SALİHLİ ADİL ORAL VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Arsa satışı yapılacaktır

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00817492
Şehir : Manisa / Salihli
: 300
Yayınlandığı Gazeteler

SALİHLİ SEKTÖR 05.06.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
SALİHLİ SEKTÖR 07.06.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Taşınmazın derinliği yaklaşık 20 metre, imar yoluna cephesi ise yaklaşık 15 metre olup, 300 m2 yüzölçümlüdür. Taşınmaz üzerinde herhangi bir yapılaşma mevcut olmayıp boş arsadır.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
28.06.2018 10:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Salihli Adil Oral Vergi Dairesi Müdürlüğü Müdüriyet Makam Odası
İhale Usulü
:
6183 Sayılı AATUHK Usulünce Satış
İhale Türü
:
Satış

6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun (85) (93). maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI


A) GAYRİMENKULLERİN BULUNDUĞU MAHALLER:

Yılmaz mah. 197 ada 2 parsel adresinde bulunmaktadır.


B)GAYRİMENKULLERİN DURUMU VE HUSUSİ VASIFLARI:
Söz konusu taşınmaz mal, ara parselde konumlu olup, kuzey cepheden imar yoluna cephesi mevcuttur. Ancak mevcut durumda bölgedeki imar yolları henüz açılmamış ve düzenleme yapılmamıştır. Taşınmazın derinliği yaklaşık 20 metre, imar yoluna cephesi ise yaklaşık 15 metre olup, 300 m2 yüzölçümlüdür. Taşınmaz üzerinde herhangi bir yapılaşma mevcut olmayıp boş arsadır. Konut imarlı alanda olup, blok nizam 3 kat imar iznine sahiptir.


C) SATILACAK GAYRİMENKULLERİN ARTTIRMAYA ESAS RAYİÇ DEĞERİ:
Gayrimenkulün açık artırmasına esas olmak üzere Satış Komisyonu tarafından biçilen rayiç
değeri 75.000,00 TL dir.


D)ARTIRMAYA İŞTİRAK İÇİN ALINACAK TEMİNATLARIN TÜR VE MİKTARI:
Gayrimenkulün açık artırmasına iştirak için alınacak teminat tutarı biliçmiş rayiç değerinin %7,5 nispetinde olup, 5.625,00 TL dir. Teminta olarak 6183 sayılı A.A.T.U.H.Kanunun 10. maddesi gereğince 1-para, 2-Bankalar ve özel finans kurumları tarafından verilen süresiz teminat mektupları, 3-Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetleri vya bu senetler yerine düzenlenen belgeler(nominal bedele faiz dahil edilerek ihraç edilmiş ise bu işlemlerde anaparaya tekabül eden satış değerleri alınır.) 4-Hükümetçe belli edilerecek Milli esham ve tahvilat “Bu esham ve tahvilat, teminatın kabul edilmesine en yakın borsa cetvelleri üzerinden %15 noksanıyla değerlendirilir.” teminat olarak kabul edilir.


E)SATIŞIN YAPILACAĞI YER, GÜN VE SAAT:
Gayrimenkulün satışı; Salihli Adil Oral Vergi Dairesi Müdürlüğü Müdüriyet Makam Odasında, 28/06/2018 tarih ve saat 10:30 da başlayıp 10:45 de sona erecektir.


F)SATIŞ ŞARTNAMESİ:
Gayrimenkullerin Satış Şartnameleri mesai saatleri içerisinde Salihli Adil Oral Vergi Dairesi Müdürlüğü İcra Satış Servisinden temin edilebilir. Ayrıca Salihli Adil Oral Vergi Dairesi ilan panosu ve http://www.manisavdb.gov.tr/ internet adresinde ilan tarihinden itibaren görülebilir.


G)SATIŞA İŞTİRAK:
Satışa iştirak etmek isteyenler teminatlarını Salihli Adil Oral Vergi Dairesi Müdürlüğü veznesine yatırıp, teminatın yatılırdığına dair emanet makbuzunu satışın yapılacağı gün saat 09:00 a kadar mesai saatleri içinde İcra Satış Servisine teslim edeceklerdir.


H)İHALENİN ŞEKLİ:
Gayrimenkul malın satışında verilen bedel, gayrimenkule biçilen rayiç değerin %75 ini bulmadığı ve şayet artırılan bedel amme alacağına rüçhanı olan alacakların tutarından fazlaya çıkmadığı ve yapılmış ve ve/veya yapılacak masrafları karşılamadığı takdirde, en çok artıranın taahhüdü baki kalmak şartıyla artırma 7 gün daha uzatılarak gayrimenkulün satışı 05/07/2018 Perşembe günü aynı yer ve saatte tekrar yapılacaktır.


I)HANGİ MASRAFLARIN ALICIYA AİT OLACAĞI:
Belediye Tellaliye harcı ve Belediye İlan Ücreti, Resmi İhale Pulu, Tapu Alım Harç Masrafları, Tahliye giderleri ile %18 Katma Değer Vergisi alıcıya aittir.


J)DİĞER HUSUSLAR:
İşbu ilanın tapu kaydında adresi bulunmayan ilgililer ile tapu kaydında ad ve adresleri geçip de tebliğ edilemeyen ilgililere de tebliğ yerine kaim olduğu ve ihaleye iştirak edenlerin Satış Şartnamesini görmüş ve kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin Salihli Adil Oral Vergi Dairesi Müdürlüğü İcra Satış Servisine başvurmaları,
İLAN OLUNUR.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR