BUHARKENT BELEDİYE BŞK.

Arsa satışı yapılacaktır

BUHARKENT BELEDİYE BŞK.

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00862071
Şehir : Aydın / Buharkent
Semt-Mahalle : İSTİKLAL MAH. / ÇUBUKDAĞI
: 4033
Yayınlandığı Gazeteler

HÜRRİYET 15.09.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Buharkent Belediyesine ait Aydın ili Buharkent İlçesi İstiklal Mahallesi Çolak İbrahim Bey Caddesi 194 ada 7 parselde kayıtlı 4033,60 m² yüzölçümlü arsa
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
26.09.2018 14:30
Son Başvuru ve Teklif Tarihi
:
26/09/2018 14:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Buharkent Belediye Başkanlığı Encümen Salonu Buharkent - AYDIN
İhale Usulü
:
2886 Sayılı DİK, Kapalı Teklif Usulü
İhale Türü
:
Satış

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

İLAN

TAŞINMAZ SATIŞI YAPILACAKTIR

Buharkent Belediye Başkanlığından ;
Mülkiyeti Buharkent Belediyesine ait Aydın ili Buharkent İlçesi İstiklal Mahallesi Çolak İbrahim Bey Caddesi 194 ada 7 parselde kayıtlı 4033,60 m² yüzölçümlü arsanın satış ihalesi yapılacaktır.

1-Encümen Kayıt No : 2018/30-73
2-Taşınmaza Dair Bilgiler :
a) İli : Aydın
b)İlçesi : Buharkent
c)Cinsi : Arsa
d)Pafta No : 59
e)Ada No : 194
f)Parsel No : 7
g)Yüzölçümü : 4.033,60 m2
h) Satılacak Hisse Oranı : 1/1
ı) Arsanın Emsal Değeri : 3
i) Arsanın Kat Yüksekliği : Serbest
j)Adres (Cadde-Sokak) : İstiklal Mahallesi Çolak İbrahim Bey Caddesi
3-Muhammen Bedeli : 3.500.000,00 TL
4-Geçici Teminatı : 105.000,00 TL
5-İhale Tarihi ve Saati : 26 Eylül 2018 Çarşamba Saat 14:30 Son teklif verme saati : 14:30
6-İhalenin Yapılacağı Yer :Buharkent Belediye Başkanlığı Encümen Salonu Buharkent - AYDIN
7-İhale Usulü :2886 Devlet İhale Kanunu’nun 36. maddesine göre Kapalı Teklif Usulü
8-İhale şartnamesi :Mali Hizmetler Müdürlüğü’nden satın alınabilir yada aynı yerde
ücretsiz görülebilir.
Adres: Kamilpaşa Mah. Atatürk Cad. No:73 K:2 Buharkent/AYDIN
Tel: 0256 391 30 05 Fax: 0256 391 31 51
9-İhaleye katılmak istenenlerden istenen belgeler :
İhaleye katılmak isteyen isteklilerin, tekliflerini aşağıdaki belgelerle birlikte kapalı zarf içerisinde sunmaları gerekmektedir.

  1. Teklif mektubunu havi iç zarf ,
  2. Gerçek kişiler için Kanuni ikametgah ve nüfus cüzdanı sureti,
  3. Yabancı istekliler için Türkiye ‘de gayrimenkul edinebilmesine ilişkin şartları taşımak ve Türkiye‘de tebligat için adres göstermesi (adres beyanı),
  4. Tüzel kişiler için Ticaret ve/veya Sanayi Odası belgesi,

d-1) Tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odası veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge .(Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin belgelerinin bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı’nca onaylanmış olması gerekir.)
d-2 ) Ortak girişimin olması halinde ortak girişimi oluşturan tüzel kişilerin her birinin (d-1)’ deki esaslara göre temin edecekleri belge,

  1. Tüzel kişiler için imza sirküleri

e-1) Tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri (Türkiye şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin sirkülerinin bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk konsolosluğunca veya Türk Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir.)
e-2) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan tüzel kişilerin her birinin (e-1) fıkrasındaki esasa göre temin edecekleri belge,
f) İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekaletnameleri (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişilerin vekaletnamelerinin bulunduğu ülkedeki Türk konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı‘nca onaylanması gereklidir.)
g) 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na uygun olarak düzenlenmiş Geçici Teminat,
h) İsteklilerin ortak girişim olması halinde, ortak girişim beyannamesi
10- İhaleye katılmak isteyenlerin, yukarıda belirtilen belgelerle birlikte İhale şartnamesinde belirtildiği şekilde hazırlayacakları teklif mektuplarını da içeren kapalı zarfların ihale günü 26 Eylül 2018 Çarşamba günü en geç saat 14:30’a kadar aşağıda belirtilen adresteki Belediye Encümeni’ne (Buharkent Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü Buharkent / AYDIN) sıra numaralı alındı belgeleri karşılığında teslim etmeleri gerekmektedir. Belirtilen tarih ve saatten sonra verilen teklifler postadaki vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.
11- İhaleye katılmak isteyenlerin, ihale saatinden önce ihale şartnamesini incelemeleri ve tekliflerini şartnamede belirtilen şartlar çerçevesinde vermeleri gerekmektedir.
İlan olunur.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR