SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Arsa satışı yapılacaktır

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
İmar Durumu ve m2 ‘si belirtilen 7 Adet arsanın satışı
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
30.11.2017 14:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Sakarya Büyükşehir Belediyesi Encümen toplantı salonu
İhale Usulü
:
2886 Sayılı DİK, Kapalı Teklif Usulü
İhale Türü
:
Satış

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

ARSA SATIŞLARI

SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

MADDE –1: İHALENİN KONUSU İŞİN NİTELİĞİ VE MİKTARI:

Mülkiyeti Sakarya Büyükşehir Belediyesine ait aşağıda Adresi- Niteliği- İmar Durumu ve m2 ‘si belirtilen 7 Adet arsanın satışının 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37. maddesine göre “Kapalı Teklif Usulü” ile ihale edilmesi işidir.

ADRES NİTELİK İMAR DURUMU
ADA PARSEL
PAFTA
ARSA (m2)
Adapazarı İlçesi Korucuk Mahallesi Arsa KONUT 3538 5 G24B11C4C 604,01
Adapazarı İlçesi Korucuk Mahallesi Arsa KONUT 3353 3 G24B11D3C 5.022,25
Adapazarı İlçesi Korucuk Mahallesi Arsa KONUT 3355 4 G24B11C4D 2.658,14
Adapazarı İlçesi Karakamış Mahallesi Arsa KONUT 4272 3 G24B18D2D 1.000,00
Adapazarı İlçesi Karakamış Mahallesi Arsa KONUT 4274 3 G24B18D2D 1.240,85
Adapazarı İlçesi Karakamış Mahallesi Arsa KONUT/ TİCARET 4276 2 G24B18D2D 1.000,00
Adapazarı İlçesi Korucuk Mahallesi Arsa MERKEZİ İŞ ALANI 3331 3 G24B11C4C 5.287,01


MADDE–2: ŞARTNAME VE EKLERİNİN NEREDE VE HANGİ ŞARTLARDA ALINACAĞI:
İhale Şartnamesi Belediyemiz Gelir Müdürlüğünden 250,00 TL (iki yüz elli Türk lirası)karşılığı temin edilebilir.
Birden fazla taşınmaza teklif verecek istekliler İhaleye tek şartname ile girecek olup, her bir taşınmaz için ayrı ayrı geçici teminat yatıracaktır.
Not: Arsa satışıyla ilgili mevzuatlardan kaynaklanan vergi, resim, harç vb. tüm giderler istekliye aittir.

MADDE –3: İHALENİN NEREDE YAPILACAĞI:
İhale Sakarya Büyükşehir Belediyesi Encümen toplantı salonunda 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35-A maddesine göre Kapalı Teklif Usulü ile yapılacaktır.

MADDE –4: TAHMİNİ BEDEL ,GEÇİCİ TEMİNAT MİKTARI VE İHALE TARİH - SAATİ:

ADRES NİTELİK İMAR DURUMU
MUHAMMEN BEDEL
GEÇİCİ TEMİNAT
İHALE TARİHİ İHALE SAATİ
Adapazarı İlçesi Korucuk Mahallesi Arsa KONUT 241.604,00 7.248,12 30/11/2017 14:00
Adapazarı İlçesi Korucuk Mahallesi Arsa KONUT 2.511.125,00 75.333,75 30/11/2017 14:10
Adapazarı İlçesi Korucuk Mahallesi Arsa KONUT 1.594.884,00 47.846,52 30/11/2017 14:20
Adapazarı İlçesi Karakamış Mahallesi Arsa KONUT 500.000,00 15.000,00 30/11/2017 14:30
Adapazarı İlçesi Karakamış Mahallesi Arsa KONUT 620.425,00 18.612,75 30/11/2017 14:40
Adapazarı İlçesi Karakamış Mahallesi Arsa KONUT/ TİCARET 600.000,00 18.000,00 30/11/2017 14:50
Adapazarı İlçesi Korucuk Mahallesi Arsa MERKEZİ İŞ ALANI 3.700.907,00 111.027,21 30/11/2017 15:00


İhaleye girecek olan istekliler ihale bedelini peşin olarak ödeyebilirler.
İhale bedelini peşin olarak ödeme seçeneğini tercih etmeyen istekliler den ihale bedelinin %50 peşin olarak tahsil edilecek olup ihale bedelinin kalan %50 kısmı 4 eşit taksit ile kanuni faizi ile tahsil edilecektir.
Taksit ile ödeme seçeneğini tercih eden isteklilerle sözleşme yapılacaktır.
Not: KDV Kanunun 17. Maddesinin 4-p bendine göre Arsa satışlarımız KDV muaftır.

MADDE – 5: İSTEKLİLERDE ARANILAN BELGELER:
Gerçek Kişiler :

 1. Yasal Yerleşim Yeri belgesi.
 2. Nüfus Kayıt Örneği.
 3. Tebligat için Türkiye’de adres göstermeleri.
 4. İhale tarihinden önce alınmış Noter tasdikli imza beyannamesi
 5. Geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz.
 6. İstekli, ihaleye gireceği arsa ile ilgili (ada-pafta-m2-imar durumu vb.) tüm bilgilere sahip olduğuna dair taahhüt vermesi.
 7. Vekâleten katılması halinde İhale tarihinden önce alınmış Noter tasdikli vekâletname ile vekilin Noter onaylı imza örneği. İş Ortaklığı olması halinde İş ortaklığı sözleşmesinde bu ihalenin tüm süreçleri için yetki verilmiş kişi.
 8. İhale şartname bedelinin yatırıldığına dair makbuz ve her sayfası imzalı idari ve teknik şartname.
 9. Sakarya Büyükşehir Belediyesinden ihale ilan tarihi ile; ihale tarihi arasında alınmış “borcu yoktur belgesi”.
 10. Devlet İhale kanununa göre ihale yasaklısı olmadığına dair İsteklinin yazılı beyan da bulunması. İsteklinin yazılı beyanına rağmen, ihale aşamasından sonra isteklinin, ihalelerden yasaklı olduğu idare tarafından tespit edilirse ihale iptal olur, geçici teminat irad kaydedilir.
  Tüzel Kişiler :
 1. Şirketin Kanuni adresini belirten adres beyanı.
 2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren ihale tarihinden önce alınmış Noter tasdikli imza sirküleri.
 3. Geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz.
 4. İstekli, ihaleye gireceği arsa ile ilgili (ada-pafta-m²-imar durumu vb.) tüm bilgilere sahip olduğuna dair taahhüt vermesi.
 5. Vekâleten katılması halinde İhale tarihinden önce alınmış Noter tasdikli vekâletname ile vekilin Noter onaylı imza örneği. İş Ortaklığı olması halinde İş ortaklığı sözleşmesinde bu ihalenin tüm süreçleri için yetki verilmiş kişi.
 6. İhale şartname bedelinin yatırıldığına dair makbuz ve her sayfası imzalı idari ve teknik şartname.
 7. Sakarya Büyükşehir Belediyesinden ihale ilan tarihi ile; ihale tarihi arasında alınmış “borcu yoktur belgesi”.
 8. Tüzel kişiliklerde ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlerini belirtilen Ticaret Sicil Gazetesinin aslı veya ihale tarihinden önce alınmış son güncel tasdikli örneği .
 9. Devlet İhale kanununa göre ihale yasaklısı olmadığına dair İsteklinin yazılı beyan da bulunması. İsteklinin yazılı beyanına rağmen, ihale aşamasından sonra isteklinin, ihalelerden yasaklı olduğu idare tarafından tespit edilirse ihale iptal olur, geçici teminat irad kaydedilir.
  .MADDE – 6:TEKLİFLERİN HANGİ TARİH VE SAATE KADAR NEREYE VERİLECEĞİ
  Teklif Zarfları 30/11/2017 Perşembe günü saat 13:00’ e kadar Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı, Gelirler Şube Müdürlüğüne teslim edilecektir.
  Not: Yukarıda sayılan belgelerin aslı veya noterce tasdikli suretlerinin getirilmesi gerekmektedir, posta ile müracaat edilmesi halinde ihale saatinden sonra idareye ulaşacak teklifler, idare tarafından değerlendirmeye alınmayacaktır.
  İDARE İHALEYİ YAPIP YAPMAMAKTA SERBEST OLUP, 2886 SAYILI DEVLET İHALE KANUNU GEREĞİNCE İLAN OLUNUR.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR