ALTINDAĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Arsa satışı yapılacaktır

ALTINDAĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00848309
Şehir : Ankara / Altındağ
Yayınlandığı Gazeteler

TİCARİ HAYAT 04.08.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
TİCARİ HAYAT 06.08.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Feridun Çelik, Doğantepe, Başpınar, Güneşevler, Beşikkaya, Hacılar, Önder, Alemdağ, Ulubey, Çamlık, Battalgazi ve Yenidoğan mahallelerinde bulunan ve aşağıda, mahallesi, ada, parsel numarası belirtilen taşınmazlardaki Belediyemiz hisselerinin ihale karşılığı satışı yapılcaktır
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
15.08.2018 14:00
Son Başvuru ve Teklif Tarihi
:
En geç 14 Ağustos saat 16:00’ya kadar
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Altındağ Belediye Sarayı Başkanlık Binasında toplanan ENCÜMEN huzurunda
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Satış

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

ALTINDAĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLAN

Altındağ İlçesi sınırları içerisindeki; Feridun Çelik, Doğantepe, Başpınar, Güneşevler, Beşikkaya, Hacılar, Önder, Alemdağ, Ulubey, Çamlık, Battalgazi ve Yenidoğan mahallelerinde bulunan ve aşağıda, mahallesi, ada, parsel numarası belirtilen taşınmazlardaki Belediyemiz hisselerinin; 2886 sayılı yasanın 45. maddesine göre Açık Teklif Usulü İhale suretiyle satışı yapılacak olup; hesaplanan diğer vergi ve harçlar ile tüm giderler peşin olarak tahsil edilecektir.
1-İhale aşağıda belirtilen tarih ve saatlerde Samanpazarı Anafartalar Caddesi üzerinde No: 177’de bulunan
Altındağ Belediye Sarayı Başkanlık Binasında toplanan ENCÜMEN huzurunda yapılacaktır.
2-Bu ihaleye ait şartname, Altındağ Belediye Sarayı 3.Katta bulunan Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde görülebilir ve Geçici Teminat bedelleri en geç 14 Ağustos saat 16:00’ya kadar yatırılacaktır.
3-İhaleye girebilmek için isteklilerden şu şartlar aranır.İsteklinin gerçek kişi olması halinde;Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde kanuni ikametgahının olması,gerçek kişinin yabancı uyruklu olması halinde, Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde gayrimenkul iktisap edebileceğini gösterir Dışişleri Bakanlığı veya Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünden alınmış belgeyi ibraz etmeleri,ihaleye ortak olarak girecek şahısların noterden onaylı ortaklık sözleşmelerinin ibrazı,
İsteklinin bir şirket olması halinde;İdare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya sicilinin kayıtlı olduğu Ticaret Odasından veya resmi bir kurumdan şirketin sicile kayıtlı ve halen faaliyette bulunduğuna dair ihalenin ilan tarihinden sonra alınmış bir belgeyi ibraz etmesi,şirketin sirkülerinin veya şirket adına tekliflerde bulunacak kimselerin bu şirketin vekili olduğunu gösterir noterden tasdikli vekaletnamelerinin ibrazı gerekmektedir.
İstekli Tüzel Kişi olması halinde;Tüzel kişiliği gerçek şahsın temsil etmesi halinde, temsil yetkisine haiz olduğunu gösterir bir belgenin ibrazı, tüzel kişiliği kanıtlayan bir belgenin verilmesi, temsil yetkisine sahip kimselerin noterden tasdikli imza sirküleri ibraz etmeleri gerekmektedir.isteklinin yabancı uyruklu bir şirket olması halinde, Yabancı Uyruklu gerçek kişilerden aranan belge ile birlikte (Bu belgenin şirkete uygunluğu gerekmektedir.) Türkiye’de şirketin faaliyetine müsaade edildiğini gösteren ilgili resmi kurumdan alınan belgenin ibrazı,
İsteklinin bir dernek, federasyon, konfederasyon ve vakıf olması halinde;Dernek, federasyon,konfederasyon veya vakıf genel merkezinin bulunduğu yerde halen faaliyette bulunduğuna dair resmi mercilerden ihale ilanının yapıldığı tarihten sonra alınmış belgenin ibrazı, dernek, federasyon,konfederasyon veya vakıf genel kurulunca gayrimenkul alınması hususundaki genel kurul kararının tasdikli suretinin ibrazı,dernek, federasyon, konfederasyon veya vakfı temsile yetkili kılınanların noterden tasdikli imza sirkülerinin ibrazı gerekmektedir.
4-Belediyemiz ihaleyi yapıp, yapmamakta serbesttir.

No Mahalle Ada
No
Parsel
No
Parselin Yüzölçümü (m²) Satılan
Hisse
(m²)
m² birim fiyatı Muhammen Bedel Geçici Teminat Bedeli İhale Tarihi İhale Saati
1 FERİDUNÇELİK 24013 1 1.520,00 173,00 450 77.850,00 TL + (%18 KDV) 2.500,00 ₺ 15.08.2018 14:00
2 FERİDUNÇELİK 24001 5 2.650,00 115,34 425 49.019,50 TL + (%18 KDV) 1.500,00 ₺ 15.08.2018 14:00
3 FERİDUNÇELİK 23993 1 1.570,00 170,00 450 76.500,00 TL + (%18 KDV) 2.500,00 ₺ 15.08.2018 14:00
4 FERİDUNÇELİK 24022 10 1.700,00 167,40 475 79.515,00 TL + (%18 KDV) 2.500,00 ₺ 15.08.2018 14:00
5 FERİDUNÇELİK 24022 10 1.700,00 167,40 475 79.515,00 TL + (%18 KDV) 2.500,00 ₺ 15.08.2018 14:00
6 FERİDUNÇELİK 24130 9 1.545,44 171,00 475 81.225,00 TL + (%18 KDV) 2.500,00 ₺ 15.08.2018 14:00
7 FERİDUNÇELİK 23952 23 1.498,00 170,00 450 76.500,00 TL + (%18 KDV) 2.500,00 ₺ 15.08.2018 14:00
8 FERİDUNÇELİK 24018 2 1.500,00 22,00 425 9.350,00 TL + (%18 KDV) 500,00 ₺ 15.08.2018 14:00
9 FERİDUNÇELİK 24105 6 1.451,46 116,25 425 49.406,25 TL + (%18 KDV) 1.500,00 ₺ 15.08.2018 14:00
10 FERİDUNÇELİK 24120 6 1.543,00 171,00 500 85.500,00 TL + (%18 KDV) 2.750,00 ₺ 15.08.2018 14:00
11 FERİDUNÇELİK 24142 11 1.377,40 175,81 450 79.114,50 TL + (%18 KDV) 2.500,00 ₺ 15.08.2018 14:00
12 FERİDUNÇELİK 24000 1 1.341,00 153,00 425 65.025,00 TL + (%18 KDV) 2.000,00 ₺ 15.08.2018 14:00
13 FERİDUNÇELİK 24019 15 1.509,00 210,01 500 105.005,00 TL + (%18 KDV) 3.250,00 ₺ 15.08.2018 14:00
14 FERİDUNÇELİK 24139 10 1.250,92 75,07 550 41.288,50 TL + (%18 KDV) 1.250,00 ₺ 15.08.2018 14:00
15 FERİDUNÇELİK 24128 16 1.450,88 70,63 550 38.846,50 TL + (%18 KDV) 1.250,00 ₺ 15.08.2018 14:00
16 FERİDUNÇELİK 24129 4 1.257,56 170,00 500 85.000,00 TL + (%18 KDV) 2.750,00 ₺ 15.08.2018 14:00
17 FERİDUNÇELİK 23940 3 2.132,00 170,00 425 72.250,00 TL + (%18 KDV) 2.250,00 ₺ 15.08.2018 14:00
18 FERİDUNÇELİK 23940 3 2.132,00 170,00 425 72.250,00 TL + (%18 KDV) 2.250,00 ₺ 15.08.2018 14:00
19 FERİDUNÇELİK 24000 2 1.312,00 170,00 425 72.250,00 TL + (%18 KDV) 2.250,00 ₺ 15.08.2018 14:00
20 FERİDUNÇELİK 24000 10 1.681,00 170,00 425 72.250,00 TL + (%18 KDV) 2.250,00 ₺ 15.08.2018 14:00
21 FERİDUNÇELİK 24000 11 1.705,00 170,00 425 72.250,00 TL + (%18 KDV) 2.250,00 ₺ 15.08.2018 14:00
22 FERİDUNÇELİK 24020 16 1.761,00 161,75 450 72.787,50 TL + (%18 KDV) 2.250,00 ₺ 15.08.2018 14:00
23 FERİDUNÇELİK 23997 5 2.202,00 171,00 450 76.950,00 TL + (%18 KDV) 2.500,00 ₺ 15.08.2018 14:00
24 FERİDUNÇELİK 23997 5 2.202,00 170,00 450 76.500,00 TL + (%18 KDV) 2.500,00 ₺ 15.08.2018 14:00
25 FERİDUNÇELİK 23946 2 1.651,00 71,00 550 39.050,00 TL + (%18 KDV) 1.250,00 ₺ 15.08.2018 14:00
26 FERİDUNÇELİK 23998 7 3.040,00 170,00 450 76.500,00 TL + (%18 KDV) 2.500,00 ₺ 15.08.2018 14:00
27 FERİDUNÇELİK 24122 2 1.211,34 170,00 475 80.750,00 TL + (%18 KDV) 2.500,00 ₺ 15.08.2018 14:00
28 DOĞANTEPE 24499 3 1.449,98 64,00 450 28.800,00 TL + (%18 KDV) 1.000,00 ₺ 15.08.2018 14:00
29 DOĞANTEPE 24499 3 1.449,98 64,00 450 28.800,00 TL + (%18 KDV) 1.000,00 ₺ 15.08.2018 14:00
30 DOĞANTEPE 23830 1 1.212,91 170,00 475 80.750,00 TL + (%18 KDV) 2.500,00 ₺ 15.08.2018 14:00
31 DOĞANTEPE 24499 2 1.419,19 170,00 425 72.250,00 TL + (%18 KDV) 2.250,00 ₺ 15.08.2018 14:00
32 DOĞANTEPE 23798 1 1.063,69 80,00 500 40.000,00 TL + (%18 KDV) 1.250,00 ₺ 15.08.2018 14:00
33 DOĞANTEPE 23798 2 1.032,97 165,00 500 82.500,00 TL + (%18 KDV) 2.500,00 ₺ 15.08.2018 14:00
34 DOĞANTEPE 23798 4 1.032,33 172,00 500 86.000,00 TL + (%18 KDV) 2.750,00 ₺ 15.08.2018 14:00
35 DOĞANTEPE 23807 9 940,55 116,57 525 61.199,25 TL + (%18 KDV) 2.000,00 ₺ 15.08.2018 14:00
36 DOĞANTEPE 24499 4 1.446,16 38,56 550 21.208,00 TL + (%18 KDV) 750,00 ₺ 15.08.2018 14:00
37 DOĞANTEPE 23828 4 1.155,00 161,81 550 88.995,50 TL + (%18 KDV) 2.750,00 ₺ 15.08.2018 14:00
38 BAŞPINAR 24165 12 5.182,00 159,00 600 95.400,00 TL + (%18 KDV) 3.000,00 ₺ 15.08.2018 14:00
39 BAŞPINAR 24165 12 5.182,00 160,00 600 96.000,00 TL + (%18 KDV) 3.000,00 ₺ 15.08.2018 14:00
40 BAŞPINAR 24599 7 3.344,00 77,00 500 38.500,00 TL + (%18 KDV) 1.250,00 ₺ 15.08.2018 14:00
41 BAŞPINAR 24170 3 3.191,64 66,64 675 44.982,00 TL + (%18 KDV) 1.500,00 ₺ 15.08.2018 14:00
42 GÜNEŞEVLER 23738 14 1.518,56 170,00 650 110.500,00 TL + (%18 KDV) 3.500,00 ₺ 15.08.2018 14:00
43 GÜNEŞEVLER 23738 14 1.518,56 170,00 650 110.500,00 TL + (%18 KDV) 3.500,00 ₺ 15.08.2018 14:00
44 GÜNEŞEVLER 23738 14 1.518,56 170,00 650 110.500,00 TL + (%18 KDV) 3.500,00 ₺ 15.08.2018 14:00
45 GÜNEŞEVLER 23738 14 1.518,56 170,00 650 110.500,00 TL + (%18 KDV) 3.500,00 ₺ 15.08.2018 14:00
46 GÜNEŞEVLER 23738 20 1.306,50 73,51 700 51.457,00 TL + (%18 KDV) 1.750,00 ₺ 15.08.2018 14:00
47 GÜNEŞEVLER 23744 2 1.207,00 150,00 650 97.500,00 TL + (%18 KDV) 3.000,00 ₺ 15.08.2018 14:00
48 GÜNEŞEVLER 23666 16 956,40 152,40 700 106.680,00 TL + (%18 KDV) 3.250,00 ₺ 15.08.2018 14:00
49 GÜNEŞEVLER 23746 22 1.700,42 168,42 650 109.473,00 TL + (%18 KDV) 3.500,00 ₺ 15.08.2018 14:00
50 BEŞİKKAYA 22063 7 1.103,24 170,00 450 76.500,00 TL + (%18 KDV) 2.500,00 ₺ 15.08.2018 14:00
51 BEŞİKKAYA 22063 7 1.103,24 170,00 450 76.500,00 TL + (%18 KDV) 2.500,00 ₺ 15.08.2018 14:00
52 BEŞİKKAYA 20759 4 626,00 155,50 475 73.862,50 TL + (%18 KDV) 2.250,00 ₺ 15.08.2018 14:00
53 BEŞİKKAYA 22063 6 1.096,84 155,00 450 69.750,00 TL + (%18 KDV) 2.250,00 ₺ 15.08.2018 14:00
54 BEŞİKKAYA 24062 9 1.000,00 179,00 550 98.450,00 TL + (%18 KDV) 3.000,00 ₺ 15.08.2018 14:00
55 BEŞİKKAYA 20772 7 675,00 168,75 425 71.718,75 TL + (%18 KDV) 2.250,00 ₺ 15.08.2018 14:00
56 BEŞİKKAYA 20772 7 675,00 168,75 425 71.718,75 TL + (%18 KDV) 2.250,00 ₺ 15.08.2018 14:00
57 BEŞİKKAYA 20772 7 675,00 168,75 425 71.718,75 TL + (%18 KDV) 2.250,00 ₺ 15.08.2018 14:00
58 BEŞİKKAYA 22063 8 1.080,27 170,00 450 76.500,00 TL + (%18 KDV) 2.500,00 ₺ 15.08.2018 14:00
59 HACILAR 24044 11 3.095,21 167,91 575 96.548,25 TL + (%18 KDV) 3.000,00 ₺ 15.08.2018 14:00
60 HACILAR 24030 5 2.134,00 140,00 675 94.500,00 TL + (%18 KDV) 3.000,00 ₺ 15.08.2018 14:00
61 HACILAR 24030 5 2.134,00 139,00 675 93.825,00 TL + (%18 KDV) 3.000,00 ₺ 15.08.2018 14:00
62 HACILAR 24266 3 2.002,24 98,51 600 59.106,00 TL + (%18 KDV) 2.000,00 ₺ 15.08.2018 14:00
63 HACILAR 24595 2 2.549,15 45,07 625 28.168,75 TL + (%18 KDV) 1.000,00 ₺ 15.08.2018 14:00
64 HACILAR 24043 2 2.901,00 89,00 725 64.525,00 TL + (%18 KDV) 2.000,00 ₺ 15.08.2018 14:00
65 HACILAR 24043 2 2.901,00 100,00 725 72.500,00 TL + (%18 KDV) 2.250,00 ₺ 15.08.2018 14:00
66 HACILAR 24043 2 2.901,00 111,00 725 80.475,00 TL + (%18 KDV) 2.500,00 ₺ 15.08.2018 14:00
67 ÖNDER 24562 4 4.843,00 151,19 675 102.053,25 TL + (%18 KDV) 3.250,00 ₺ 15.08.2018 14:00
68 ÖNDER 22455 2 437,00 72,00 1200 86.400,00 TL + (%18 KDV) 2.750,00 ₺ 15.08.2018 14:00
69 ÖNDER 22455 3 462,00 101,00 1200 121.200,00 TL + (%18 KDV) 3.750,00 ₺ 15.08.2018 14:00
70 ÖNDER 22457 4 700,00 100,00 1200 120.000,00 TL + (%18 KDV) 3.750,00 ₺ 15.08.2018 14:00
71 ÖNDER 22457 5 882,00 28,00 1500 42.000,00 TL + (%18 KDV) 1.500,00 ₺ 15.08.2018 14:00
72 ÖNDER 24258 10 2.092,60 101,31 600 60.786,00 TL + (%18 KDV) 2.000,00 ₺ 15.08.2018 14:00
73 ÖNDER 24258 10 2.092,60 101,00 600 60.600,00 TL + (%18 KDV) 2.000,00 ₺ 15.08.2018 14:00
74 ÖNDER 24258 10 2.092,60 100,00 600 60.000,00 TL + (%18 KDV) 2.000,00 ₺ 15.08.2018 14:00
75 ÖNDER 24563 3 4.953,00 73,84 750 55.380,00 TL + (%18 KDV) 1.750,00 ₺ 15.08.2018 14:00
76 ALEMDAĞ 21880 4 924,00 161,00 675 108.675,00 TL + (%18 KDV) 3.500,00 ₺ 15.08.2018 14:00
77 ULUBEY 23369 6 1.457,00 14,68 700 10.276,00 TL + (%18 KDV) 500,00 ₺ 15.08.2018 14:00
78 ÇAMLIK 24482 10 777,52 171,00 525 89.775,00 TL + (%18 KDV) 2.750,00 ₺ 15.08.2018 14:00
79 ÇAMLIK 24479 2 1.452,10 140,00 650 91.000,00 TL + (%18 KDV) 2.750,00 ₺ 15.08.2018 14:00
80 ÇAMLIK 24479 2 1.452,10 140,00 650 91.000,00 TL + (%18 KDV) 2.750,00 ₺ 15.08.2018 14:00
81 ÇAMLIK 24479 2 1.452,10 140,67 650 91.435,50 TL + (%18 KDV) 2.750,00 ₺ 15.08.2018 14:00
82 BATTALGAZİ 24365 4 636,00 138,00 650 89.700,00 TL + (%18 KDV) 2.750,00 ₺ 15.08.2018 14:00
83 YENİDOĞAN 24094 5 665,00 129,00 450 58.050,00 TL + (%18 KDV) 1.750,00 ₺ 15.08.2018 14:00
84 YENİDOĞAN 24094 5 665,00 129,99 450 58.495,50 TL + (%18 KDV) 2.000,00 ₺ 15.08.2018 14:00
85 YENİDOĞAN 24085 1 956,00 170,00 350 59.500,00 TL + (%18 KDV) 2.000,00 ₺ 15.08.2018 14:00

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR