isteyenler ihaleye ait teknik şartname ve ihale dosyasını ihale gününe kadar Emlak ve İstimlâk Müdürlüğünden görebilirler.
 • İsteklilerin teklif zarflarını ihale saatinde Belediye Encümeninde hazır bulunmaları gerekmektedir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR