KAHRAMANKAZAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Arsa satışı yapılacaktır

KAHRAMANKAZAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00788496
Şehir : Ankara / Kahramankazan
Semt-Mahalle : SATIKADIN MAH. / KAZAN
: 909580
Yayınlandığı Gazeteler

YENİ ASYA 17.04.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Satıkadın Mahallesi tapulamasına kayıtlı 220955 ada 4 parsel numaralı 1(bir) adet arsa satılacaktır
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
27.04.2018 10:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Belediye Meclis Toplantı Salonunda (16. Kat) Ankara Bulvarı No: 105/1 Kahramankazan/ANKARA
İhale Usulü
:
2886 Sayılı DİK, Kapalı Teklif Usulü
İhale Türü
:
Satış

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.
KAHRAMANKAZAN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
BİLDİRİLMİŞTİR

  1. Mülkiyeti Kahramankazan Belediyesine ait İlçemiz sınırları içerisinde bulunan Satıkadın Mahallesi tapulamasına kayıtlı 220955 ada 4 parsel numaralı 1(bir) adet arsanın; 2886 sayılı Devlet ihale Kanununun 35/a. maddesi gereğince Kapalı Teklif Usulü ile satılacaktır.
  2. Satışı yapılacak taşınmazın Mahallesi, Cinsi, Ada, Parsel, Yüzölçümü, m² bedeli, toplam m² bedeli ve geçici teminat bedeli aşağıya çıkarılmıştır.
  3. İhale 27.04.2018 Cuma günü saat 10:30’da Belediye Meclis Toplantı Salonunda (16. Kat) Ankara Bulvarı No: 105/1 Kahramankazan/ANKARA Encümen huzurunda yapılacaktır.
  4. Taşınmazların bedeli İhale Şartnamesinde gösterilen tabloda ki gibi tahsil edilecektir.

5. İhaleye katılacaklarda aranacak belgeler;
a-İkametgâh belgesi,
b-Nüfus cüzdanı örneği,
c-Geçici Teminat yatırdığına dair makbuz,
d-İdari Şartnameyi kabul ettiğine dair Taahhüt yazısı,
e-Gerçek kişi olması halinde Noter tasdikli İmza Beyannamesi,
f-Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel
kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu
hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
g-Vekaleten katılanlar için noterden onaylı vekaletname, İhaleye katılacaklarda aranacak belgeler;
6. Daha geniş bilgi almak isteyenler www.kazan.bel.tr. İnternet adresinden ve her gün mesai saatleri içinde Belediye Emlak İstimlâk Müdürlüğüne (0312 814 53 00 / 1220-1227) müracaat etmeleri gerekmektedir.

MAHALLE CİNSİ ADA PARSEL ALANI(M²) NİTELİĞİ ARSA M² BEDELİ(₺)
TOPLAMEDELİ (₺)
GEÇİCİ TEMİNAT
BEDELİ (₺)

SATIKADIN
ARSA 220955 4 9.095,80 M² KDKÇA ₺270,00. ₺2.455.866,00. ₺73.700,00.İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR