AFYONKARAHİSAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Arsa satışı yapılacaktır

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00812863
Şehir : Afyonkarahisar / Merkez
Yayınlandığı Gazeteler

YENİ ŞAFAK 07.06.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
mahallesi, pafta, ada, parsel, alanı, vasıfları, muhammen bedelleri ve geçici ihale teminatları yazılı olan 2 adet arsa vasıflı gayrimenkul satışı yapılacaktır
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
20.06.2018 14:10
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Belediye Hizmet Binası Encümen Salonunda
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Satış

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

AFYONKARAHİSAR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLAN


01-) Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda mahallesi, pafta, ada, parsel, alanı, vasıfları, muhammen bedelleri ve geçici ihale teminatları yazılı olan 2 adet arsa vasıflı gayrimenkul, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35. maddesinin (a) bendi gereğince, kapalı teklif usulü ile 20/06/2018 tarihinde Karaman İş Merkezinde bulunan Belediye Hizmet Binası Encümen Salonunda, Encümen huzurunda aşağıdaki belirtilen sıralar ve saatler takip edilerek satılacaktır.

İHALE TARİHİ: 20/06/2018 İHALE SAATİ : 14:00

S. NO MAHALLE PAFTA ADA PARSEL ALAN
(m²)
VASFI MUHAMMEN
BEDELİ - ¨
GEÇİCİ İHALE
TEMİNATI - ¨
1- ÇETİNKAYA - 4510 2 7.384,77- Arsa (Konut) 2.215.431,00- 66.463,00-


İHALE TARİHİ: 20/06/2018 İHALE SAATİ : 14:10

S. NO MAHALLE PAFTA ADA PARSEL ALAN
(m²)
VASFI MUHAMMEN
BEDELİ - ¨
GEÇİCİ İHALE
TEMİNATI - ¨
2- ÇETİNKAYA - 4510 3 7.384,77- Arsa (Konut) 2.215.431,00- 66.463,00-


02-) İhale ile ilgili şartname her gün mesai saatleri içerisinde Karaman İş Merkezinde bulunan Belediye Hizmet Binası Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde görülebilir.
Çetinkaya Mahallesi, 4510 ada, 2 ve 3 parsel nolu arsa vasıflı gayrimenkullerimizin ihalesine katılacak istekliler istenilen belgeleri ve teklif mektubunu kapalı zarf içinde son müracaat günü olan 20/06/2018 tarihi saat 14:00’ a kadar Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne vermeleri gerekmektedir.
Kapalı teklif usulü ile satışa çıkan arsa vasıflı gayrimenkuller 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununa göre K.D.V.’den istisnadır. İhale ile ilgili ilan, vergi, resim ve harçları alıcısı tarafından peşin olarak Belediye veznesine yatırılacaktır.

03-) Satış İhalesine katılacak olanlar için;

İSTEKLİLERDEN İSTENECEK BELGELER (GERÇEK KİŞİ)

01-) Dilekçe, (Satışa çıkan gayrimenkulün yerini bildiğine ve gördüğüne dair.)
02-) Kanuni İkametgâh Belgesi, (İl Nüfus Müdürlüğünden)
03-) İmza Sirküleri, (Noterden tasdikli)
04-) Nüfus Cüzdanı Örneği, (Muhtarlıktan veya İl Nüfus Müdürlüğünden)
05-) Ayrıca istekliler adına teklifte bulunanın vekâletnamesi ile vekâleten iştirak edenin Noterden onaylı imza sirküsü
06-) Geçici İhale Teminatı, (Teminat Mektubu verilmesi halinde limit içi ve süresiz olacak.)
07-) Doküman (Şartname) Bedeli Makbuzu (¨ 50,00-)

İSTEKLİLERDEN İSTENECEK BELGELER (TÜZEL KİŞİ)

01-) Dilekçe, (Satışa çıkan gayrimenkulün yerini bildiğine ve gördüğüne dair.)
02-) Ticaret ve Sanayi Odası Belgesi
03-) Ticaret Sicil Belgesi
04-) Şirketi temsil etme yetkisi ve yetkilinin Noterden imza sirküsü
05-) Ayrıca istekliler adına teklifte bulunanın vekâletnamesi ile vekâleten iştirak edenin Noterden onaylı imza sirküsü
06-) Geçici İhale Teminatı, (Teminat Mektubu verilmesi halinde limit içi ve süresiz olacak.)
07-) Doküman (Şartname) Bedeli Makbuzu (¨ 50,00-)

- İdare İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
- Posta ile gönderilecek tekliflerin ilanda belirtilen saate kadar komisyon başkanlığına ulaşması gerekmektedir. Postada meydana gelebilecek gecikmeler dikkate alınmaz. Saat ayarında T.R.T saat ayarı esastır.

İLAN OLUNUR.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR