AFYONKARAHİSAR İL ÖZEL İDARESİ

Arsa satışı yapılacaktır

Kurum Hakkında

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00674016
Şehir : Afyonkarahisar / Merkez
Yayınlandığı Gazeteler

KOCATEPE 06.10.2017
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
KOCATEPE 09.10.2017
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Bağlı ve İlgili Kuruluş
:
İL ENCÜMENİ BAŞKANLIĞI
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
6360 Sayılı Kanunla kapanan belediyelerden İl Özel İdaresine devredilen taşınmazların Muhammen bedel üzerinden satılması için, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45.maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü  (Açık Artırma) ile ihaleye çıkarılmıştır.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
18.10.2017 11:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Dörtyol Mahallesi Küçükçobanlı Yolu Küme Evler No:1’de bulunan Afyonkarahisar İl Özel İdaresi, İl Encümeni toplantı salonunda
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Satış

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

HATA BİLDİR TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

İ L A N

AFYONKARAHİSAR İL ÖZEL İDARESİ
İL ENCÜMENİ BAŞKANLIĞINDAN


1- 6360 Sayılı Kanunla kapanan belediyelerden İl Özel İdaresine devredilen taşınmazların Muhammen bedel üzerinden satılması için, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45.maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü (Açık Artırma) ile ihaleye çıkarılmıştır.
2-İhale 18 Ekim 2017 Çarşamba günü saat 11.00’de Dörtyol Mahallesi Küçükçobanlı Yolu Küme Evler No:1’de bulunan Afyonkarahisar İl Özel İdaresi, İl Encümeni toplantı salonunda sırasıyla ayrı, ayrı yapılacaktır. İstekli çıkmadığı veya teklif edilen bedelin komisyonca uygun görülmediği takdirde, aynı kanun hükümlerine göre ihalenin 25 Ekim 2017 Çarşamba günü aynı adreste saat:11.00’de İl Encümeni huzurunda yapılacaktır.
3-İhaleleri yapılacak olan taşınmazların şartnameleri mesai saatleri içerisinde, Dörtyol Mahallesi Küçükçobanlı Yolu Küme Evler No :1 ‘de bulunan Afyonkarahisar İl Özel İdaresi, Encümen Müdürlüğünde görülebilir.
4-İsteklilerin İhalelere katılabilmeleri için;
A) GERÇEK KİŞİLERİN;
a) İhaleye katılma isteğini belirten dilekçe,
b) İl Encümen Başkanlığı adına alınmış aşağıda belirtilen tutarlarda ayrı ayrı geçici teminat, (Ziraat Bankası TR 700001000021364301215012 İban nolu İl Öze İdare Hesabına yatırılacak)
c)Söz konusu yerin ve ihale dosyasının (Şartnamesinin) tamamının yerinde gidilip görüldüğüne dair belge,
d) 2017 yılı içerisinde alınmış adrese dayalı sisteme göre ikametgah belgesi,
e) Nüfus Cüzdan fotokopisi,
f) Vekaleten ihaleye katılması halinde, istekli adına ihaleye katılan kişinin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza sirküsü.
B) TÜZEL KİŞİLERİN;
a) Gerçek Kişilerden istenen (a), (b) ve (c) bentlerinde yazılı belgelerin yanında, ayrıca;
b) Şirket adına katılanların, noterden tasdikli imza sirküleri ve yetki belgeleri,
c) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu odadan 2017 yılı içinde alınmış oda kayıt belgesi,
d) Şirket Ortaklarının isimleri ile Ortaklık oranlarını belirtir Ticaret Sicil Gazetesi veya tevsik eden belgeleri,
e) Ortak Girişim olması halinde, noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ile ortaklık sözleşmesi,
5-İhaleye katılmak isteyen taliplilerin istenilen belgeleriyle birlikte ihale saatinde ihale salonunda hazır bulunmaları,
6-Faksla yapılan müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmez.
7- İdare ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedel tespitinde serbesttir.
İlan olunur.

SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZLAR

S
N
İlçe
Köyü
Ada
Parsel
Nitelik Alan
( m²)
Muhammen Bedeli Kdv Hariç (TL) Geçici
Teminat
(TL)
İhale Tarih
Ve Saati
İhale Şekli
(2886 S.Y.K)
1 Çay
Akkonak
4560 Arsa 789,31 15.786,20 474,00 18.10.2017
11:00
Açık Teklif (Artırma)
2 Çay
Akkonak
4654 Arsa 732,08 14.641,60 440,00 18.10.2017
11:00
Açık Teklif (Artırma)
3 Çay
Akkonak
4655 Arsa 1017,92 20.358,40 611,00 18.10.2017
11:00
Açık Teklif (Artırma)

S
N
İlçesi
Köyü
Ada
Parsel
Nitelik Alan
( m²)
Muhammen Bedeli Kdv Hariç (TL) Geçici
Teminat
(TL)
İhale
Tarih ve
Saati
İhale Şekli
(2886 S.Y.K)
4 Çay
Akkonak
4660 Arsa 538,29 10.765,80 323,00 18.10.2017
11:00
Açık Teklif (Artırma)
5 Çay
Akkonak
4691 Arsa 807,26 16.145,20 485,00 18.10.2017
11:00
Açık Teklif (Artırma)
6 Çay
Akkonak
4669 Arsa 494,96 9.899,20 297,00 18.10.2017
11:00
Açık Teklif (Artırma)
7 Çay
Akkonak
4670 Arsa 532,5 10.650,00 320,00 18.10.2017
11:00
Açık Teklif (Artırma)
8 Çay
Akkonak
4671 Arsa 620,92 12.418,40 373,00 18.10.2017
11:00
Açık Teklif (Artırma)
9 Çay
Akkonak
4672 Arsa 495,07 9.901,40 298,00 18.10.2017
11:00
Açık Teklif (Artırma)
10 Çay
Deresinek
245
17
Arsa 408,22 8.164,40 245,00 18.10.2017
11:00
Açık Teklif (Artırma)
11 Çay
Deresinek
201
4
Arsa 296,27 5.925,40 178,00 18.10.2017
11:00
Açık Teklif (Artırma)
12 Çay
Deresinek
201
8
Arsa 294,95 5.899,00 177,00 18.10.2017
11:00
Açık Teklif (Artırma)
13 Çay
Deresinek
201
9
Arsa 295,86 5.917,20 178,00 18.10.2017
11:00
Açık Teklif (Artırma)
14 Çay
Deresinek
243
6
Arsa 453,41 9.068,20 273,00 18.10.2017
11:00
Açık Teklif (Artırma)
15 Çay
Deresinek
243
7
Arsa 453,41 9.068,20 273,00 18.10.2017
11:00
Açık Teklif (Artırma)
16 Çay
Koçbeyli
118
6
Arsa 322,26 6.445,20 194,00 18.10.2017
11:00
Açık Teklif (Artırma)
17 Çay
Koçbeyli
118
7
Arsa 370,41 7.408,20 223,00 18.10.2017
11:00
Açık Teklif (Artırma)
18 Çay
Koçbeyli
118
8
Arsa 245,04 4.900,80 147,00 18.10.2017
11:00
Açık Teklif (Artırma)
19 Çay
Koçbeyli
118
9
Arsa 376,07 7.521,40 226,00 18.10.2017
11:00
Açık Teklif (Artırma)
20 Çay
İnli
4371 Arsa 145,69 2.913,80 88,00 18.10.2017
11:00
Açık Teklif (Artırma)
21 Dinar
Çiçektepe
209
4
Arsa 600 12.000,00 360,00 18.10.2017
11:00
Açık Teklif (Artırma)
22 Dinar
Çiçektepe
209
6
Arsa 549,44 10.988,80 330,00 18.10.2017
11:00
Açık Teklif (Artırma)
23 Dinar
Çiçektepe
209
8
Arsa 966,55 19.331,00 580,00 18.10.2017
11:00
Açık Teklif (Artırma)
24 Dinar
Çiçektepe
189
2
Arsa 600 12.000,00 360,00 18.10.2017
11:00
Açık Teklif (Artırma)
25 Dinar
Çiçektepe
189
9
Arsa 550 11.000,00 330,00 18.10.2017
11:00
Açık Teklif (Artırma)
26 Dinar
Çiçektepe
180
8
Arsa 701,48 14.029,60 421,00 18.10.2017
11:00
Açık Teklif (Artırma)
27 Dinar
Çiçektepe
184
3
Arsa 600 12.000,00 360,00 18.10.2017
11:00
Açık Teklif (Artırma)
28 Dinar
Çiçektepe
189
8
Arsa 550 11.000,00 330,00 18.10.2017
11:00
Açık Teklif (Artırma)

S
N
İlçe
Köyü
Ada
Parsel
Nitelik Alan
( m²)
Muhammen Bedeli Kdv Hariç (TL) Geçici
Teminat
(TL)
İhale
Tarih ve
Saati
İhale Şekli
(2886 S.Y.K)
29 Dinar
Çiçektepe
192
1
Arsa 600 12.000,00 360,00 18.10.2017
11:00
Açık Teklif (Artırma)
30 Dinar
Çiçektepe
123
36
Arsa 595,16 11.903,20 357,00 18.10.2017
11:00
Açık Teklif (Artırma)
31 Dinar
Çiçektepe
180
1
Arsa 651,41 13.028,20 391,00 18.10.2017
11:00
Açık Teklif (Artırma)
32 Dinar
Çiçektepe
180
2
Arsa 893,09 17.861,80 536,00 18.10.2017
11:00
Açık Teklif (Artırma)
33 Dinar
Çiçektepe
180
10
Arsa 803,57 16.071,40 483,00 18.10.2017
11:00
Açık Teklif (Artırma)
34 Dinar
Doğanlı
128
9
Arsa 642,16 12.843,20 386,00 18.10.2017
11:00
Açık Teklif (Artırma)
35 Dinar
Uluköy
2824 Arsa (Üzerinde Bina var) 707,00 160.000,00 4.800,00 18.10.2017
11:00
Açık Teklif (Artırma)
36 Emirdağ
Adayazı
110
10
Arsa 865,27 17.305,40 520,00 18.10.2017
11:00
Açık Teklif (Artırma)
37 Emirdağ
Bademli
159
2
Arsa 149,76 2.995,20 90,00 18.10.2017
11:00
Açık Teklif (Artırma)
38 İhsaniye
Karacaahmet
3743 Kargir Benzinlik Binası ve Arsası 4692,01 400.000,00 12.000,00 18.10.2017
11:00
Açık Teklif (Artırma)
39 İhsaniye
Karacaahmet
3766 Arsa 898,78 17.975,60 540,00 18.10.2017
11:00
Açık Teklif (Artırma)
40 İhsaniye
Yeşilyayla
245
618
Arsa 138,55 2.771,00 83,50 18.10.2017
11:00
Açık Teklif (Artırma)
41 İhsaniye
Yeşilyayla
245
623
Arsa 969,32 19.386,40 582,00 18.10.2017
11:00
Açık Teklif (Artırma)
42 Merkez
Anıtkaya
207
11
Arsa 172,55 4.000,00 120,00 18.10.2017
11:00
Açık Teklif (Artırma)
43 Merkez
Anıtkaya
179
5
Arsa 562,86 11.257,20 338,00 18.10.2017
11:00
Açık Teklif (Artırma)
44 Sandıklı
Örenkaya
3264 Arsa 192,44 4.000,00 120,00 18.10.2017
11:00
Açık Teklif (Artırma)
45 Sandıklı
Kusura
101
3
Arsa 380,82 7.616,40 229,00 18.10.2017
11:00
Açık Teklif (Artırma)
46 Sandıklı
Kusura
101
4
Arsa 359,81 7.196,20 216,00 18.10.2017
11:00
Açık Teklif (Artırma)
47 Sandıklı
Kusura
101
9
Arsa 305,84 6.116,80 184,00 18.10.2017
11:00
Açık Teklif (Artırma)
48 Sandıklı
Kusura
101
10
Arsa 220,79 4.415,80 133,00 18.10.2017
11:00
Açık Teklif (Artırma)
49 Sandıklı
Kusura
101
16
Arsa 150,1 3.002,00 90,00 18.10.2017
11:00
Açık Teklif (Artırma)
50 Sultandağı
Yakasinek
431
25
Arsa 648,46 12.969,20 389,00 18.10.2017
11:00
Açık Teklif (Artırma)
51 Sultandağı
Yakasinek
378
3
Arsa 644,51 12.890,20 387,00 18.10.2017
11:00
Açık Teklif (Artırma)
52 Sultandağı
Yakasinek
455
1
Arsa 514,27 10.285,40 309,00 18.10.2017
11:00
Açık Teklif (Artırma)

S
N
İlçesi
Köyü
Ada
Parsel
Nitelik Alan
( m²)
Muhammen Bedeli Kdv Hariç (TL) Geçici
Teminat
(TL)
İhale
Tarih ve
Saati
İhale Şekli
(2886 S.Y.K)
53 Sultandağı
Yakasinek
455
2
Arsa 536,61 10.732,20 322,00 18.10.2017
11:00
Açık Teklif (Artırma)
54 Sultandağı
Yakasinek
455
3
Arsa 515,65 10.313,00 310,00 18.10.2017
11:00
Açık Teklif (Artırma)
55 Sultandağı
Yakasinek
455
4
Arsa 516,93 10.338,60 310,00 18.10.2017
11:00
Açık Teklif (Artırma)
56 Sultandağı
Yakasinek
455
5
Arsa 518,52 10.370,40 311,00 18.10.2017
11:00
Açık Teklif (Artırma)
57 Sultandağı
Yakasinek
455
6
Arsa 518,34 10.366,80 311,00 18.10.2017
11:00
Açık Teklif (Artırma)
58 Sultandağı
Yakasinek
455
7
Arsa 516,67 10.333,40 310,00 18.10.2017
11:00
Açık Teklif (Artırma)
59 Sultandağı
Yakasinek
455
8
Arsa 515,54 10.310,80 310,00 18.10.2017
11:00
Açık Teklif (Artırma)
60 Sultandağı
Yakasinek
460
2
Arsa 688,48 13.769,60 413,00 18.10.2017
11:00
Açık Teklif (Artırma)
61 Sultandağı
Yakasinek
460
3
Arsa 515,26 10.305,20 310,00 18.10.2017
11:00
Açık Teklif (Artırma)
62 Sultandağı
Yakasinek
460
4
Arsa 560,1 11.202,00 336,00 18.10.2017
11:00
Açık Teklif (Artırma)
63 Sinanpaşa
Güney
245
6
Arsa 408,37 8.167,40 245,00 18.10.2017
11:00
Açık Teklif (Artırma)

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR