KOZAKLI BELEDİYE BŞK.

Arsa satışı yapılacaktır

KOZAKLI BELEDİYE BŞK.

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00859991
Şehir : Nevşehir / Kozaklı
Semt-Mahalle : BAĞLICA MAH. / KOZAKLI
: 4874
Yayınlandığı Gazeteler

VATAN 14.09.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Bağlıca Mahallesinde bulunan taşınmaz
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
24.09.2018 11:00
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Satış

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

KOZAKLI BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 1. Mülkiyeti Belediyemize ait ilçemiz Bağlıca Mahallesinde bulunan taşınmazın 2886 Sayılı D.İ.K.nun 45. maddesi gereği açık artırma sureti ile satış ihalesi yapılacaktır.
 2. İhale ile ilgili şartname Belediye Yazı İşleri Müdürlüğünden mesai saatleri içerisinde görülebileceği gibi 50,00 TL bedelle temin edinilir.
 3. İhale 24.09.2018 tarih ve saat 11:00' de Belediye Encümen toplantı salonunda Encümen huzurunda yapılacaktır.
 4. Satışı yapılacak taşınmazın m2 birim fiyatı ;

ADA PARSEL ALAN MAHALLESİ DEĞERİ(M2) TUTARI
1061 3 4874,95 M2 BAĞLICA 175,00 853.116,25TL+(K.D.V. %1)
MAHALLESİ

 1. İhaleye katılmak isteyenler Belediyeye müracaatı gerekmekte olup, bunlardan;
  1. Şirket ise: İmza sirküsü, Ticaret oda belgesi, dosya bedeli makbuzu ve geçici teminat makbuzu.
  2. Şahısların iştiraki halinde ise: Nüfus cüzdan sureti, İkametgah ilmühaberi, dosya bedeli makbuzu ve geçici teminat makbuzu istenecektir.
 2. İhaleye katılmak isteyenler ihale öncesinde %3 geçici teminatı olan 25.600,00 TL’ yi Belediyemiz veznesine makbuz mukabilinde yatırıp, İhale komisyonuna ibraz ederek katılabilirler.
 3. İhale öncesi veya ihale günü geçici teminatı yatırıp, ve ihaleye iştirak etmeyenlerden yatırılan geçici teminat Belediyeye irat kaydedilir.
 4. Belediye Encümeni sürülen peyleri yetersiz gördüğü taktirde ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
 5. Talipli şartnamedeki hükümlerden herhangi birini yerine getirmediği takdirde Belediye Encümeni sözleşmeyi tek taraflı fesih etmeye yetkilidir.
 6. İhale üzerinde kalan iştirakçi kesinleşen ihale kararının tebliğine müteakip İhale bedelin yarısı peşin kalan tutar ise 4 eşit taksitte Belediyemiz Ziraat Bankası Kozaklı Şubesi nezdinde bulunan TR880001000521282298605001 nolu hesaba yatırmak zorundadır. Taksitlerin her ayın 30’unda yatırılması gerekmektedir. Ayrıca ihaleye ait Karar pulu ile Damga vergisi üzerinde kalan iştirakçiye aittir.
 7. İhale üzerinde kalan iştirakçi şartnamenin 11. Madde hükmünü yerine getirdiği takdirde tapu devri yapılacaktır.
 8. İhale üzerinde kalan iştirakçi sebebi ne olursa olsun, ihaleden vazgeçerse yatırmış olduğu bütün paralar Belediyeye irat kaydedilir.
 9. Şartname hükümlerini Belediye adına Belediye Başkanı Celalettin GÜVEN yürütür.


Kamuoyuna ilanen duyurulur.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR