ALTINDAĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Arsa satışı yapılacaktır

ALTINDAĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00861409
Şehir : Ankara / Altındağ
Semt-Mahalle : SAKARYA MAH. / SAMANPAZARI
: 318
Yayınlandığı Gazeteler

SONSÖZ 12.09.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
SONSÖZ 14.09.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
26.09.2018 16:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Samanpazarı Anafartalar Caddesi üzerinde No: 177’de bulunan Altındağ Belediye Sarayı Başkanlık Binasında toplanan ENCÜMEN huzurunda yapılacaktır.
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Satış

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

ALTINDAĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLAN


Altındağ İlçesi sınırları içerisindeki; Sakarya(Akalar) mahallesinde bulunan ve aşağıda, mahallesi, ada, parsel numarası belirtilen taşınmazdaki Belediyemiz hissesi; 2886 sayılı yasanın 45. maddesine göre Açık Teklif Usulü İhale suretiyle satışı yapılacak olup; hesaplanan diğer vergi ve harçlar ile tüm giderler peşin olarak tahsil edilecektir.
1-İhale aşağıda belirtilen tarih ve saatlerde Samanpazarı Anafartalar Caddesi üzerinde No: 177’de bulunan
Altındağ Belediye Sarayı Başkanlık Binasında toplanan ENCÜMEN huzurunda yapılacaktır.
2-Bu ihaleye ait şartname, Altındağ Belediye Sarayı 3.Katta bulunan Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde görülebilir ve Geçici Teminat bedelleri en geç ihale günü saat 12:00’e kadar yatırılcaktır.
3-İhaleye girebilmek için isteklilerden şu şartlar aranır. İsteklinin gerçek kişi olması halinde;Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde kanuni ikametgahının olması,gerçek kişinin yabancı uyruklu olması halinde, Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde gayrimenkul iktisap edebileceğini gösterir Dışişleri Bakanlığı veya Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünden alınmış belgeyi ibraz etmeleri,ihaleye ortak olarak girecek şahısların noterden onaylı ortaklık sözleşmelerinin ibrazı,
İsteklinin bir şirket olması halinde;İdare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya sicilinin kayıtlı olduğu Ticaret Odasından veya resmi bir kurumdan şirketin sicile kayıtlı ve halen faaliyette bulunduğuna dair ihalenin ilan tarihinden sonra alınmış bir belgeyi ibraz etmesi,şirketin sirkülerinin veya şirket adına tekliflerde bulunacak kimselerin bu şirketin vekili olduğunu gösterir noterden tasdikli vekaletnamelerinin ibrazı gerekmektedir.
İstekli Tüzel Kişi olması halinde;Tüzel kişiliği gerçek şahsın temsil etmesi halinde, temsil yetkisine haiz olduğunu gösterir bir belgenin ibrazı, tüzel kişiliği kanıtlayan bir belgenin verilmesi, temsil yetkisine sahip kimselerin noterden tasdikli imza sirküleri ibraz etmeleri gerekmektedir.isteklinin yabancı uyruklu bir şirket olması halinde, Yabancı Uyruklu gerçek kişilerden aranan belge ile birlikte (Bu belgenin şirkete uygunluğu gerekmektedir.) Türkiye’de şirketin faaliyetine müsaade edildiğini gösteren ilgili resmi kurumdan alınan belgenin ibrazı,
İsteklinin bir dernek, federasyon, konfederasyon ve vakıf olması halinde;Dernek, federasyon,konfederasyon veya vakıf genel merkezinin bulunduğu yerde halen faaliyette bulunduğuna dair resmi mercilerden ihale ilanının yapıldığı tarihten sonra alınmış belgenin ibrazı, dernek, federasyon,konfederasyon veya vakıf genel kurulunca gayrimenkul alınması hususundaki genel kurul kararının tasdikli suretinin ibrazı,dernek, federasyon, konfederasyon veya vakfı temsile yetkili kılınanların noterden tasdikli imza sirkülerinin ibrazı gerekmektedir.
4-Belediyemiz ihaleyi yapıp, yapmamakta serbesttir.

No Mahalle Ada Parsel Parselin Yüz ölçümü Satılan m² birim fiyatı (TL) Muhammen
Bedel
Geçici Teminat Bedeli İhale Tarihi İhale Saati
No No (m²) Hisse
(m²)
1 Sakarya (Akalar) 429 20
318,00
318,00 1.055,00TL 335.490,00TL +
(%18 KDV)
11.000,00-TL 26.09.2018 16:00

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR