EREĞLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Arsa satışı yapılacaktır

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
5 ADET ARSA
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
12.12.2017 14:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Namık Kemal Mahallesi Anıt Cad. No:58 Ereğli / KONYA adresindeki Belediye Hizmet Binası 2. Kat Sevide Tavas Toplantı Salonu
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Satış

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

EREĞLİ BELEDİYESİNE AİT 5 ADET ARSA SATIŞ İHALE İLANIDIR


MADDE 1- TAŞINMAZIN MAL SAHİBİ İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER
1.1- Taşınmazın Mal Sahibi İdarenin;
a) Adı : Konya /Ereğli Belediyesi
b) Adresi : N.Kemal Mah. Anıt Cad. No:58 Ereğli / KONYA
c) Telefon numarası : (0 332) 713 15 18
d) Faks numarası : (0 332) 713 12 40
MADDE 2- İHALEYE İLİŞKİN BİLGİLER
a) İhale usulü : 1adet arsa 2886 Sayılı Devlet İhale yasasının 36.maddesi gereğince Kapalı Teklif Usulü ile 4 adet arsa 2886 Sayılı Devlet İhale yasasının 45.maddesi gereğince açık artırma usulü ile satışı yapılacaktır. Açık Teklif ve Kapalı Teklif usulü ile satılacak parseller aşağıdaki tabloda belirtilmiştir. Şartname Belediyemiz Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü'nden bedelsiz görülebilir.
b) İhalenin Yapılacağı Yer : Namık Kemal Mahallesi Anıt Cad. No:58 Ereğli / KONYA adresindeki Belediye Hizmet Binası 2. Kat Sevide Tavas Toplantı Salonunda başlayacaktır.
MADDE 3- İHALE EDİLECEK TAŞINMAZLARA AİT BİLGİLER İHALE TARİH VE SAATLERİ

Sıra İlçe Mahalle Ada Parsel Yüz Ölçümü (m2) Niteliği İmar Durumu Tahmini Bedel Geçici Teminat İhale Türü İhale Tarih ve Saati
1 Ereğli Barbaros 1483 4 1.784,84 Arsa Akaryakıt ve Servis İstasyonu 2.141.808,00 64.255,00 Kapalı 12.12.2017 14:00
2 Ereğli Çömlekçi 3131 1 1.772,04 Arsa Akaryakıt ve Servis İstasyonu 1.240.428,00 37.213,00 Açık 12.12.2017 14:15
3 Ereğli Boyacı Ali 102 34 232,72 Arsa Bitişik Nizam Ticari 186.176,00 5.586,00 Açık 12.12.2017 14:30
4 Ereğli Çömlekçi 546 6 2.993,00 Tarla İmar Harici 104.755,00 3.143,00 Açık 12.12.2017 14:45
5 Ereğli Bulgurluk 1602 2.251,18 Arsa İmar Harici 15.758,26 473,00 Açık 12.12.2017 15:00


MADDE 4- İHALEYE DOSYASINDA ARANACAK BELGELER:
İhale katılımcılarından istenecek belgeler aşağıda bildirilmiştir. İhale dokümanı Belediyemiz Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü’nden alınacaktır. Müracaatların belediyemiz Emlak İstimlâk Müdürlüğü’ne ihale günü en geç saat:12.30’ a kadar yapılması gerekmektedir. Posta, kargo, telgrafla veya internet üzerinden yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

A)Açık İhale
a) Başvuru Dilekçesi.
b) İstekli tarafından imzalanmış şartnamenin bir örneği
c) İhalelere katılımdan yasaklı olmadığına dair taahhütname,
d) Belediyemize yatırmış oldukları geçici teminat makbuzu,
e) Yerleşim Yeri Belgesi (Muhtarlık veya Nüfus Müdürlüğü)
f) Nüfus Cüzdanı Fotokopisi veya Onaylı Nüfus cüzdanı sureti
g) Vekâleten Katılma Durumunda Vekâletname ve İmza Sirküleri.(Noter Onaylı)
h) İhale dokümanı satın alındığına dair makbuz.(İhale şartname bedeli 150,00 TL dir.)
i) Belediyemize borcu olmadığına dair borcu yoktur belgesi .(Belediyeden alınacaktır.)
j) Yabancı istekliler için Türkiye'de gayrimenkul edinilmesine ilişkin şartları taşımak ve Türkiye'de tebligat adresi göstermesi (Adres Beyanı)
k) Tüzel kişi olması halinde, Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve / veya Sanayi veya Esnaf Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge (Tescil Belgesi) ve Kayıtlı olduğu Vergi Dairesi kaydı ve teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli belge ve imza sirküleri

B)Kapalı Teklif Usulü İhale
İç Zarf :
 Teklif mektubunun bulunduğu iç zarf.

Dış Zarf :
a) Teklif Mektubu (Şartname eklerinde örneği mevcut),
b) İstekli tarafından imzalanmış şartnamenin bir örneği
c) Geçici Teminat bedeli makbuzu veya Teminat Mektubu
d) Gerçek kişiler için Nüfus Cüzdan Fotokopisi veya Nüfus cüzdanı sureti (Nüfus Müdürlüğünden)
e) Gerçek kişiler için Yerleşim Belgesi (Muhtarlık veya Nüfus Müdürlüğünden)
f) Vekâleten iştirak ediliyorsa, isteklinin adına teklif vermeye yetkili olduğuna dair noter tasdikli vekâletname,
g) Tüzel kişi olması halinde, Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve / veya Sanayi veya Esnaf Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge (Tescil Belgesi) ve Kayıtlı olduğu Vergi Dairesi kaydı ve teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli belge ve imza sirküleri
h) İhale dokümanı satın alındığına dair makbuz.(İhale şartname bedeli 150,00 TL dir.)
i) Belediyemize borcu olmadığına dair borcu yoktur belgesi .(Belediyeden alınacaktır.)
MADDE 5-İhaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte Belediye Encümeni serbesttir.
MADDE 6- Açık yapılacak ihalelerin yapılamaması halinde 19.12.2017 tarihinde Salı günü aynı şartlarda, aynı yerde ve aynı saatlerde 2.defa ihale edilecektir.
MADDE 7-Şartname mesai saatleri dâhilinde Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü'nde görülebilir. İhale evrakları ihale günü en geç saat 12:30’a kadar Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne teslim edilecektir.İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR