Yazdır

KARAYOLLARI 7. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (SAMSUN

Arsa satışı yapılacaktır

Kurumun Diğer İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00635777
Şehir : Samsun
Yayınlandığı Gazeteler

DOĞRU VE TARAFSIZ HABER 13.07.2017
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
DOĞRU VE TARAFSIZ HABER 16.07.2017
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZEL BİLGİLERİ İhalelere Nasıl Katılırım?
İhale Tarihi : 27.07.2017 14:00
Muhammen Bedel : 315998 TL
İhale Usulü : 2886 SAYILI DİK, AÇIK TEKLİF USULÜ
İşin Yapılacağı Yer : Ordu İli, Perşembe İlçesi, Mersin Köyü 1213 Parsel Nolu Taşınmazın (4.251,11 m²) Satışı 
İhale Türü : Satış

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

HATA BİLDİR TAKİP ET  PAYLAŞ
İlan Metni

ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK ve HABERLEŞME BAKANLIĞI
Karayolları Genel Müdürlüğü 7.Bölge Müdürlüğü


Aşağıda tahmini bedeli, geçici teminatı, İhale gün, saati ve özellikleri belirtilen, mülkiyetin Karayolları Genel Müdürlüğüne ait Gayrimenkul ( Arsa ) olan taşınmaz malların, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesi uyarınca Açık Teklif Usulüyle Samsun Karayolları 7. Bölge Müdürlüğü Binası İhale Salonunda toplanacak İhale Komisyonu huzurunda satışı yapılacaktır.
Bu işe ait şartname v.s. evraklar mesai saatleri içerisinde Karayolları 7. Bölge Müdürlüğü İhaleler Başmühendisliğinde bedelsiz görülebilir.
İHALEYE KATILABİLMEK İÇİN;
1- Gerçek kişilerin TC kimlik numarasını bildirir nüfus cüzdanı fotokopisi ve ikametgah belgesi.
2- Tüzel kişilerin siciline kayıtlı odasından ihale yılı içerinde alınmış Oda Kayıt Belgesi, noter tasdikli İmza Sirküleri ve vergi kimlik numarasını bildirir belge.
3- Noterden tanzim ve tasdik edilmiş imza sirküsü.
5- Vekaleten iştirak edilecek ise noter tasdikli vekaletname, vekaleten iştirak edenin imza beyannamesi.
6- Geçici teminat vezne alındısı veya geçici teminat mektup olarak verildiği takdirde 2886 sayılı Kanunun 27. maddesine uygun olacaktır.
7- Tebligat için Türkiye’de adres gösteren Tebligat Adres Beyanı.
8- Yukarıda belirtilen belgelerin ihale günü ihale saatine kadar Komisyon Başkanlığına ibraz etmeleri şarttır.
9- Posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 38. maddesine uygun olarak hazırlanması ve ihale saatinden önce komisyona ulaşması şarttır. Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.
10- İhale ile ilgili giderler (vergi, KDV, resim, harçlar, ödenmesi gereken diğer giderler) ihale uhdesinde kalan istekliye aittir.
11- Alıcı taşınmaz malı mevcut durumu ile ( elektrik, su, havagazı, doğalgaz ve lojman olarak tahsis, kiracı, işgal, hasar, hisse, alan (m2) , imar, iskan, sit, tapu kütüğündeki vefa hakkı, şufa hakkı, beyan ve şerhler v.s. ve diğer durumlarını ) görmüş, beğenmiş ve kabul etmiş sayılır. Bu konuda gelecekte Karayolları Genel Müdürlüğü aleyhine herhangi bir itiraz ve talep hakkında bulunmayacaktır.
12- İhale dokümanı, İdarede görülebilir ve 150 TL karşılığı Karayolları 07. Bölge Müdürlüğü İhaleler Başmühendisliği Esenevler Mah. Atatürk Bulvarı No:380 55200 Atakum/ SAMSUN adresinden satın alınabilir.
13- İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

SIRA NO : CİNSİ VE
MİKTARI
MUHAMMEN
BEDELİ
GEÇİCİ
TEMİNAT
İHALENİN TARİHİ
GÜN VE SAATİ
1 Ordu İli, Perşembe İlçesi, Mersin Köyü 1213 Parsel Nolu Taşınmazın (4.251,11 m²) Satışı 315.998,36 -TL. 9.480,00-TL. 27/07/2017 Perşembe
Saat : 14:00
İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR