AFYONKARAHİSAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Arsa satışı yapılacaktır

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00812878
Şehir : Afyonkarahisar / Merkez
Semt-Mahalle : ERENLER MAH. / ÇARŞI
: 976
Yayınlandığı Gazeteler

KOCATEPE 01.06.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
KOCATEPE 06.06.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Merkez Erenler (Kumartaş) Mahallesi, 213 ada 10 parsel nolu 976,38-m2 alana sahip arsa vasıflı gayrimenku satışı yapılacaktır
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
20.06.2018 14:20
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Belediye Hizmet Binası Encümen Salonunda
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Satış

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

AFYONKARAHİSAR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLAN

Mülkiyeti Belediyemize ait Merkez Erenler (Kumartaş) Mahallesi, 213 ada 10 parsel nolu 976,38-m2 alana sahip arsa vasıflı gayrimenkul 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince açık teklif (açık arttırma) usulü ile 20/06/2018 tarihinde Karaman İş Merkezinde bulunan Belediye Hizmet Binası Encümen Salonunda saat 14:20' de Encümen huzurunda ¨ 1.171.656,00- (birmilyonyüzyetmişbirbinaltıyüzellialtılira) muhammen bedel ve ¨ 35.150,00- (otuzbeşbinyüzellilira) geçici ihale teminatı ile satılacaktır.
İhale ile ilgili şartname her gün mesai saatleri içerisinde Karaman İş Merkezinde bulunan Belediye Hizmet Binası Emlak ve İstimlâk Müdürlüğünde görülebilir.
İhaleye katılacak istekliler istenilen belgeleri son müracaat günü olan 20/06/2018 tarihi saat 10:00 'a kadar Emlak ve İstimlâk Müdürlüğüne vermeleri gerekmektedir.
Açık teklif (açık arttırma) usulü ile satışa çıkan arsa vasıflı gayrimenkulün K.D.V.’si hariç olup, ihale ile ilgili ilan, vergi, resim ve harçları alıcısı tarafından peşin olarak Belediye veznesine yatırılacaktır.

Satış İhalesine Katılacak Olanlar;

İSTEKLİLERDEN İSTENECEK BELGELER (GERÇEK KİŞİ)

01-) Dilekçe, (Satışa çıkan gayrimenkulün yerini bildiğine ve gördüğüne dair.)
02-) Kanuni İkametgâh Belgesi, (İl Nüfus Müdürlüğünden)
03-) İmza Sirküleri, (Noterden tasdikli)
04-) Nüfus Cüzdanı Örneği, (Muhtarlıktan veya İl Nüfus Müdürlüğünden)
05-) Ayrıca istekliler adına teklifte bulunanın vekâletnamesi ile vekâleten iştirak edenin Noterden onaylı imza sirküsü.
06-) Geçici İhale Teminatı, (Teminat Mektubu verilmesi halinde limit içi ve süresiz olacak.)
07-) Şartname Bedeli Makbuzu (¨ 50,00-)

İSTEKLİLERDEN İSTENECEK BELGELER (TÜZEL KİŞİ)

01-) Dilekçe, (Satışa çıkan gayrimenkulün yerini bildiğine ve gördüğüne dair.)
02-) Ticaret ve Sanayi Odası Belgesi
03-) Ticaret Sicil Belgesi
04-) Şirketi temsil etme yetkisi ve yetkilinin Noterden imza sirküsü
05-) Ayrıca istekliler adına teklifte bulunanın vekâletnamesi ile vekâleten iştirak edenin Noterden onaylı imza sirküsü.
06-) Geçici İhale Teminatı, (Teminat Mektubu verilmesi halinde limit içi ve süresiz olacak.)
07-) Şartname Bedeli Makbuzu (¨ 50,00-)


- İdare İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
- Postadaki gecikmeler kabul edilmez.

İLAN OLUNUR.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR