YILDIRIM BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Arsa satışı yapılacaktır

YILDIRIM BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00860279
Şehir : Bursa / Yıldırım
Semt-Mahalle : MEVLANA MAH. / ARABAYATAĞI
: 20506
Tapu Durumu : Müstakil Parsel
Kat Karşılığı : Hayır
Yayınlandığı Gazeteler

KENT 10.09.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
KENT 12.09.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Mevlana  Mahallesi 7346 ada, 1 parsel sayılı ve 20506, 82 m2  sahalı taşınmaz
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
25.09.2018 14:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Belediyemiz Encümeninde
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Satış

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni
BURSA YILDIRIM BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Mülkiyeti Belediyemize ait, Mevlana Mahallesi 7346 ada, 1 parsel sayılı ve 20506, 82 m2 sahalı taşınmazın satışı işi, 2886 sayılı Kanunun 45. maddesine göre açık teklif usulü ile ihaleye konulmuştur.

Tahmini bedeli 45.000.000,00-TL
Geçici teminatı 1.350.000,00-TL

İhalesi Belediyemiz Encümeninde 25/09/2018 Salı günü saat 14:00'da yapılacaktır.
Şartnamesi Mali Hizmetler Müdürlüğü Satın Alma Biriminde görülebilir.

İhaleye iştirak edecek isteklilerin;
a) Kanuni ikametgahlarını belirleyen belge,
b) Geçici teminata ait vezne makbuzu veya banka teminat mektubu,
c) Tüzel kişilerde idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş vekaletname ile birlikte belirtilen ihale gün ve saatinden önce Mali Hizmetler Müdürlüğü Satın Alma Birimine müraccatları ilan olunur.

* Bu ihale ilanı Belediyemiz internet sitesinden (www.yildirim.bel.tr) ‘de görülebilir.


İlan tarihleri :
Bursa'da : 10/09/2018
12/09/2018

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR